Vill du ha regn ? – rösta på dem som kan framkalla regn

12 augusti, 2018

Noterar (med tillfredsställelse) att Jimmie Åkesson (SD) inte sväljer allt som vår tids präster och prästinnor hasplar ur sig  i sina desperata försök att exploatera sommartorkan för egen vinning.

Mp, Lövin, Rockström och de andra alarmisterna påminner om forna tiders shamaner och regndansare som inbillade sina vidskepliga stamfränder att de kunde framkalla regn och goda skördar med sina magiska besvärjer och danser.

Forna tiders klimatalarmister gick så långt som att offra människor, främst barn, i den inbillade tron att det skulle blidka gudarna och framkalla regn och goda skördar. Skillnaden är att dåtidens alarmister fick plikta med sina egna liv om deras förutsägelser slog fel alltför ofta. (Läs mer).

Ja, du läste rätt. Sommartorkor och skogsbränder har faktiskt förekommit långt innan vi började köra bil och flyga. Ja, t o m innan människan existerade på jorden.

Vår tids klimatpräster och prästinnor hävdar ändå att vår tids sommartorkor och skogsbränder beror på människans, underförstått svenskarnas, aktiviteter och utsläpp.

Budskapet är att om vi bara offrar tillräckligt mycket av vår ekonomi och röstar på Miljöpartiet så kommer vädergudarna att blidkas. Ingenting kunde vara mer fel.

Frågan är om inte Jimmie Åkesson ligger bättre till hos vädergudarna än de misslyckade professionella klimatalarmisterna.

För när Jimmie satte igång sin ”regndans” runt det lilla bordet på scenen, så kom det gudabenådade regnet till Sölvesborg (SMHI).

Den enda som kan utmana Jimmie är ”regnmakaren” från Valdemarsvik, Gustav Kasselstrand, som under sitt valtal i Södertälje framkallade ett ösregn som fullständigt demolerade hans välkammade frisyr.

Det här visar att Isabella Lövins, Annie Lööfs, Jonas Sjöstedts och Johan Rockströms mångåriga besvärjelser bara leder till mer torka och elände, inte regn.

Så vill du ha regn – rösta på någon som verkligen kan framkalla regn.

/Elfyma+


817 164 kronor för att 21 personer ska få klimatångestterapi ?

25 juli, 2018

Hur tänker politikerna (regimen) när de spenderar våra pengar ?

16 miljarder kronor fram till 2023 har regeringen beviljat Klimatklivet, som ger stöd till lokala klimatinvesteringar via Naturvårdsverket.

För 2018 utgör det cirka 16 procent av statens utgifter för miljöpolitik, så det är inget skrammel längst ner i jackfickan det handlar om.

Kostnaden för försvaret är 50 miljarder och för rättsväsendet 44, bara som en jämförelse, skriver Carolin Dahlman i Kristianstadsbladet. (Läs mer)

Såväl Riksrevisionen som Konjunkturinstitutet är kritiska till pengarullningen som inte tycks ge någon mätbar effekt.

/Elfyma+


Motsägelsefylld miljöpolitik utan begriplig logik

27 juni, 2018

Om fyra dagar den 1juli drabbas vi av den nya pålagan Malus- Bonus.
Fordonsskatten höjs kraftigt för alla som köper en ny förbränningsmotordriven bil. Bonus för inköp av dyra elbilar betalas av oss alla, även av dom som inte äger någon bil.

Pålagan motiveras med att den bidrar till att rädda klimatet.
Regeringen går t o m ut med rena lögner för att motivera sin samhällsskadliga politik.

De enda vinnarna är skojarna som köper kraftigt skattesubventionerade elbilar i Sverige som sedan säljs utomlands.
Vinsten blir uppåt 60 000kr/bil.

Och varför ska rika storstadsbors cykelköp subventioneras av oss skattebetalare med upp till 10 000kr/cykel.  Det är ju både miljövänligare och hälsosammare att trampa utan hjälpmotor.

Och varför stängs kärnkraftreaktorer av om vi behöver mer el ?
De släpper ju inte ut koldioxid.
Om koldioxidutsläpp verkligen är så skadligt för klimatet som alarmisterna påstår så borde man ju satsa på mer kärnkraft, inte mindre.

