Extremismen inom Islam gror trots insatser.

30 januari, 2011

”Landets muslimska församlingar säger sig bedriva en intensiv kamp mot religiös extremism. Men de mest radikala är svåra att nå och de muslimska organisationerna har fått upprepad kritik för att inte ta problemen på allvar. Ämnet är känsligt och organisationerna splittrade. Vid en internationell jämförelse framstår de svenska muslimska organisationernas arbete som valhänt, enligt en expert.”

Där ser man.

Varjager


Muslimsk och kristen extremism

14 oktober, 2009

Världen idag är en kristen tidning med braskande nyheter på en slags sensationsnivå, trist att man måste ha kvällstidningar i kristna kretsar, för kristna nyheter.

Det är knappast en nyhet att somaliska unga lever med sharialagen. Rinkeby är ett ställe med ständiga problem och våld sedan väldigt länge.

”En grupp islamister har börjat hota ett ungdomsarbete i Stockholmsförorten Rinkeby. Tjejer hindras från att gå på disko och en ungdomsledare på Folkets hus har misshandlats. Dessutom har en kristen barnverksamhet uppmanats att sluta.”

”Khadafi Hussein har arbetat som ungdomsledare på Folkets hus i Rinkeby i flera år. Bland annat anordnar han alkohol- och drogfria ungdomsdiskon och konserter med artister som är populära bland somalier. I P1 Morgon i fredags, berättade han hur uppemot ett 40-tal muslimska män brukar ställa sig utanför lokalen och hindra unga tjejer från att gå in. Deltar man på ungdomsdiskot hamnar man i helvetet, är budskapet.”

”Det här har pågått i fem år. Först försökte vi prata med dem eftersom vi inte ville sprida en dålig bild av Rinkeby via media. ”

Fundamentalister vill införa sharialag – nu vädjar ungdomsledare om hjälp, Världen Idag.

Muslimska kvinnor vill leva med sharialagen och även Sveriges Muslimska Råds Helena Benouda anser att sharialagen är bättre för kvinnor än de svenska, så varför kallar man det nu plötsligt för extremism?

Världen Idag har en egen agenda, tydligt kristen, men jag kan inte se varför vi måste stödja den kristna extrema agendan som man driver i tidningen, där föräldrar ska få välja den utbildning man vill för sina barn:

”I förslaget till en ny skollag tassar våra borgerliga politiker ängsligt kring själva huvudfrågan: ska staten eller föräldrarna ha huvudansvaret för barn­ens utbildning och uppfostran.”

Och drar till med FN som grädde på det kristna moset:

”FN-deklarationen artikel 26, punkt 3, slår nämligen fast: ”Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.”
Och artikel 2 i Europakonventionens första tilläggsprotokoll betonar: ”Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”.”

Katt kring het gröt, Ledare Världen Idag

Samtidigt som man i tidningen försvarar föräldrars rätt att få bedriva hemundervisning och drar till med ett förfärande fall där föräldrarna undervisat sitt barn hemma i tre år i väntan på en flytt utomlands och med böcker de beställt hem från internet.

”Världen idag har tillsammans med Nick Maitland, vice ordförande i organisationen för familjerätt i Sverige, RFFS och väl insatt i fallet, gått igenom länsrättens dom, där man fastslår socialtjänstens LVU-omhändertagande på Arlanda.”

”Men den stora stöte­stenen för såväl socialtjänst som länsrätt verkar vara föräldrars syn på pojkens skolgång – de önskar nämligen att få hemundervisa honom.
Föräldrarna har sedan pojken var sex år undervisat honom med hjälp av läromedel de beställt på nätet. Detta i väntan på flytten utomlands. Familjen har lyssnat in pojkens egna önskemål, han ville ha skola hemma. Men det har varit nej från kommunen. I december förra året kom ett föreläggande om böter, 250 kronor per dag, om pojken inte inställde sig skolan.”

Länsrättens dom starkt ifrågasatt, Världen Idag

Vad är det i det svenska samhället som stör föräldrar så de måste bedriva hemundervisning?

Jag undrar vilka som är mest extrema, de kristna som vill ha hemundervisning så barnet får den ‘rätta religiösa och filosofiska synen på livet’ och de muslimer som anser att sharialagen ska säkra dem och deras tillvaro, inklusive barnen.

Jag vet inte vad Världen Idag och dess ledarskribent har för egentlig syn på barn, det svenska samhället och varför barn måste ha hemundervisning, eller undervisning som passar föräldrarnas filosofi och religion. Men att kalla sharialagens förespråkare extremister med tanke på ovanstående tycker jag är som att kasta sten i glashus.

Jag vill knappast ha muslimsk eller kristen extremism, och att människor ska kunna dra sina barn bort från obligatorisk skolgång och den gemensamma svenska lagstiftningen, även den runt barns rätt till skolgång och deltagande i samhällslivet.

Tack till bloggen Allahu Akbar, för länk!

Muslimer vill inte leva efter sharialagen i Sverige, Kulturvänster blir pophöger

Mvh/:)Smileth