Annie Lööf vill ersätta Svensken med 30 miljoner invandrare.

26 september, 2011

Hennes vision är 40 miljoner människor i Sverige. Så om det var någon som trodde att det skulle bli en förnuftigare syn med parti-ledar byte i Centern trodde helt fel.

”De nio miljonerna som är här är både vi som är infödda svenskar, det är min mormor som är född i Kanada, det är mina klasskompisar som är uppvuxna i Bosnien, Tyskland, Kina och i Afrika. Det är väldigt många människor som är svenska medborgare.

I Centerpartiets eget migrationspolitiska program dras paralleller till Kanadas modell för arbetskraftsinvandring. Och omräknat till svenska förhållanden skulle det innebära att Sverige är ett land med 40 miljoner invånare.”

Man klappar sig för pannan och inser att de är helt galna i Centern.

Varjager


Uppror mot stureplanscenterns invandringspolitik

12 september, 2011

Flera lokala centerpolitiker tar nu strid mot centerledningens/stureplanscenterns förslag att göra Sverige till ett ”nybyggarland” med obegränsad invandring.
En av dem är Lars J Eriksson, politisk redaktör på Skånska Dagbladet, (c), som i ett inlägg på Newsmill sågar Centerns invandringspolitik jäms med fotknölarna.

Sammandrag av inlägget:
Efter mer än trettio år
med en till stora delar misslyckad integrationspolitik gör Centerpartiet anspråk på att sitta inne med bättre lösningar än alla andra. Men Centerns ”Nybyggarlandet” innehåller i grunden inget nytt i sak, bara ett nytt knippe slagord sammanfattade i begreppet inkludering.

Det är en politisk sufflé som kommer att sjunka ihop så fort som den möter verkligheten eftersom ingen invandringspolitik kan lyckas om man inte vågar diskutera invandringens storlek och kostnader.

Det tunna underlaget för Nybyggarlandet är det ständigt upprepade påståendet om arbetskraftsbrist, en seglivad myt som skapades vid mitten av 1990-talet och som lever kvar i debatten trots att de demografiska förändringarna blivit helt annorlunda än vad man trodde då genom ökade födelsetal, nya stora invandringsvågor och massarbetslöshet med i synnerhet växande långtidsarbetslöshet.

Centerns förnyelsegrupp om integration ledd av Fredrick Federley skriver att vi behöver arbetskraftsinvandring ”när 40-talisterna går i pension.”
Det skriver man 2011 trots att de allra flesta 40-talister redan har lämnat arbetslivet och de många luckorna i arbetslivet aldrig uppstod därför att företagen och det offentliga slimmade organisationerna.

Grundbulten för Nybyggarlandet är därför i praktiken raserad.

I dag kostar den havererade invandringspolitiken ytterst stora belopp.

Kostnaden är, enl. ekonomidocenten Jan Tullberg vid Handelshögskolankostnaderna, 2,5 till 3 procent av BNP vilket därmed närmar sig 90 miljarder årligen, mer än t.ex statens samlade stöd för barnfamiljerna i vårt land,

Invandring är bara lönsam för samhället om de som kommer hit också till helt övervägande del får jobb.
Så har inte blivit fallet utan arbetslösheten bland invandrare har vuxit även i ekonomiskt goda tider i vårt land.

Dessutom visade han att det demografiska spöket som målas upp är feltänkt, invandringen löser inte problemet med att färre måste försörja fler.

Också invandrare har anhöriga som måste försörjas och går själva i pension och drar därmed på sig kostnader för äldrevård.

För mig är det obegripligt att Centerns partistyrelse sanktionerat ett så illa underbyggt förslag som den integrationspolitiska rapport som tagits fram till stämman.

Det är dessutom ett slag i ansiktet på de ungefär 400.000 arbetslösa i vårt land, både svenskar och personer med invandrarbakgrund, som om vi fortsätter på den inslagna vägen får ännu mindre chans till att få ett jobb.(Hela inlägget).

Kommentar:
Lars J Eriksson förtjänar respekt för sitt ställningstagande.
Nu väntar vi på fler omvändelser under galgen/4%-spärren.
Bättre sent än aldrig.

//Elfyma+