Men varför bygga kraftverk när man kan få tillräckligt med el ur två små hål i väggen ? Logik på regeringsnivå.

/Elfyma+


SD har svurit högt i den heliga klimatkyrkan.

11 januari, 2017

Att ifrågasätta klimatalarmisternas överdrivna propaganda är som att på medeltiden ifrågasätta dogmen att jorden är platt. Det renderar utfrysning, evig stigmatisering och ”kätterianklagelser” av nutidens inkvisition MSM.

Om detta har bl.a Lars Bern omvittnat på sin blogg Anthropocene.
Är Lars Bern vår tids Galileo Galilei som sprider farliga ”irrläror” ?

Bildresultat för galileoBildresultat för lars bern
Galileo Galilei (1564-1642). Larn Bern (1942-20xx)

Det gläder mig att SD haft modet att lyssna på de bannlysta ”irrlärorna”, i stället för att bara flyta med strömmen som döda fiskar, vilket ju hade varit bekvämast.

Och när Expressen i en stort uppslagen artikel förfasar sig över SD:s tilltag att lyssna även på de ”otrogna” så blir jag än mer övertygad om att SD gör rätt. (Expr).

En eloge till Josef Fransson, SD-ledamot i näringsutskottet, som vågar svära i den heliga klimatkyrkan.

Det är inte bara slaskpressen som expoaterar klimatalarmismen.
Även skattefinansierade SMHI ägnar sig numera åt överdriven klimatalarmism. De låter som MP-politiker – vilket de kanske är.

I sin budgetmotion skriver Sverigedemokraterna att SMHI är en viktig samhällsinstitution, men som ”inte bör ägna sig åt tendentiös opinionsbildning”. Därför vill SD reducera anslaget med elva miljoner kronor och renodla verksamheten, säger Martin Kinnunen, SD:s miljöpolitiska talesperson, till Altinget.(Läs mer).

Det är bra att SD nu gör en markering mot den tilltagande politiseringen av våra myndigheter och institutioner.

Vi kan inte ha historielösa meteorologer som förutspår dåligt väder om ett visst parti får politiskt inflytande.
Vill bara påminna om att Grönland var grönare på 900-talet än idag.
Var det vikingarnas fisande getter som orsakade klimatförändringen ?

Varför säger SMHI inget om risken för en vulkan-istid ?
Eller passar det inte in i agendan ?

/Elfyma+


MP:s miljöpolitik leder till kollektivt självmord – för Sverige

25 oktober, 2015

Vi och våra barn, stora som små, matas dagligen med en förljugen miljöpropaganda i skolor, på arbetsplatser och framför TV-sofforna.
T o m våra muséer har blivit propagandacentraler dit skolklasser slussas för att hjärntvättas. Arbetets Museum i Norrköping är inte längre ett museum utan något annat som jag inte längre vill besöka.

Budskapet går ut på att svenskarna håller på att förstöra klimatet på vår jord genom sitt sätt att leva. Vi ska helst värma oss med åkarbrasor, sluta åka bil, slå igen våra industrier och sluta äta kött.

Budskapet påminner om gamla tiders svavelosande predikningar om att alla helvetes kval kommer att drabba oss om vi inte är tillräckligt underdåniga, tillräckligt gudfruktiga och sväljer allt som den allvisa överheten (MP) slår i oss.

Och vi ska alltid känna skuld -hur vi än lever.
För vi är födda med skuld enl. den kristna syndabekännelsen, vars trossatser övertagits av miljötalibanerna, om än med andra förtecken.

Verkligheten är att Sverige gjort mycket mer för att skona miljön än något annat land i världen.

MP och deras medlöpare vill trots detta dra åt tumskruven ytterligare med höjda miljöskatter, höjda energi- och fordonsskatter och hårdare restriktioner. Pålagor som bara är meningslös plakatpolitik – och som äventyrar landets ekonomi och vår välfärd.

Ronald Wennersten, Jonas Törnblom och Stefan Anderberg, skriver i SvD:

När man betraktar debatten kring hållbar utveckling i Sverige utifrån ett kinesiskt perspektiv, så slås man av hur nationell debatten är.

