Läkare anmäld till IVO efter misslyckad omskärelse

28 november, 2016

SVT sände idag ett snyftreportage om en stackars invandrare som hade beställt omskärelse av sin lille son- en omskärelse som misslyckades eftersom förhuden växte ut igen till pappans förtrytelse.

Ingeppet skulle därför prompt upprepas , denna gång på en klinik i Danmark.
Att avstå från den grova barnmisshandeln var otänkbart för pappan. Det ingick ju i hans tusenåroga traditioner som han inte ville bryta bara för att han flyttat till Sverige för att få ett bättre liv.

Den svenske läkaren, som anmäldes till IVO för det misslyckade ingreppet, säger nu att hen inte kommer att göra fler omskärelser. (SVT)

Det märkliga i denna historia är att ingen reagerar på den grova barnmisshandeln som pappan anstiftat- inte läkaren. Har det blivit lagligt att våldföra sig på barn ?

Och vad hade hänt om läkaren tackat nej till könsstrympningen ?
Hade hen blivit anmäld till DO i stället för till IVO ?

Varför ska våra ytterst begränsade sjukvårdsresurser tas i anspråk för könsstympning av fullt friska barn ?

/Elfyma+ 


Norge hotas av judisk lobby

3 maj, 2011

Norges mosaiska trossamfund varnar för en judisk kampanj mot Norge om landet inför en åldersgräns på 15 år för omskärelse. (uppdaterat 4/5-11)

Konflikten har uppstått sedan norska barnombudsmannen antytt att man överväger att rekommendera en åldersgräns.
Tidningen Adresseavisen skriver att ordföranden i trossamfundet, Anne Sender, i brev till regeringen skrivit att ”judiska medier världen runt kommer ställa upp och beteckna Norge som ett judefientligt land”.(Metro).

Kommentar:
Rituell könstympning och rituell slakt utan bedövning är heligt för såväl judar som muslimer.
De som vågar ifrågasätta riterna blir hotade av den judiska och/eller den muslimska lobbyn.
Och våra folkvalda tycker att det är OK att skära halsen av levande djur (om det utförs i religionens namn), eftersom ingen har dömts för rituell slakt. Halal- och kosherslaktat kött säljs/köps öppet (och måste ? serveras i skolmatsalar).
Statsminister Reinfeldt vill ha mer halalslakt Film1, film2).

I enlighet med islam så ska slakten ske utan bedövning och ett snitt skärs i en obruten rörelse. Kniven kontrolleras före och efter varje slakttillfälle, den måste vara i sitt skarpaste skick. Djuret måste vara friskt, utan skador och behandlas medlidsamt och vänligt. Slaktaren är en vältränad muslim som med ögonkontakt utför slakten samtidigt han uttalar ”I Guds namn, Gud är större” [Bismillah, Allahu Akbar]. Man skär av matstrupen, luftstrupen och halspulsådrorna utan att ryggmärgen skadas.(källa).
(Kosher är den judiska varianten av djurplågeri).

Men bonden som kastrerar sina griskultingar blir straffad- om han inte samtidigt åkallar Jahve eller Allah.

Djur och barn får offras på ökenreligionernas altare.
Är det så här vi vill ha det i det moderna Sverige ?

//Elfyma+


Nekas socialbidrag till omskärelse

25 april, 2010

Ett par från Linköping behövde 3 900 kronor för att få en omskärelse utförd på en klinik i Stockholm.

Paret ville att kommunen skulle stå för kostnaderna – men fick nej. Paret, som har två barn, vände sig tidigare i år till Linköpings kommun med en begäran om att få ekonomiskt bistånd. Paret begärde att få 2 500 kronor i ersättning för själva omskärelsen och 1 400 kronor för resekostnaderna till Stockholm. Den 5 mars beslutade socialnämnden att avslå begären. Motiveringen var att parets behov inte innefattas i vad som menas med skälig levnadsnivå. Paret valde då att överklaga till förvaltningsrätten och angav familjens bekymmersamma ekonomi som skäl till att socialbidrag borde betalas ut.

Inte medicinskt påkallat
Förvaltningsrätten går dock i domen på socialnämndens linje. Motiveringen är dock något annorlunda. Enligt domstolen har inte paret åberopat någon utredning som visar att omskärelsen var medicinskt påkallad.

Sveriges riksdag beslutade 2001 att omskärelse av pojkar ska vara tillåten. Socialstyrelsen kräver att alla landsting ska erbjuda möjligheten att låta omskära pojkar och Sveriges kommuner och landsting har gått ut med liknande rekommendationer. Rekommendationen gäller även omskärelse på icke medicinska grunder. För judar och muslimer är det ett religiöst påbud att män ska låta omskära sig.

Kostar 8 000
Förra året utförde landstinget i Östergötland tolv omskärelser på icke medicinska grunder. Samtliga ingrep görs på den dagkirurgiska enheten i Finspång. Priset för en omskärelse i landstingets regi är cirka 8 000 kronor. (Källa: Corren.se)

Kommentar:
Många läkare vägrar utföra omskärelse av unga pojkar och flera Landsting anser att det finns verksamheter som är mer angelägna än omskärelse (DN).
Men SKL och röstfiskande politiker anser att invandrare som av traditionella eller religiösa skäl vill få sina söner sönderskurna måste få hjälp med med den saken på skattebetalarnas bekostnad.

