Maud Olofsson -”Företagare” med inkomstgaranti

12 april, 2012

Maud Olofsson startar en ny karriär som styrelseproffs efter att ha misslyckats som Näringsminister.

”Näringslivet behöver få mer kunskap om hur politiken fungerar.
Det handlar om allt från var besluten fattas någonstans, vem som är ansvarig och hur man kan påverka, säger Maud Olofsson som nu gör som Göran Persson.

Hittills har Maud Olofsson tagit plats i tre bolagsstyrelser.

Först gick hon in i vindkraftsbolaget Arise Windpower och sedan i fastighetsbolaget Diös.
För ett par veckor sedan erbjöds hon även en plats i gruvjätten LKAB:s styrelse (DI).

Maud Olofssons främsta (och enda ?) kompetens är de politiska kontakterna i maktens korridorer. Hon har ingen högre utbildning än gymnasiet. ”Affärsidén” är uppenbarligen att sälja gräddfiler till den politiska makten.

Olofsson var Vd för ett litet Hushållningssällskap i Västerbotten, innan hon blev partiledare och Näringsminister (Wikipedia).

Hennes tid som partiledare och Näringsminister kantades av misslyckanden.
Hon lovade bl.a att förenkla småföretagarnas regelverk, men det blev bara krångligare under hennes tid.
Och under hennes ledarskap hamnade Centerpartiet farligt nära 4%-spärren.

Maud Olofsson kopierar efter avgången Göran Perssons privatekonomiskt lukrativa upplägg.

Hon ska som lobbyist/styrelseledamot slå mynt av sina politiska kontakter i Regeringen, Näringsdepartementet, Miljödepartementet och Landsbygdsdepartementet. (Det borde införas en karenstid för dessa övergångar).

Och för att behålla Riksdagens Inkomstgaranti ska hon, i likhet med Göran Persson, mygla undan sina inkomster i ett för ändamålet nyildat aktiebolag (ROMO Norr AB).

Då Maud Olofsson vid avgången haft sitt uppdrag i minst sex år och uppnått åldern 50 år, kan hon ha kvar garantin fram till pensioneringen, om hon inte redovisar någon inkomst.
Maud Olofsson kan sedan efter pensioneringen ta ut de ackumulerade tillgångarna ur bolaget utan att bli av med några bidrag. (RoD)..


Lycklig ”småföretagare” med garanterad inkomst

//Elfyma+


Bakslag för presstödsmyglaren Ehrenberg

6 januari, 2011

Tidningen Dagens ETC och de lokala editionerna av ETC riskerar att bli av med stora delar av presstödet. Presstödsnämnden beslutade nyligen att göra en kontroll av om tidningarna uppfyller kraven för presstöd. Att facken tecknat kollektiva prenumerationer strider mot reglerna.

Presstödsnämnden konstaterade vid sitt möte i december att det finns oklarheter i hur stor tidningarnas betalda upplaga är:

”Nämnden har fått kännedom om att abonnemang kan ha tecknas på tidningarna på ett sätt som strider mot Presstödsnämndens föreskrifter”.

ETC har sedan några år samarbetat med lokala S-organisationer och LO-fack för att starta lokala ETC-tidningar. Först i raden var ETC Örebro, sedan kom Efter Arbetet i Malmö och ETC Göteborg. Under 2010 startades tidningarna ETC Stockholm och Uppsala-Demokraten.

När tidningarna startats har fackföreningar tecknat kollektiva prenumerationer för sina förtroendevalda. Facken har betalt tidningen som skickats hem gratis till läsarna.

Men för en endagstidning som får presstöd måste minst 51 procent av upplagan vara betald.

Presstödsnämnden avvaktar därför med beslut om driftsstöd för 2011 för fem tidningar: Dagens ETC, ETC Göteborg, ETC Stockholm, ETC Örebro och Uppsala-Demokraten.