Kina är till exempel nu det land i världen som totalt släpper ut mest koldioxid, och samtidigt har Kinas utsläpp per capita enligt vissa bedömningar passerat hela EU:s 2013.

Kinas utsläpp av koldioxid är cirka 28 procent av de totala utsläppen i världen och Sveriges är mindre än 0,2 procent.

Samtidigt är konsumtionstillväxten i Kina mycket snabb.
I nuvarande kinesiska scenarier förväntas kolanvändningen fördubblas till 2050. Utvecklingen av alternativ som elektricitet från solpaneler är visserligen snabb, men av marginell betydelse.

Författarna ställer sig frågan hur Sverige kan utveckla ett mer globalt perspektiv på arbetet med hållbar utveckling och hur vi samtidigt kan tjäna på detta ekonomiskt (i stället för att begå kollektivt självmord enl. MP:s våta dröm, min anm.) (Läs mer).

Lägg därtill att Miljöpartiets migrationspolitik är en katastrof
-såväl för vår ekonomi, som för vår välfärd och närmiljö.

/Elfyma+

Relaterat om hållbar utveckling
Ekologi- religion eller vetenskap ?


Ekologi- religion eller vetenskap ?

17 november, 2014

Föreställningar om att ekologisk odling är klimatsmart och ger bättre livsmedel är felaktiga.

Hundra procent ekologisk odling skulle vara en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och innebär större belastning på miljön till en hög kostnad, skriver fyra forskare med anknytning till SLU.

Många tror i dag att ekologisk odling är bra för miljön och att det också ger säkra och nyttiga livsmedel. Försäljningen ökade med 30 procent under första halvåret 2014 (DN 4/11) och staten stöder ekoodling med mångmiljonbelopp.

Men praktiskt taget alla populära föreställningar om ekologisk odling är felaktiga. Vi diskuterar detta i vår bok ”Den ekologiska drömmen”– baserade på seriös forskning, egen och andras.

Resultaten är entydiga:
• Konsumenterna får varken bättre livsmedel eller en bättre miljö om de köper ekologiskt odlad mat. (SvD).

—————

Miljöpolitiken och den ekologiska livsmedelsproduktionen, har blivit en nyandlig rörelse som fått många att tappa huvudet.  När fyra tunga forskare ifrågasätter de nyfrälstas trosuppfattning blir ilskan stor bland dem som lever på myterna.

Forskarna, som vinnlagt sig om att arbeta vetenskapligt, avfärdas med känslomässiga argument. Vissa självutnämnda experter påstår att forskarna har fel- att ekologisk odling ger bättre skördar är konventionell.  Varför ska vi då stötta den ekologiska odlingen via skatten och varför ska vi betala mer för produkterna ?

En ärlig bonde ringde till P1 och sa sig gilla övergången till ekologisk odling. För då minskade utbudet och han kunde få mer betalt för sina produkter, enl. lagen om tillgång-efterfrågan. Men troligare är att importen ökar.

Djurrättsaktivister och veganer hakade på debatten och propagerade för köttfri livsmedelsproduktion. Var ska då stallgödseln till deras ekologiska morotsodlingar produceras ?

Vi som har lite större erfarenhet av odling än balkonglådan vet att jorden blir urlakad om den inte tillförs näringsämnen och gödning. Det kände även våra förfäder till.  De bröt upp ny odlingsmark med några års mellanrum (svedjebruket), när jorden var urlakad.

Det ekologiska jordbruket får inte tillföras handelsgödsel eller bekämpningsmedel, ej heller rötslam från reningsverken som kan innehålla tungmetaller och andra miljögifter.

Bonden ska då klara sig med stallgödsel -en bristvara i dagens storskaliga specialiserade jordbruk med allt färre djurbesättningar. Om djurrättsaktivisterna och veganerna får bestämma blir det ännu färre stallgödselproducenter kvar på gårdarna.

Hur ska de ekologiska spannmåls- och grönsaksodlarna trolla fram sin gödsel ?  Dags att återinföra svedjebruket ? (ironi).
(Läs mer).

