Råd och tips för muslimska tjejer

24 juni, 2009

Inför semesterresan hem till landet man flytt ifrån får muslimska tjejer råd och dåd av UD i dagens DN.

”UD:s råd till de oroliga kvinnorna

Utrikesdepartementets råd för kvinnor som är oroliga att bli utsatta för hedersbrott i sitt forna hemland:

-Ta med dubbla uppsättningar av mobiltelefoner som fungerar i landet.

– Memorera viktiga kontaktuppgifter till ambassad, polis och socialtjänst i Sverige.

– Ta med papperskopior av passet.

– Ha regelbunden kontakt med någon i Sverige under vistelsen.”

Råd till kvinnor ska hindra hedersbrott, DN

Läs gärna min blogg: Hedersrelaterat våld.


Perversa muslimer styr sina döttrars liv

20 februari, 2009

Saxat från DN-artikeln, ”Friheten” leder ofta till droger, som handlar om den bok Maria Hagberg, Nätverket Min heder, har skrivit, som behandlar det hedersrelaterade våldet och hur muslimska flickors liv ter sig efter att de tagit sig loss från sitt förtryck.

”Flickor som under sin uppväxt har övervakats i familjehederns namn har varit så isolerade från världen att de varken behärskar de sociala koderna eller förstår vilka faror som finns där ute.

Deras identitet har nästan raderats, säger Maria Hagberg. Hedersnormerna utgår ju från att individen är helt och hållet underordnad klanen, identiteten är kollektiv. Dessutom har de utsatts för kränkningar och våld. Man kan säga att de saknar både självinsikt och självaktning, och när de plötsligt kliver ut i friheten slår det lätt över. De är inte alls rädda om sig.”

”Sofia är en av fem unga kvinnor som socionomen Maria Hagberg, magister i socialt arbete, har intervjuat i sin bok ”Vid 20 börjar den ruttna” (Premiss förlag) som kommer ut i dag. Titeln syftar på vad Sofias pappa sade när han skulle förklara varför flickor bör gifta sig senast vid 20 års ålder:

”När den är 16–17 år så börjar den öppna sig, och vid 20 så ruttnar den!”

Det var mödomshinnan han talade om, förklarar Maria Hagberg. Barn i hederstänkande familjer fostras in i stereotypa könsroller, och många flickor blir utsatta för tvångsgifte före 20 års ålder.”


Muslimska krav i Europa

24 januari, 2009

Som en påminnelse om vad vi går till mötes och vad vi inte får kritisera eftersom det anses rasism, klicka på länkarna och begrunda framtiden!

Klicka på länkarna, jag har bara lagt i en bråkdel av kraven:

‘”http://www.islamiska.org/s/sverige.htm

Lösningen på problemen

  • Införande av s.k. islamiska dagis för muslimska barn eller åtminstone avsättande av en del av de nuvarande dagisen till muslimska barn under ledning av muslimska vårdare.

  • Byggande av islamiska skolor.

  • Ökade islamiska sociala och kulturella aktiviteter.

  • Genomgång av den islamiska informationen som för närvarande finns i svenska böcker, så att svenska ungdomar får en rätt bild av Islam. På detta sätt kan icke-muslimer och muslimer närma sig varandra.

  • Att ge muslimska flickor och pojkar fullt stöd och islamisk uppfostran så att de kan behålla sina islamiska traditioner och så att de inte blir offer för sexuell lössläppthet eller sexuellt våld som vi alla ser i det svenska samhället.

  • Undervisning om sex och samlevnad och samlag på ett moraliskt sätt, t ex. genom att dela på klassen och undervisa pojkarna och flickorna för sig, och låta bli att tala om samlag alltför mycket i detalj.

  • Lärarna och personalen i de svenska skolorna, förskolorna och dagisen måste vara medvetna om att muslimska elever inte tillhör den kristna traditionen, utan är muslimer och de skall behandlas som just muslimer.

