Bilden av massinvandringen som ekonomisk vinst har nu krackelerat totalt.

14 augusti, 2014

Nu ser vi sanningen komma fram mer och mer. Det är inga småsummor som Reinfeldt och 7 klövern slösar bort. De krossar tryggheten för svenskarna och tar våra pengar till bidragsinvandrare. Det finns ingen förklaring till varför någon vid sina sinnens fulla bruk skulle rösta på 7 klövern.

Enligt Migrationsverket är de utökade finansieringsbehoven för asyl och migration 48 miljarder kronor sammanlagt för i år och de kommande fyra åren. 48 miljarder utöver redan budgeterade belopp, alltså.”

Tänk vad de beloppen skulle kunna göra för den svenska åldringsvården. Tänk vad det skulle kunna innebära för svenska fattigpensionärer.

”Den svenska invandringen skiljer ut sig i det att andelen utomeuropéer är väsentligt högre än i många andra EU-länder. Ungefär hälften av de utrikes födda i Sverige kommer från ett land utanför Europa. Det hänger samman med vår flyktingpolitik. 18 procent av de beviljade svenska uppehållstillstånden 2011 gavs till asylsökande. I Nederländerna var motsvarande siffra 10 procent, i Tyskland 4 procent. Hela 38 procent av de beviljade svenska uppehållstillstånden gick samtidigt till anhöriginvandrare. Det är en dubbelt så hög andel som i immigrantländerna Nederländerna och Österrike. Men i gruppen flyktingar arbetar bara 60 procent 15 år efter ankomsten till Sverige, allt enligt SCB:s statistik.”

Siffror som 7 klövern vet om, lägg då på kostnader för Polis och rättsväsendet. Då förstår ni varför allt skärs ner för oss Svenskar.

Låt er sedan inte luras av M:s senast utspel att tiggeri borde förbjudas. För Ryggradslöse har dementerat det starkt.

Varjager


Tisdagen är Miljöpartiets dag i Almedalen.

2 juli, 2013

Nu vill jag höra MP förklara var i från pengarna skall tagas för deras massinvandringspolitik? Vem anser MP skall betala för alla dessa analfabeter och getherdar?

Vi har fått höra att vi behöver massinvandringen för att rädda välfärden, men TCO säger nu att vi behöver skapa 400000 nya jobb för att rädda välfärden.

I min värld går detta inte ihop. Samtidigt som när 490.000 svenskar 2009 avstod från tandvård på grund av att de inte har råd anser jag det vara skamligt att personer som vistas illegalt i landet nu skall få det mer eller mindre avgiftsfritt. Tack vare MO och M. Det är en djupt orättvis politik som regeringen nu drivit igenom med samtliga oppositionspartier förutom SD. Det urholkar dessutom rättssäkerheten bakom asylprocessen genom att man ger privilegier till personer som inte respekterar svensk lagstiftning.

Det är så mycket mer som man kan säga, men nu vill jag ha svaren.

Varjager


Velferd og migrasjon, där konstateras att invandrare från Afrika och Asien har så låg delaktighet i arbetsmarknaden att det ger en allvarlig ekonomisk belastning.

23 maj, 2011

Norge har tagit emot mindre än Sverige. Ändå räknar de med att  halva vinsten för pensionsreformen kommer att ätas upp.(ca 30 miljarder norska kronor.) Är det någon som fortfarande tror att massinvandringen och asylturismen är vinstgivande?

”Men utredningen rekommenderar en arbetslinje där det är möjligt. Staten bör försöka locka högkvalificerad arbetskraft, och utredningen menar att det är ”särskilt viktigt att reglera tillströmningen av invandrare med låg kompetens, så att de som kommer får möjlighet att delta i arbetslivet”. Norge bör inte lätta på den åtstramade humanitära invandringen (som regeringen alltid kallar ”konsekvent, rättfärdig och rättssäker”), och försörjningskrav vid anhöriginvandring föreslås.I övrigt vill man göra socialförsäkringssystemen mindre generösa, försvåra att bidrag förs ur landet, samt stimulera invandrade kvinnor att välja arbete före hemmatillvaro med barnbidrag.”

Sedan fortsätter de med spik efter spik i den svenska kistan.