/Elfyma+


SD-krav: Realistisk energipolitik i stället för meningslös plakatpolitik

17 oktober, 2014

Vår basindustri, som vi är beroende av för vår välfärd, riskerar att slås ut av den rödgröna regeringens huvudlösa energipolitik (Läs mer).

För två veckor sedan presenterade regeringen sin energiuppgörelse. Detta är ett område som är för viktigt för att lämna till den svenska vänstern och vi avser att bjuda motstånd, skriver riksdagsledamöterna Josef Fransson (SD) och Mattias Bäckström Johansson (SD) i Di, och fortsätter:

Den så kallade förnybara elproduktionen har byggts upp med stora skattesubventioner och elcertifikat. Med politiska styrmedel har anläggningar kunnat uppföras som i grunden inte kan bära sina egna kostnader och som har skapat överutbud på en fri marknad som det har saknats efterfrågan för.

Frågan är nu hur många nya subventionsmiljarder som ska pumpas in i den redan dysfunktionella energimarknaden, skriver Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson.

Denna kortslutning har lett till en självkvävande marknad där man får svårt att få lönsamhet i investeringar och renoveringar av befintliga produktionsanläggningar. Även det så kallade förnybara drabbas av detta och vi har redan nu fått se vindkraftsparker som rivs i förtid, då subventionerna inte längre är tillräckliga.

Många politiker lever även i villfarelsen att man kan ersätta kärnkraften med väderberoende kraftkällor såsom vind- och solkraft, men detta låter sig i praktiken inte göras skriver SD-politikerna  (Läs mer i Di).

Kommentar:
Instämmer till fullo. (Rubriken är min egen tolkning av SD-artikeln).

Befarar att vår dysfunktionella regering kommer att agera precis tvärtom -bara för att markera mot SD. Det var ju så Reinfeldts regering gjorde när SD kom in i Riksdagen.

Riksdagisets sandlådekrigare ska den 1 november få löneförhöjning med 1600kr/mån till 61 000 kr för sina hjältemodiga insatser i sandlådan.

/Elfyma+

Relaterat: (tidigare inlägg)


Basindustrin kan slås ut av MP:s symbolpolitik

25 september, 2014

Det är basindustrin som skapat det svenska välståndet
– inte våra politiker i Stockholm.

Basindustrins förädlings- och exportvärde är högt och skapar jobb i landsorten.
Insatsvarorna utvinns huvudsakligen från våra skogar, våra berg och våra älvar (vattenkraft). Importen består främst av produktionsmaskiner som inte tillverkas inom landet.
Det är därför en ödets ironi att den miljövänliga vattenkraften beskattas extra av våra politiker.

Vår basindustri: Skog-Kemi-Gruvor-Stål

Besökte nyligen ett av våra största pappersbruk.
De verkar i en hård konkurrensutsatt värld där bara de starkaste överlever. Men även de starkaste tvingas dra ner pga minskande efterfrågan av främst tidningspapper. Flera pappersmaskiner har lagts i malpåse och kommer troligen aldrig att startas igen.

Branschen måste nu utveckla nya volymprodukter och marknader för att kunna överleva. Det handlar om gigantiska investeringar- investeringar som inte får slå fel.

Pappersindustrin kräver därför, i likhet med övrig basindustri, en långsiktig energi- och miljöpolitik och fasta spelregler. Det förstår nog Stefan Löfvén, men inte hans kumpaner i det rödgröna laget.

Det vore förödande för investeringsviljan om Miljöpartiets ansvarslösa populistiska symbolpolitik fick genomslag i politiken. (Läs mer).

Räkna med RawetHolmens Vd, Henrik Sjölund, intervjuas här i SVT-Forum.

/Elfyma+


Invasiva arter trivs och frodas i vårt klimat

19 juli, 2014

Dessa främmande arter kan vara ett bekymmer och i värsta fall ställa till stora problem.

Vissa arter trivs helt enkelt för bra i sin nya miljö och kan expandera kraftigt och i samband med detta påverka inhemska arter eller orsaka socioekonomiska skador.
Sådana arter brukar kallas invasiva främmande arter.

