Varför har vi glömt vår gamla historia och hur vi hanterade fiender?

15 november, 2015

Viking_rules_about_islam

Varjager


Mp:s Åsa Romson skriver om historien -som en gangsteradvokat

13 mars, 2012

Mycket ska man höra innan öronen ramlar av. Men frågan är om inte Miljöpartiets babbelmaskin Åsa Romson tar priset.
Hon pratar fortare än hon tänker -om hon tänker.

Hon säger sig vara utbildad jurist, men är mycket slarvig med sanningen.
När hon besökte Rinkeby försökte hon briljera med sina juridiska kunskaper och att hon var uppväxt i Salem.

Men när hon berättade om det oprovocerade mordet på en svensk yngling i Salem, utmålades mördarna som offer.

”Juristen” Romson säger till sina nysvenska åhörare i Rinkeby:

-”Nynazister slog ner och mördade en ung invandrarkille”.
-”Efter det blev det en, en, en årsdag och en, en, ett, ett….”

Nej det var ju tvärtom, säger en åhörare !

-”Ja precis, det var där det var tvärtom.”
-”Det var en ung nazist som blev ihjälslagen av ett, ett, ett, litet,litet invandrargäng.”
– ”hm, öäh,hm, öäh, hm, som vi  (ohörbart mummel, mummel)”

-”väldigt tragisk händelse som naturligtvis hade sin koppling till en, ett, en rasistisk öäh, hmm,öäh, miljö där det så att säga hade varit trakasserier mot (ohörbart mummel) och den här unga nynazisten har då blivit martyr (ohörbart mummel).”

-”Det hände efter det att jag hade flyttat därifrån (Salem).”
(Det lilla, lilla mördargänget bestod av 15 personer enl. AB) (Läs mer).

Texten är en avskrift av svamlet i filmen.

Kommentar:
Frågan är om
Åsa Romson gör mindre skada som Miljöpartiets halvrör, än som domare eller åklagare (om hon hade klarat juridikstudierna).

Denna ”jurist” duger inte ens som vittne eller nämndeman i en rättegång.
Men hon kan bli gangsteradvokat -de är ju inte så noga med sanningen..

Elfyma+


Extremvänstern skriver om Svensk historia. För annars kan fakta användas.

20 januari, 2010

Jag vill bara informera att på SD bloggen har de skrivet om detta med. Saxar lite för att ge er ett hum om vad de vill göra. Läs även artikeln i SvD.

”Till Svenska Dagbladet säger Harrison följande om Sverigedemokraterna och svensk kultur:
”Deras idéer om en specifikt svensk kultur stammar från 1800-talets nationalromantiska strömningar, det vi vet idag får sådana tankar att verka väldigt tokiga”.

För att motarbeta Sverigedemokraterna vill Harrison att det nya standardverket skall ”slå hål på myten” om att den svenska historien är specifikt svensk.

Genom ett samarbete med TV4, som kommer att sända en påkostad tv-serie med böckernas innehåll som grund, och Historiska museet, som kommer att arrangera en flerårig utställning baserad på samma tema, skall det nya standardverket ges en marknadsföring i sällan tidigare skådad skala.
Harrison uppger i ovan länkade SvD-artikel att man i inledningen av projektet bjöd in 50 – 60 historiker som ”ansågs intressanta” till ett inledande möte. Vem som ansåg dem intressanta och varför just de var intressanta framgår dock inte. Harrison uppger också att det vid detta inledande möte framfördes farhågor om att ett nytt standardverk kring svensk historia skulle kunna ”spela Sverigedemokraterna i händerna”. Uppenbarligen lade man också upp en strategi för hur detta skulle undvikas.

Bland de 50-60 historiker som på oklara grunder bjöds in till det inledande mötet utsågs sedan 10 personer, vid sidan av Harrison själv, som författare till standardverkets olika delar. Ytterligare en handfull personer rekryterades som sakkunniga granskare av arbetet. Kriterierna är oklara även när det gäller dessa sista utgallringar.
Angående urvalskriterier så förtjänar även Dick Harrisons motivering till valet av Martin Timell som programledare för den kommande TV4-serien att nämnas. Harrison nämner ingenting om djupa historiekunskaper, förmåga att pedagogiskt förklara komplicerade processer eller några andra egenskaper som man föreställer sig skulle vara viktiga vid valet av presentatör för en programserie om nationens historia. Nej, Harrison enda motiv är istället följande:

”Enligt undersökningar som TV4 har gjort så är han (Martin Timell, min anm.) en programledare som svenska folket har förtroende för, så på det viset fyller han en funktion.”

Det är svårt att frigöra sig från misstanken om att Dick Harrison och projektets finansiärer aktivt har letat efter- och valt ut personer som delar Harrisons egen historiesyn och politiska vision. Uppenbarligen inser Harrison också att stora delar av befolkningen kommer att få svårt att smälta den nya nationsupplösande historieskrivningen och därför behöver man en folkkär programledare med högt förtroendekapital som kan sälja in konceptet. ”

Man kan inte göra mer än att inse att PK eliten hatar sitt eget folk och gör allt de kan för att försöka utplåna vår historia. De tar inte in folk som vill skriva om historia, de tar in folk som skall skapa vårt folks historia så det passar de styrande. Lapri!

Varjager

P.S Hoppas att SD sprider detta till alla bloggar!