MSB- opolitisk myndighet eller propagandaministerium ?

3 september, 2018


Vad är viktigast för en politiker ?

4 augusti, 2018

Vad man har mellan benen ?
Eller vad man har mellan öronen ?

Att släcka förödande bränder ?
Eller könsneutrala toaletter inom räddningstjänsten ?

/Elfyma+


MSB och Försvarsmakten borde skämmas !

18 juli, 2018

Johan Szymanski, räddningschef för Mora brandkår, jobbar för fullt med släckningsarbetet vid Trängslet i Älvdalen.

Nu riktar han kritik mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, – men får lugnande besked från MSB:s generaldirektör Dan Eliasson.

Under tisdagskvällen och onsdagsmorgonen var dessutom beskedet från MSB att man inte skulle ställa upp med helikoptrar eftersom personalen har semester, något som Johan Szymanski kritiserade på twitter:

”Nu måste MSB och försvarsmakten vakna till! Att någon har semester är inte skäl för att inte hjälpa till. Försvarsmakten borde skämmas! Landet brinner!”, säger Johan Szymanski. (SVT).

När MSB och Försvarsmakten behövs som bäst så så ställer de inte upp
– för då har de semester !

Som när polisen bara kan hantera brott under kontorstid – om ens då.

/Elfyma+


”Grisen” GS brottar ner regeringsorganet MSB

14 februari, 2018

Det medborgarjournalistiska initiativet Granskning Sverige har blivit anfallet av MSB.

Myndigheten för Samhälle & Beredskap har kallat GS ”troll” & ”grisar” i sann Sovjetkommunistisk stil. Lägg därtill att MSB:s allierade utmålat meningsmotståndare som  ”kackerlackor”, ”brunråttor” etc., utöver återkommande epitet som rasister, nazister, fascister, antisemiter, islamofober etc. för att avhumanisera oppositionen.

MSB menar att alla kritiska åsikter om t ex invandring ”inte leder framåt” och ”är fel”.

Efter Sebastian ”Brottas med grisar” Bays samtal med SVT och Granskning Sverige https://youtu.be/wKi1of-5Vxk, ringer vi Svante Werger, som är Sebastian Bays ledare på MSB för att fråga om lämpligheten i att myndighetspersoner utrycker sig som Sebastian Bays.

MSB är att betrakta som ett regeringsorgan utan någon som helst förankring i hela riksdagen.

MSB tycks se som sin viktigaste uppgift att försvåra för SD och oppositionen att bedriva valrörelse genom att smutskasta och tysta media som inte är regeringskontrollerade.

Mats Dagerlind på Samhällsnytt har skrivit en belysande artikel om korrupta ”propagandaministeriet” MSB.

Lyssna på detta samtalet. Svante Werger påstår att MSB vill ha diskussion, men vägrar diskutera. Och när stora media sprider fake news om att ”invandringen varit lönsam för Sverige” så förstår han ingenting. Det är så nära korruption man kan komma  (Läs mer)

/Elfyma+

Relaterat:
Borttagna MSB Filmen – associerar Fake News och NMR med SD


Borttagna MSB Filmen – associerar Fake News och NMR med SD

11 februari, 2018

Tiden för handling är nu -säger den ödesmättade speakerrösten.
Vad är det som åsyftas ? Spärra in alla som utmålas som ”hot” ?


MSB tilldelas nu Svarte Petter

1 februari, 2018

Efter att ha kört Migrationsverket, Försäkringskassan och Polisen i sank, återstår nu att politisera (S-märka) även MSB. Dan Eliasson ska nu leda kampen mot alternativa media under valåret 2018. (Bild).

”Vi får räkna med att falska nyheter och mediekampanjer kommer störa valet i Sverige nästa år. Det meddelar MSB, som i en ny rapport tar fasta på medielandskapets sårbarhet och hot mot journalister”. (SR)

/Elfyma+

 


Malmö brinner. MSB vill censurera bilder

25 april, 2017

”Sverige skall brinna”! Förortsgängens budskap är tydligt. Varje dag nås vi av nyheter om nya bränder. Fotografen Freddy Mardell fångade en av alla dessa bränder på bild. Då ringde MSB & ville censurera bilden. 

När pressfotografen Freddy Mardell visar bilder på hur hela Malmö är insvept i brandrök för en brandman, får han plötsligt ett samtal från Myndigheten för samhällsskydd & beredskap, MSB.

Myndighetspersonen börjar bl a fråga vilka syften han har med att fotografera bränder i Malmö.

Freddy Mardell svarar att han vill informera allmänheten och att han själv hört hur Rosengårdsgäng berättar att de tänker bränna ner Sverige. Då hävdar MSB att invandrarnas hot om att ”bränna ner Sverige” inte är en hotbild, utan bara ett sätt från Freddy Mardell att ”skrämma upp folk”

Samtalets syfte är helt uppenbart att skrämma Freddy Mardell, i syfte att få honom att inte publicera bilder på bränder. Trots en lång karriär som pressfotograf, kommer knappast Thomas Mattson stå upp för pressfriheten och pressfotografers rätt att slippa bli trakasserade av myndigheter denna gången.

Källa: Granskning Sverige.


Även MSB deltar i kampen mot den politiska oppositionen

21 mars, 2017

Den enda oppositionen i Sverige och i andra länder i Europa utmålas allt oftare som potentiella landsförrädare finansierade av ryska intressen. 

Nu har även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, engagerats i kampen mot den politiska oppositionen, läs SD och SD:s ”undervegetation” som partiets väljare och sympatisörer brukar benämnas i MSM.