  • Överhuvudtaget vill vi inte ha anknytning till dem kristna religiösa innebörden av bl.a. påskfirande, Lucia och julen. Man skall undvika att ge barnen t ex. en krubba med Jesusbarnet i, att muslimska barn målar påskägg och att ha påskris och små påskkycklingar som dekoration samt att tala om Jesu död på korset inför de muslimska barnen.

  • Övernattning på skolans lägerskola är helt förbjudet för muslimska flickor om de inte har sällskap av sin far eller en vuxen bror.”

*

”http://www.islamguiden.com/sjukvard.shtml

Muslimer i Sjukvården
Inledning
I Sverige finns ett stort antal muslimer och antalet ökar hela tiden. Såväl muslimska invandrare som svenska konvertiter bidrar till ökningen. Religionsfriheten här i Sverige innebär att alla människor har rätt till utövandet av sin religion. Då är det självklart att största möjliga hänsyn skall visas gentemot de troende. Det här informationsbladet har till syfte att just informera ickemuslimer om hur de på bästa sätt kan bemöta och visa hänsyn mot muslimer i vården. Med denna kunskap hoppas vi att ni skall försöka tillgodose varje muslims önskemål så gott det går, när ni kommer i kontakt med oss i vården.”

*
”http://www.islamiska.org/s/sverige.htm

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Det finns få svenska muslimer och av dessa är majoriteten kvinnor. I Sverige finns c:a 37 islamiska församlingar, anslutna till tre riksförbund:

Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FLIFS).
Sveriges Muslimska Förbund (SMF).
Islamiska Centerunionen (ICUS).

De islamiska riksförbundens syften
Representera muslimer inför svenska myndigheter.
Anskaffa lokaler till muslimerna så att de kan utöva sina religiösa ritualer, speciellt fredagsbön och högtider.
Sköta äktenskapsärenden, eftersom äktenskap genom kyrkan är förbjudet enligt Islam.
Ge ut tidningar för att kunna sprida information om Islam.
Skaffa Halal (tillåten) mat till muslimerna. Det är därför viktigt att alla muslimer enas och lägger sina olika politiska åsikter åt sidan så att alla hinder avskaffas som kan leda till splittring mellan muslimer och deras stater, samt att alla muslimer i Sverige måste ägna sig åt att arbeta för Islam i Sverige i första hand.

De islamiska församlingarnas målsättning
Att skydda muslimer från att glida ur det islamiska sättet att leva.
Att aktivt inbjuda till Islam.
Att sprida information om Islam.
Att skaffa islamiska biblioteks daghem och skolor.”

*

”Här nedan följer ett litet utdrag på krav/eftergifter/anpassningar i samhället för att de troende muslimerna skall kunna leva halal i så hög grad som möjligt.

* Muslimska skolbarn skall erbjudas halalmat i skola och förskola (Sverige, Storbrittanien, Kanada, Frankrike). http://www.townhall.com/columnists/DianaWest/2007/02/23/should_muslim_students_get_special_treatment_in_uk_schools http://www.thestar.com/article/268445 http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20070404/lunch_menu_070404/20070404?hub=Canada http://www.brusselsjournal.com/node/3072 eller så ska fläsket bort från matsedeln (Belgien) http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html

* Områden med stor andel muslimer serverar enbart halalmat i skolan. För att de muslimska eleverna skall slippa riskera otillåten föda som svinkött, eller för att det helt enkelt blir enklast och billigast så (God knows?) (Storbrittanien; Sverige-Malmö)http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html? http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/014479.php#comments in_article_id=423111&in_page_id=1770 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1076248/Primary-school-serve-pupils-halal-meat-theyre-Muslim-not.html?ITO=1490

* Halalmat läggs in i den traditionella julmaten, kalkon eller skinka ersätts av halalkyckling. http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=423111&in_page_id=1770 http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/014185.php

* Muslimska barn skall erbjudas egna bönerum, helst könssegregerade sådana. (Storbrittanien, Belgien) http://www.townhall.com/columnists/DianaWest/2007/02/23/should_muslim_students_get_special_treatment_in_uk_schools http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html

http://islamofoben.blogspot.com/2008/11/stor-heder-t-carl-hamilton.html