Sharialagen i moskéer i Sverige

4 juli, 2009

Ett mycket intressant inlägg på Tant Elisabeth:s blogg om sharialagens utbredning i Sverige nedan.

Det är svårt att få en överblick hur man lever parallellt med den svenska lagstiftningen, men faktum är att muslimer lever med sharia och att muslimska kvinnor och konvertiter vill det.

Muslimer kan vara gifta med varandra enligt islam, alltså polygami, men är skilda på svenska papper, men eftersom inte den muslimska skilsmässan är klar så är de gifta med varandra och männen reser mellan sina fruar och sina familjer, i Sverige och de familjer de har i andra länder.

Det är något som imamer borde ta itu med, men det gör de förmodligen inte eftersom muslimer vill leva muslimskt.

”100-tals familjeärenden avgörs i svenska moskeer

2009-07-04 15:04

Även i Sverige söker sig muslimska makar till religiösa ledare för att få sin separation godkänd enligt islamisk sed. Imamen Mahmoud Khalifi från Stora moskén i Stockholm uppskattar att hundratals familjeärenden avgörs i svenska moskéer varje år.

– Jag uppskattar att det rör sig om ett hundratal ärenden årligen. Här i Stora moskén i Stockholm har vi just nu ett tiotal ärenden som ligger och väntar på att behandlas. Det gäller bland annat par som är på väg att skilja sig.

– Det råder missuppfattningar om vad sharialagen innebär men det är enligt islams lära att ett muslimskt par som skiljer sig vänder sig till oss imamer för att få ett intyg som gör separationen giltigt även i de muslimska länderna där de kommer ifrån, säger han.

Khalfi menar att den typen av ”medling” som imamerna i Sverige ägnar sig åt rör sig om andliga frågor och är endast ”detaljer” i familjerätten.Vi uppmanar inte folk att bryta mot samhällets lagar. Vi skulle till exempel inte godkänna en separation om vi inte hade underlag från svenska domstolar. Khalifi lyfter fram att moskéernas engagemang i familjeärenden är främst på det sociala planet och uppmanar myndigheterna att skjuta till med resurser för att hjälpa familjer i kris.

Källa: Dagen

Läs mera : 85 underjordiska shariadomstolar i Storbritannien

——————————————————————————————————————
Jag antar att detta är ”jämlikhet” enligt Islams värderingar.  Hur många muslimska kvinnor har möjlighet att sätta sig in i vad Svensk Grundlag säger angående skilsmässa?  Många kvinnor kan inte ens svenska språket och lever inspärrade i sina hem.  Enligt svensk lag så är det förbjudet med ”folkdomstolar” i vårt land men detta kanske kallas istället för ”familjerådgivning”.  Det finns säkerligen flera underjordiska shariadomstolar i Sverige.  Den mest uppmärksammade var den i Rosengård som det blev så tyst om i media.  Ska människor komma hit och bo i vårt land så är det svenska lagar som gäller för alla oavsett kultur, tradition eller religion.

Kallas inte detta för segregation?


Elisabeth”

.

Muslimer i Sverige väljer sharia

Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapsfrågor

Muslimfeministisk agenda