MSB tillhör numera den växande skaran av myndigheter som leds av politiska aktivister med en tydlig vänsterliberal agenda.

När SD efter ”flyktingkrisen” 2015 inte längre kan utmålas som ”rasister” på ett trovärdigt sätt så tillgriper man det sista halmstrået för att komma åt SD – att utmåla dem och oss som potentiella landsförrädare styrda från Moskva.

”Vi får räkna med att falska nyheter och mediekampanjer kommer störa valet i Sverige nästa år.” Det meddelar MSB, som i en ny rapport tar fasta på medielandskapets sårbarhet och hot mot journalister.

Enligt MSB kan det handla om samma sorts påverkan som valet i USA utsattes för.
”I USA har myndigheterna slagit fast att valet utsattes för rysk påverkan, vilket skadade trovärdigheten för valet”, säger Mikael Tofvesson (SR).

MSB insinuerar att valet av Donald Trump är ett verk av Vladimir Putin, inte orsakat av ett folkligt missnöje med det maktfullkomliga etablissemanget finansierat av globalisterna.

MSB:s  underförstådda budskap är att om alternativmedia får verka fritt även i Sverige så kommer Putins lakejer att röstas in i vår riksdag, vilket alltså måste stoppas inför valet 2018.

Utpekade alternativmedia värjer sig med emfas mot dessa grova insinuationer, som om de får utvecklas till en etablerad ”sanning”, kan resultera i att de/vi censureras eller rentav förbjuds. (Avpxlat, Nya Dagbladet).

Det räcker med att ryska RT refererat till något inlägg  i alternativmedia, om t ex invandringen, för att stämplas ut som ”Putinist”. Även Granskning Sverige har utsatts för liknande banbullor, förtal och demonisering.(Expr)

Nej, vi är inte i krig med Ryssland, vilket makthavarnas retorik får oss att tro i sin iver att komma åt den legitima politiska oppositionen.(SR)
Sverige har inte heller infört krigslagar eller undantagstillstånd som legitimerar politisk censur. Eller har jag missat något ?

Ställ denna ryssofobi, inbillad eller verklig, mot att svenska makthavare öppet fraterniserar med den andra stormakten USA (SR).
Då är allt tillåtet – trots att vi officiellt är alliansfria.

Det är inte bara våra ÖB som regelmässigt utbildas/indoktrineras i USA.
Det ingår i alla högre officerares karriärplanering.

Bildresultat för mehmet kaplanBildresultat för Abdirizak Waberi
Islamisterna Mehmet Kaplan (MP) och Abdirisak Waberi (M)

Ställ även ryssofobin mot att kända islamister släpps in i regeringen och in i riksdagens försvarsutskott utan att MSB haft några invändningar.

Är då alternativmedia (digitala media) och deras läsare ett större hot mot landets säkerhet än islamister och makthavare som går i USA:s och EU:s sold ? Läs mer.

/Elfyma+


MSB beskriver en mottagning i kris – ett land i kris.

5 november, 2015

Migrant-invasionen tar sig allt bisarrare uttryck. (Uppdaterat 6/11)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som samordnar myndigheternas hantering av flyktingsituationen i Sverige, skriver att situationen är ansträngd,  framförallt när det gäller boendelösningar för asylsökande.

Flera kommuner har svårt att ordna vård, skola och omsorg åt alla. Även förmågan att ta hand om ensamkommande barn är starkt utmanad.

MSB:s samlade bedömning är att alla aktörer, även de som i dag inte är främst berörda, bör vidta förberedande åtgärder för en långvarig hantering. Förmågan att hantera situationen utan att annan samhällsviktig verksamhet åsidosätts behöver upprätthållas, skriver MSB.

Läs och begrunda de två sista meningarna. Kan det bli allvarligare ?
Har undantagstillstånd införts i Sverige ?

Lägg därtill att det är svårt att hitta lämpliga lokaler. Barn, äldre, sjuka och gravida sover i vissa fall på madrasser på golvet under längre tid och på en del platser går det inte att upprätthålla tillfredställande förhållanden.
Enligt flera rapporter skapar trångboddhet och en upplevd hotbild oro.

Kommuner har även tagit tillbaka vissa platser för vuxna då de behövs till ensamkommande barn. Dessutom har den upplevda hotbilden lett till att erbjudanden om boenden har dragits tillbaka.

Flera aktörer har fått information om att försäkringspremierna kan höjas, eller att försäkringsbolag ställer högre krav, på bevakning och personal nattetid. Detta har bland annat lett till frågor från kommunerna om ersättning för ökade kostnader.

I mindre orter med ett stort antal asylsökande har polisen den senaste veckan sett en viss ökning av uttryckt missnöje med asylmottagningen. Det har genomförts ett antal manifestationer för och emot flyktingmottagande, men polisen rapporterar inga större ordningsstörningar i samband med dessa.

Polisen och Migrationsverket rapporterar om ordningsstörningar på boenden, vilket främst kopplas till trångboddheten. Som en följd har bevakningen på boendena utökats. Polisen rapporterar att fem av sju polisregioner bedömer läget som ansträngt.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att det är viktigt att staten bistår de kommuner som överväger att bli ankomstkommuner med full kostnadstäckning. Dessutom ställs frågor kring viten i de fall där kommuner har svårt att upprätthålla gällande regler i samband med mottagande av de ensamkommande barnen. (MSB).

Dags att tala om volymer ?
Dags att avskaffa några pullfaktorer ?

/Elfyma+