Invandrartätheten ökar

23 september, 2009

SvD har en riktigt ‘fyndig’ ingress idag till en artikel om våra invandrartäta områden, som bara blir mer invandrartäta.

Och svenskar lämnar dem.

”Om målet för integrationspolitiken är ett blandat samhälle så har den misslyckats.”

”I alla landets invandrartätaste stadsdelar har andelen invånare med utländsk bakgrund ökat de senaste tio åren, enligt SCB.

För de 38 stadsdelarna, från Rosengård i söder till Hertsön i Luleå i norr, har kommunerna tecknat ett särskilt utvecklingsavtal med regeringen. Syftet med avtalet är att förbättra samordningen mellan staten och kommunerna och öka samarbetet mellan myndigheter och den privata och ideella sektorn i stadsdelarna.

För att kunna följa upp utvecklingen har regeringen också gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att särskilt undersöka utvecklingen i de 38 områdena och den första statistiken presenterades i dag. Den ger inget särskilt positiv bild av det senaste decenniets integrationspolitik.”

I mars i år ville minister Sabuni riva hus, men inte kanske nu längre:

”Riv i miljonprogrammen för integrationens skull”, DN Opinion

Nu är det arbete som gäller:

”Den ökande invandrarkoncentrationen i stadsdelarna säger inget om integrationspolitiken varit misslyckad eller inte, enligt integrationsminister Nyamko Sabuni.”

Invandrartäta områden blir tätare, SvD

.

Svenskar tvingades fly från dessa områden, SpikHarry

Varjager:

Rosengårds utanförskap

Svenskarna är inte integrerade med Rosengårdsborna

Välkommen till Malmö för att se hur bra det är i Rosengård!

Mvh/:)Smileth