Näthatet störst bland unga.

9 juli, 2009

I dagens DN läser vi en intressant artikel. Men det jag förvånas över är att de missade den delen då Regeringen stängde ner hemsidor. Jag saxar ur artikeln.

”Han menar att när de kränkande kommentarerna får bloggarna att lägga ned sina bloggar blir det ett frihetsproblem. Yttrandefriheten hotar till slut yttrandefriheten. Åke Pålshammar menar att det uppstår en situation likt den när vittnen inte vågar vittna.”

Att ha en blogg och driva den gör att alla inte kan vara överens. Men som de vill föra riktningen där ingen kan vara anonym tror jag inte på. Då är det snarare ett sätt att fånga upp samhälls kritiker och få dem registrerade. Så olik tänkande kan omhändertas. Detta vet bloggen då vi får mer än vår beskärda del av hat och hot i mailboxen.


Nätmobbande unga skåningar

22 juni, 2009

Det kanske är något att titta mer på, varför unga är mer utsatta för nätmobbning i Skåne än på andra håll, enligt en undersökning från Medierådet.

Man behöver väl knappast vara ett geni för att kunna hitta orsakerna till denna problematik.

”Resultaten för Skåne visar att de unga där utsätts för hot och mobbning på nätet och i mobilen i högre utsträckning än barn i övriga delar av landet. 27 procent av de skånska flickorna har utsatts för elakheter och mobbning. Riksgenomsnittet är 14 procent.

Det kanske är något att titta närmare på, säger Christofferson.”

Nätmobbning vanligast i Skåne, Kvällsposten

Tipstack till Fröken Sverige!