//Elfyma+


Kriminalisera könsstympning av pojkar

29 april, 2009

I det sekulära Sverige går religionen före barns rätt till sina egna kroppar. Vuxnas förbund med en gud har större prioritet än en oskadad kropp, ett icke medicinskt motiverat ingrepp och övergrepp på barnet är ett måste enligt gudens påbud.

Socialdemokrater, kristdemokrater och andra partier som säger sig stå på barns sida anser att könsstympning på pojkar ska ske under landstinget och för skattepengar. Det sätter sig Sd emot och jag håller fullständigt med Sd:s partisekreterare Björn Söder i följande resonemang:

”Att skära bort en bit av ett barns kön är ett mycket långtgående och oåterkalleligt ingrepp. Oavsett om stympningen utförs av ett Landsting eller inte, så medför det, i likhet med alla operationer, en risk och det får stora konsekvenser bland annat för individens framtida sexualliv. Barnets rätt att bestämma över sin egen kropp, att inte utsättas för onödiga risker och att själv få bestämma sin religionstillhörighet, måste här gå före föräldrarnas religiöst motiverade önskemål.”

Inga skattepengar till könsstympning av barn!, Sverigedemokraterna, Newsdesk.se

”Små pojkars mänskliga rättigheter kränks i Sverige. Det är en mänsklig rättighet att få växa upp med hela sin kropp i behåll, (även för pojkar). Könsstympning är en grym tradition. Det är enligt lag tillåtet att stympa pojkar i Sverige år 2008. Det blev förbjudet att stympa flickor redan 1982. Det är den känsligaste delen av penis som skärs bort.”
Könsstympning av pojkar i Sverige / Male Genital Mutilation of young boys in Sweden.
Omskärelse av pojkar / Circumcision of boys.

”Rituell omskärelse av pojkar kan bli en del av vardagen på svenska sjukhus. Socialdepartementet har nu inlett diskussioner med Sveriges kommuner och landsting om hur man ska få de omskärelser som sker i det fördolda, att i stället utföras på sjukhus. Uppskattningsvis 3 000 pojkar omskärs varje år, majoriteten är barn till muslimska föräldrar. Eftersom det inte finns medicinska skäl för ingreppen, så prioriteras de mycket lågt av sjukvården. Därför får föräldrar hitta andra lösningar. En del omskärs på köksbordet en del omskärs utomlands, säger Bejzat Becirov.”
Omskärelse av pojkar på fler sjukhus, Ekot, SR.

Kriminalisera könsstympning på pojkar, Hedersrelaterat våld

Organisationen Sveriges kommuner och landsting stöder också vanvettet med följande motiveringar:

Rekommendation om omskärelse av pojkar

Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar att alla landsting ska erbjuda omskärelse av pojkar, även om det inte är medicinskt motiverat. Idag erbjuds sådan omskärelse i 10 landsting.

Omkring 3 000 pojkar i Sverige omskärs årligen av religiösa eller kulturella skäl. Cirka 1000 av dessa utförs inom den offentliga hälso- och sjukvården. Några få utförs av personer som har särskilt tillstånd av Socialstyrelsen. Övriga omskärs utomlands eller av privatpersoner utan att något landsting är inblandat.

– Vi ska se till barnets bästa, och det är att omskärelse av pojkar sker med god hygien och med smärtlindring. Det bör utföras inom alla landsting. Annars kan det öppna för obehöriga att utföra ingreppet utan vare sig smärtlindring eller tillräckliga kunskaper, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

En osäker skattning anger att upp till 2 000 pojkar blir omskurna av personer som varken är läkare eller har tillstånd.

I en utredning från Socialstyrelsen redovisas skälen till att föräldrar omskär sina söner utanför landstingens hälso- och sjukvård. För många är det inte möjligt att vända sig till hälso- och sjukvården eftersom 11 av de 21 landstingen inte utför sådan omskärelse. Andra orsaker är höga kostnader och dåligt bemötande.(sic !)

Socialstyrelsen har utrett flera fall där pojkar som omskurits av icke behöriga drabbats av komplikationer som blödningar, infektioner och svårigheter att kissa. Därför föreslår Socialstyrelsen, utifrån barnets bästa, att landstingen enligt lag ska erbjuda omskärelse av pojkar på ickemedicinska grunder.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att det inte behövs någon lag, utan rekommenderar istället alla landsting att låta pojkar få rätt till omskärelse inom hälso- och sjukvården.

Läs styrelsens beslut ”Rekommendation rörande omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder” här

Läs mer om SKL:s arbete med hälso- och vårdfrågor

För mer information:Hasse Knutsson, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 76 62, e-post: hasse.knutsson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01″

.

Debatt utan skygglappar, Kulturvänster blir pophöger


Vill du könsstympa pojkar, kontakta Socialstyrelsen

19 april, 2009

”Äldre än två månader
Privatpersoner som inte är läkare kan få Socialstyrelsens tillstånd att göra omskärelser i hemmet förutsatt att de inte bryter mot tvåmånadersregeln. De nu aktuella pojkarna är liksom de tidigare fallen äldre än så – de är födda 2001 och 2004.”

Olaglig omskärare skadar pojkar, GP