Makt och kontroll, inte maktlöshet

2 december, 2009

Varför måste svenska föräldrar dras in i dessa människors liv och deras fostran av barnen. Vad ska dessa nu nämnda broar göra för nytta? Kan inte muslimer klara något själva alls? Eller ska vi lära oss att vi ska dra till våra ungar så muslimer inte är ensamma i sin syn på barnens plats i familjen?

”Ayoub Chibli efterlyser fler föräldrautbildningar och verksamheter som bygger broar mellan svenska och invandrade föräldrars synsätt.”

”Varje år möter Ayoub Chibli flera hundra familjer där föräldrarna känner vanmakt i sitt föräldraskap. Många saknar jobb, självkänsla och samhällskontakt. Andra har ordnat en bra tillvaro men har svårt att acceptera barnens värderingar och tycker att det svenska samhället tagit bort deras verktyg för fostran.”

Stöd till maktlösa föräldrar, Sydsvenskan

Med andra ord, får de inte slå då klarar de inte fostran. Det handlar knappast om Sverige utan om hur man ser på barn och sin roll som den som ska makten i familjen. Det handlar inte om maktlöshet, det handlar enbart om makt och kontroll. Dessutom säger föräldrar att då barnen blivit kriminella, att barnen då blivit försvenskade. Den förklaringsmodellen har svenska polisen och sociala myndigheter hört länge från dessa människor. Så föraktet för Sverige är stort och jag förstår inte varför man ens söker sig till detta land som ändå bara ger dessa människor problem!

Mvh/:)Smileth