En främmande art ska uppfylla flera kriterier för att betraktas som invasiv.

Först och främst ska den transporteras från ursprungsområdet till ett nytt område.
Efter ankomst måste arten kunna etablera en livskraftig population.

I takt med att klimatet blir mera gynnsamt ökar dock risken för att de sprider sig och övergår från att vara spännande, lite exotiska arter till att bli reella problem.

Risken finns dessutom att arter som ännu inte lyckats etablera sig på våra breddgrader ges utrymme att expandera.  (Källa: SLU).

Det är ”klimatet” som gynnar de invasiva arternas etablering och expansion i landet, om man får tro expertisen på SLU.

För att skydda hotade nyttiga inhemska arter krävs en radikal klimatförändring.

Att i efterhand försöka rycka upp maskrosor och invasiva arter som rotat sig i rabatten är väldigt arbetskrävande och väldigt kostsamt, om inte meningslöst.

Det borde även Reinfeldts ”trädgårdsmästare” Göran Hägglund begripa.

Och när inte ens Centerpartiet med sina agrara rötter längre kan skilja på nyttoväxter och ogräs, då har vi inget att hoppas på från det hållet.

Budskapet ligger i betraktarens öga.

/Elfyma+


Håll Sverige rent !

29 juli, 2013

Varje dag slängs 2,7 miljoner fimpar på marken i Sverige och cigarettproducenterna har inte vidtagit en enda åtgärd för att förhindra detta.

Det är dags att tobaksindustrin tvingas ta ett direkt producentansvar för tobakens restprodukter, skriver företrädare för tre riksdagspartier och Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Det slängs en miljard fimpar varje år på Sveriges gator och torg. Det är vårt vanligaste skräp som är både giftigt och miljöskadligt.

Nu bör tobaksindustrin tvingas ta sitt producentansvar för sina restprodukter, och se till att fimparna omhändertas korrekt.

Det kräver Anna Linusson, vd för Håll Sverige rent, tillsammans med fem riksdagsledamöter på DN-Debatt.

Mätningar visar att cirka 60 procent av allt skräp i stadsmiljöer är fimpar. Ett giftigt skräp som det är helt riskfritt för rökaren att kasta på gatan – trots att det infördes böter för några år sedan för att tydligare visa att det är fel att skräpa ned.

Men fimpen undantogs av obegriplig anledning från att räknas som grund för böter.

Nu kräver vi att lagstiftningen förbättras för att få bort detta värstingskräp från vår miljö. (Läs mer).

I Singapore gör man ingen skillnad på nedskräpning och fimpar.
Där kostar det 500 dollar i böter -vad som än slängs på marken.

I Sverige uppfattas det som en ”mänsklig rättighet” att slänga fimpar var som helst och kräva att någon annan plockar upp efter en.

Kommunerna borde införa en städfri vecka varje år så att medborgarna upptäcker att fimparna inte försvinner av sig själv. Det gäller även tuggummin, engångsgrillar, hundbajs och annat som ”glöms” kvar i vår ute-miljö. Om inget görs för att hålla Sverige rent så kan det se ut så här.

//Elfyma+


Maffiasopor kontaminerar södra Stockholm ?

9 maj, 2013

Klåda, värmeutslag och feber. Sedan i slutet av mars har 42 personer vid värmeverket i Högdalen i Stockholm blivit mystiskt sjuka.

Anställda och entreprenörer på verket tvingas nu bära munskydd och särskild skyddsutrustning.

Det finns ingen anledning för personer i närheten att oroa sig, menar Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum värme. (SR-Nyheter).

Högdalens sopförbränning – en av Fortums rykande ”guldgruvor”

Soporna kommer bl.a från Neapel där sophanteringen kontrolleras av den ökända napolitanska maffian,Camorran. (Läs mer).

//Elfyma+


Solstolligheter även i Västernorrland

27 mars, 2013

Landstinget tänker sol och landstinget tänker stort, skriver Allehanda.

Om bara EU är med på noterna ska Västernorrland bli störst i Norrland på solceller. Kostnad: 13 miljoner.