”När den norska regeringen presenterade höstbudgeten gladdes statsminister Jens Stoltenberg över att antalet ogrundade asylansökningar hade minskats från 18000 till 10000. ”På detta sparar staten 2,5 miljarder kronor”, utbrast han (NTB 5/10 -10). ”Nu är det Sverige som tar notan. När Norge blir mindre attraktivt för asylsökare drar fler till Sverige”, konstaterade Ann-Magrit Austenå, generalsekreterare i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, en tid senare (Aftenposten 7/12-10).

Möjligen gav Anders Borgs vårbudget henne rätt. ”Sedan regeringen lämnade budgetpropositionen för 2011 har utgifterna för ensamkommande barns boende ökat och prognosen över antalet inskrivna personer i Migrationsverkets mottagande skrivits upp som en följd av ett ökat antal asylsökande. De medel som anvisats är därför otillräckliga. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader bör ökas med 875000000 kronor. Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd minskas med 650465000” (Prop 2010/11:99).”

Kliv nu fram, alla ni som förespråkar massinvandring och kallar det vinster för Sverige. Förklara nu för oss vilken vinst detta medför.

Varjager


Fler nedskärningar inom äldreomsorgen

25 februari, 2011

Först drogs kaffet in för äldre i Skåne.
Nu larmar Gunvor Eklund, 84, i Köping om en ny ransoneringskupp:
Frukostäggen försvinner på vardagar (uppdaterat 26/2:11)

Sedan fjorton dagar får vi bara ägg till frukost på helgerna. Här bor många äldre som är vana vid att få ägg till frukost varje dag, säger hon.
Bland de boende på avdelningen har många reagerat på förändringen och Gunvor är upprörd.

När hon frågade varför man dragit in på frukostäggen på vardagarna fick hon svaret att äggen inte var nyttiga.
– De sa att det inte är bra att äta ägg för ofta.

Motiveringen om att det inte är bra att äta för många ägg är nonsens, enligt dietisten Lotten Odh.
Det är helt fel.
Det är snarare så att när man blir äldre så måste man få i sig mycket protein för musklernas skull, och ägg är bland det bästa man kan äta näringsmässigt, säger hon.(Expr).

Kommentar:
Ungdomar kanske inte kan förstå varför gamlingarna blir så upprörda över dessa nedskärningar.
Men för många gamlingar är måltiderna och kaffestunderna de enda glädjeämnena kvar i livet.
Vi hamnar alla på ”hemmet”  – om vi får leva tillräckligt länge.

26/2:11: Pengarna styr inom äldrevård.  Jakten på pengar är viktigare än de äldres behov. Politiker tar inte sitt ansvar och prioriterar (DN).

Vilka ska vi prioritera ?
– de som bidragit till välfärden ?
– eller de som vill parasitera på välfärden ?

//Elfyma+

Relaterat om välfärden


Bildt glömmer att han öppnade vägen (GP)

10 augusti, 2008

I GP idag klagar Bildt på Rysslands uppträdande mot Georgien. Vad snabbt Bildt glömde bort Kosovo och Nato och EUs uppträdande mot Serbien. Sverige som var bland de första att erkänna skurkstaten Kosovo dessutom. Man kunde tycka att han borde vara lite smartare. Men den mannen har förlorat all trovärdighet i mina ögon. Om man sedan ser hur snabbt Ryssland slår till ja då kan man fråga sig varför vi skär ner mer och mer på vårat försvar???


Resten av världen rustar upp sitt försvar

16 maj, 2008

Men i Sverige tar vi bort det. Man blir mer än lovligt oroad av Ryggradslöse och Tomhylsan Politik. Medans vi tar bort försvaret av Sverige, så skickar vi trupper för att försvara andra länders befolkning. Varför är det Svenska folket inte värt att försvaras? Ur SvD.

Sverige är ett rikt land. Men vi har inte råd med ett försvar eller tillräckligt många poliser.

”Sten Tolgfors anser också att det är anmärkningsvärt att ÖB nu gör en annorlunda säkerhetspolitisk bedömning än för bara några månader sedan.
– Det är också flera år sedan vi övergav tanken att Sverige ensamt ska kunna stå emot en invasion. Det grundades på att den hotbilden inte längre finns.
Statsminister Fredrik Reinfeldt ville egentligen inte alls kommentera ÖB:s redovisning. Men han påpekade att alliansen gör mer för försvaret än oppositionen.
– Socialdemokraterna vill skära ned med sju miljarder och vänsterpartiet med 15 miljarder. ”