– Vi kommer nu göra en genomgång av de här tidningarnas helårsupplaga tillsammans med TS, säger Presstödsnämndens chef Åsa Finnström.

– Abonnemangen ska vara individuellt beställda och betalda.
Men det är också OK att arbetsgivaren står för kostnaden eller att en tidningsprenumeration ges bort som gåva.

Under 2010 fick ETC-tidningarna sammanlagt ett presstöd på 13,7 miljoner. För att få presstöd ska tidningarna ha en upplaga som ”till övervägande del” är abonnerad och ha en upplaga på minst 1 500 exemplar. Resumé. Mer om Johan_Ehrenberg och hans 5konkurser.

Kommentar:
Affärsidén tycks vara att sno åt sig så mycket presstöd som möjligt.
ETC:s ”gratistidningar” har hittills kostat oss 30 553 000kr.
Bedrägeriet blir inte mindre av att fackliga organisationer deltar.

Lägg därtill att närstående
SAC:s ”Arbetaren” och ”Arbetaren Zenit” kvitterat ut 27 744 000kr.
Kommunisternas (Flamman, Internationalen, Proletären och Offensiv) har fått 89 639 000kr.

Dessa vänster-/anarkisttidningar har således fått nästan 150 mkr av våra pengar. Till vad nytta ?
Socialdemokraternas tidningar får ännu mer (Läs mer).
Avskaffa det korrupta presstödet !

//Elfyma+


”Fakelaki” smörjer Fack pampar i Sverige med.

6 mars, 2010

Allas vår Wanja har ”fått” en vindsvåning av facket. Men det är naturligtvis ingen påverkan för att hon är LO ordförande.Nej då. Nu blir väl The Oracle glad då vi även visar upp den svenska ”Fakelak” kulturen. Men det är samma som i Grekland. Socialisterna är de som är de största hycklarna. I Aftonbladet.

”En helt nybyggd vindsvåning med takaltan på en av Stockholms bästa adresser.
Där bor LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin om en månad.

Aftonbladet kan i dag avslöja att LO-ordföranden fått lägenheten via fackets eget fastighetsbolag.
Du menar att dina kontakter Ove Bengtsberg i såväl Riksbyggen som LO-förbunden inte har spelat in?
– Nej, nej.
Wanja Lundby-Wedin är av samma åsikt:
– Jag har inte bytt lägenhet som anställd av LO, säger hon. ”

Det stämmer nog, hon har inte bytt som anställd av LO utan som ordförande för LO.

Varjager


De nya ”moderaterna” känns mer som ett bananrepublik parti.

13 februari, 2010

De köper medlemmar till sitt parti. Nu är det en Moderat som stängs av för valfusk. Nu är väl den sista skillnad borta mellan valfuskande socialdemokrater och sociala moderater? I Aftonbladet. Vad är det som skiljer Sveriges 7 klövern från typ Grekland och dess korruption egentligen?

”– Det är inte lämpligt att kandidera till riksdagen om man inte följer regelverket. Vi ser allvarligt på det, säger Sverker Eriksson.

Moderaternas provval hölls i november och Mats Rudin hamnade på en åttonde plats till riksdagen med 550 röster. Enligt Sverker Eriksson finns det inga bevis om att flera riksdagskandidater från partiet ska ha fuskat – men det pågår flera utredningar.

Men valfusket kan vara större än var Moderaterna tror – och Sverker Eriksson bekräftar att det florerat flera rykten om valfusk till provalet till riksdagen, landsting och kommun.
I valkrets 6 i Stockholm, i området Tensta-Rinkeby, har på kort tid ett stort antal medlemmar värvats.
– De siffror vi tagit fram pekar på att 153 personer värvats nyligen till valkrets 6. Mats Rudin har många röster därifrån och kretsen har ökat kraftigt senaste tiden. Det är en koppling som vi ser, säger Sverker Eriksson.

Från 6 valkretsen fick Mats Rudin hela 174 röster. Nu pågår en utredning om det eventuella valfusket. ”

Varjager