SD-väljare är som vanligt folk -visar ny forskning

13 december, 2012

PK-media och självutnämda ”experter” i TV-sofforna älskar att frossa i nidbilder av ”den typiske Sverigedemokraten”.

Sverigedemokraterna brukar illvilligt utmålas som misslyckade arga unga man på landsbygden med låg utbildning som lever på bidrag, eller i bästa fall lågutbildade arbetare på landsbygden.

Men bilden av SD-väljaren som missnöjd, arbetslös man på landsbygden får dåligt stöd, säger statsvetaren Anders Sannerstedt, som deltagit i en undersökning genomförd av YouGov.

Arbetslös är helt fel, SD-väljaren har oftast jobb. Glesbygd stämmer delvis, men det beror till största delen på att man har dåligt stöd i Stockholmsregionen. Två tredjedelar av sympatisörerna är män, så det stämmer.

Värt att notera är att majoriteten SD-väljare tycker sig ha bra inflytande över sina liv, vilket motsäger missnöjesmotivet. SD-väljare är inte heller mer religiös än andra svenskar, säger Anders Sannerstedt på YouGov.

Bilden av ung arg man saknar också stöd i forskningen, enl. en SCB-undersökning.

Stödet för SD är störst (7%) inom åldersgruppen 65-74 år –inte bland de ”arga unga männen” som antas ränna omkring på gatorna med järnrör.
Stödet är samtidigt lägst (3,8%) bland de äldsta väljarna över 75 år, vilket förklaras med att det finns en utpräglad vaneröstning om man kommer upp över 70 år.Där är det svårt för alla partier att slå sig in”, säger Henrik Oscarsson på SCB.

Min anm. Att stödet för SD ser ut att vara lägre bland medelålders väljare i arbetsför ålder, kan bero på att de inte vågar avslöja sina partisympatier av rädsla för att förlora jobbet, vilket säger mer om tillståndet i Sverige än om SD-väljarna.

”Stödet på landsbygden beror mycket på att det finns en växande oro om vart Sverige är på väg. Det har inte bara med flyktingar och invandring att göra. Det kan handla om jobb som försvinner och offentlig service som flyttar ut. Det finns stora inslag av välfärdsmissnöje”, fortsätter han.

När det gäller utbildningsnivå finns ett tydligt samband: ju högre utbildning, desto lägre stöd för SD, säger Henrik Oscarsson.

Min anm. Vad annat kan man vänta sig efter många års politiserad utbildning/indoktrinering i en avskärmad akademisk värld med 68-vänsterns universitetslärare? Se kommentarsfältet.

Och stödet för SD är störst bland arbetare och företagare, och lägst bland tjänstemän i skyddad offentlig tjänst. (läs mer Di).

Man skulle följaktligen kunna säga att den typiske Sverigedemokraten skapar de mervärden som 7-klöverns politiker och offentliganställda tjänstemän så generöst omfördelar till sig själva och till världens lycksökare.
Det är som bekant lättare att vara generös med andras pengar än sina egna..

//Elfyma+

Relaterat:
Den är synd om insnöade Stockholmare


Vill bara göra ett inlägg gällande de senaste SD-mätningarna i PK-media

13 september, 2008

Precis som de krönikörer som anklagar SD för att ha köpt en mätning där de hamnade på 5,5% Så har de stora mät instituten placerat SD över riksdags spärren de senaste halvåret. Men nu hamnar SD i en mätning på 2,1%. Man kan fråga sig vilka som köpt en mätning???

Man kan ju se vad krönikören anser om att svenska folket skulle rösta imot 7 klövern.
”Händer det, har kära gamla Sverige förlorat sin heder.”


Ny opinionsmätning i DN och SvD idag

29 augusti, 2008

Jag saxar lite ur denna undersökning. Ur DN.

”Sverigedemokraterna som i en del andra opinionsinstituts mätningar gjorda under semesterperioden legat högt över riksdagsspärren får i DN/Synovates augustimätning 3,3 procent, mot 3,9 i juni. Partiets opinionssiffror ökade efter den omfattande medierapporteringen i samband med partiets årsmöte i maj. Kommande mätningar får visa om det var en tillfällig uppgång.Synovate har intervjuat 1.706 personer. Andelen osäkra uppgick till 18,9 procent. ”

Sedan saxar vi från SvD artikel.

”Undersökningen genomfördes den 18 till 27 augusti då 1 706 personer tillfrågades om vilket parti de skulle rösta på om det vore val i dag. Svaren fördelade sig enligt följande med förändringen från juni inom parentes: m 22,4 (0), fp 6,8 (+0,4), c 6,2 (0), kd 3,3 (-1,1), s 45,4 (+1,5), v 5,3 (-0,9), mp 5,8 (+0,2), sd 3,3 (-0,6).
Alla förändringarna befinner sig inom den statistiska felmarginalen.”

Detta skrev inte DN, utan DN ville ge sken av att SD tappat från ca 4,4 procent.
”Alla förändringarna befinner sig inom den statistiska felmarginalen.” Tänk vad avsaknadet av en rad kan göra i kriget mot SD. Det som är roligast är att det är DN som hårdast har kritiserat opinions undersökningar där SD har hamnat över 4% spärren. När de själv presenterar en ja då är SD på ständig nergång.
Aftonbladet har gjort en webb-omröstning, där alla partier är med, utan SD som kallas övriga partier. Det var nog nästan i samma patetiska klass som DNs.