Omvalet i Båstad – lyft för Bjärepartiet och SD

11 maj, 2015

Bakgrund: Omvalet föranleddes av ett schabbel under valet 2014.

Rösträknarna tros ha använt SD:s valsedlar som kladdpapper och att dessa av misstag ska ha åkt med i påsen till länsstyrelsen.

När länsstyrelsen kontrollräknade valsedlarna fanns det 27 valsedlar för Sverigedemokraterna som inte hade funnits när kommunens valnämnd räknade.

Socialdemokraterna, som därmed förlorade ett av sina mandat i fullmäktige till SD, överklagade länsstyrelsens räkning till Valprövningsnämnden som sedan beslutade att valet skulle göras om. För det går ju inte an att ett parti som SD kan ha gynnats -inte ens om det handlar om bara 27 väljare.

Socialdemokraterna sköt sig i foten när de krävde omval.
För SD går framåt medan S backar enl. det preliminära valresultatet.

Den stora vinnaren är det lokala Bjärepartiet som ökar med 6 mandat.
De vill inte, i likhet med SD, ha en massa asylboenden i kommunen.
Den stora förloraren är Moderaterna som tappar 5 mandat.
Decemberöverenskommelsen hänger som ett damoklessvärd över AKB:s nacke.

Preliminärt valresultat 2015 i Båstad, jämfört med det underkända valet 2014 (inom parentes). Källa: Valmyndigheten.
Moderaterna backar som synes mest, socialdemokraterna näst mest.
SD som ”gynnades” av valschabblet 2014 ökar med drygt 3% när deras valsedlar hanteras på rätt sätt. SD är nu nästan lika stora som S !
V(PK) har bara 2 vilsna väljare kvar i den burgna tennismetropolen.
MP halverades – innan Romsons senaste groda i partiledardebatten.

Siffrorna för Båstad är inte representativa för hela landet, men tendensen är tydlig. Kartellen förlorar i väljarstöd.

M  18,5% (24,8%)
C  11,8% (11,4%)
FP  6,7% (6,8%)
KD  1,3% (2,2%)
S    12,6% (15,9%)
V      0%    (0,5%)
MP 4,0%  (8,10%)
SD 11,8% (8,6%)
BJP 33,2% (21,5%)

/Elfyma+