CSN inte bara för studenter

10 april, 2009

”Ligor har nu på ett systematiskt sätt börjat plundra Centrala Studiestödsnämnden på pengar. Det uppger CSN:s pressekreterare Klas Elfving. Det här är inget konstigt. Det är inte vi som misstänker något, utan polisen, säger han.”

Realtid.se

Tipstack till Midgårdsjarlen!


Korruption bland muslimska poliser

6 september, 2008

”A secret high-level Metropolitan police report has concluded that Muslim officers are more likely to become corrupt than white officers because of their cultural and family back- grounds.”
Läs mer på The Guardian

Metropolitan-polisen, Metropolitans Police Service i London vill att hedersrelaterat våld ska räknas som organiserad brotts- lighet med tanke på dess art, att “brotten oftast är noga plan- erade av en grupp människor och alla har sina speciella upp- gifter, t.ex. att vakta, förfölja, planera, hålla tyst och agera som gärningsman”
Under 5.6 i Analys av polisens utbildningsmaterial. En 5 – poängsuppsats jag har skrivit om hedersrelaterat våld.

”Även om ha inte visade sig ha kopplingar till någon islamistisk organisation eller kunnat beläggas med något direkt brottsligt, skall han enligt en kollega, Dassash Alem, ha uttryckt en be- undran för Hitler; – ”Hitler was brilliant. He should have fin- ished off the Jews”.. Han skall också vid ett tillfälle enligt en annan kollega, Robert Matthews, hävdat att det var O.K att döda amerikanska soldater.

Om det hade rört sig om en vit polis hadde ett dylikt uttalande om Hitler och judarna omedebart stämplats som grovt rasist- iskt och anti-semitiskt, är man en muslimsk polis så är det tydligen O.K. Det är skillnad på folk och folk i dagens Stor- brittanien, toleransen för intolleransen bland muslimerna är häpnadsväckande.”
Läs mer på bloggen Islamfoben: Hitlerbeundrande polis får 14 000 pund i ersättning för sveda och värk.


Angående OG-ledares indragna uppehållstillstånd (SvD)

28 augusti, 2008

En mening i SVD ger en klar bild vilka det är som står bakom den grova organiserade brottsligheten.

”–Vår enda kommentar är egentligen att Migrationsverket har fattat ett beslut som avsevärt försvårar för den grova organiserade brottsligheten i landet, säger Sven Alhbin, operativ chef för Länskriminalen”


Stort vapenbeslag i Stockholm (SVT)

15 augusti, 2008

Enligt SVT är de inte gängrelaterat. Då finns det väl bara en religion kvar? Förorter, kända av Polisen sen tidigare, Hmmm. Man börjar ju undra lite.


Polisen stärker kampen mot den organiserade brottsligheten

22 juli, 2008

Saxat från BRÅ:s Nyheter;
”Polisen ska, tillsammans med en rad andra berörda myndigheter, förstärka kampen mot den organiserade brottsligheten.
Regeringen har beslutat att Rikspolisstyrelsen tillsammans med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakning och Tullverket med gemensam kraft ska bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Beslutet som togs av Regeringen förra veckan innebär bland annat att:

* aktionsgrupper ska inrättas vid åtta polismyndigheter och Rikskriminalpolisen
* permanenta regionala underrättelsecenter ska etableras på åtta platser i landet
* en bred myndighetsrepresentation ska säkerställas i operativa rådet.

Uppdrag har även gått till Säkerhetspolisen samt Brottsförebyggande rådet. Rikspolisstyrelsen bereder nu direktivet och kommer presentera en sammanhållet förslag på hur direktivet skall tas om hand i början av hösten.”