Landstingsrådet Per Wahlberg (M) är påtagligt stolt över projektet som nu har passerat det första politiska nålsögat i form av landstingsstyrelsens finansutskott:

– Ja, solklart, vi är överens om det här. Får vi ja på ansökan blir det här den största anläggningen i Norrland i skarp drift. Ett jättespännande projekt, säger Per Wahlberg.

Mycket konkret är syftet att installera solceller på en yta av totalt 3 200 kvadratmeter, lika stort ungefär som en halv fotbollsplan. Det ska ge runt 400 megawattimmar i årlig produktion.

Samma Landsting skryter med att de är näst bäst i hela landet på miljöbilar.
Av landstingets 290 tjänstefordon var förra året 264 miljöbilar. Det innebär att 91 procent av fordonen är miljöbilar. Bara landstinget i Blekinge har hunnit längre. (Läs mer).

Solbilen -Nästa storsatsning för Landstinget ?

Kommentar:
Har dom drabbats av solsting, eller blev det för mycke Skogsstjärnan på personalfesten ?
Solen visar sig knappt under vinterhalvåret på dessa breddgrader, inte ens när det är molnfritt.
Soltimmarna är desto fler mitt i sommaren -när ingen behöver värma upp sina hus.

Och att satsa skattepengar på dyra sk. ”miljöbilar” är korkat i norrlands glesbygd med stora avstånd mellan tankningsstationerna.

Under vinterhalvåret är etanol- och eldrivna bilar dessutom odugliga.
Etanolbilarna måste tankas med bensin för att starta i stark kyla.
Och elbilarnas batterier duger inte i stark kyla. Räckvidden blir kort och det blir kallt inne i bilen.
Ska de installera bensinosande Eberspächer-värmare som i de gamla folkvagnarna för att inte frysa ihjäl ?

Västernorrlands Landsting har missuppfattat sitt uppdrag.
Det är de tyvärr inte ensamma om.
Inte konstigt att de måste skära ner på kärnverksamheten.
Landstingen har blivit en lekstuga för miljöstollar.
De får gärna köpa miljöbilar -om de betalar ur egen ficka.

//Elfyma+


Miljöpartiet vill avskaffa reseavdraget och bryta sitt alkoholberoende

14 maj, 2012

Miljöpartiet, som numera är ett parti för innerstadsbor, vill nu avskaffa reseavdragen för dem som inte kan ta tunnelbanan till jobbet.
Partiet vill också frigöra sig från sitt mångåriga etanolmissbruk.

Karin Svensson Smith, som är klimatansvarig i partistyrelsen, ser inga motiv för att behålla avdrag för resor med bensin och diesel.

– När det gäller reseavdragen är det kanske något som inte något parti har vågat ta itu med på riktigt, men det finns ingen anledning till varför staten ska subventionera resor, utan det måste avvecklas på sikt, säger hon.

Karin Svensson Smith är en av författarna till Miljöpartiets nya klimatproposition som ska antas på kongressen i slutet av maj.

Klimatpropositionen säger också att politiken ska vila på vetenskaplig grund och att klimatåtgärder inte får skada ekosystem.

Det innebär i praktiken att partiet svänger och intar en mer kritisk hållning till etanolproduktion, enligt Karin Svensson Smith.

– Nu vet vi mer och vi ser också tydliga konflikter mellan biobränslen och matförsörjningen i världen. (SR-Ekot).

Kommentar:
”Nu vet vi mer”, säger den efterkloke Karin Svensson Smith.

Att etanolproduktionen förstör miljön och skapar svält i U-länder har länge varit ett känt faktum för alla utom miljötalibanerna.

Det är också ett känt faktum att landsbygden inte klarar sig utan bilen.

De tvingas idag åka flera mil för att tanka bilen efter att många bensinmackar lagts ner pga den idiotiska Pumplagen som drevs igenom av Miljöpartiet.
Det alltid efterkloka MP inser nu att Pumplagen skadar miljön (Läs mer).

Miljö(myt)partiets politik kommer av förklarliga skäl inte att granskas på samma sätt som ex.vis Sverigedemokraternas.
De som påstår att journalister är objektiva och neutrala i sin rapportering sprider myter utan vetenskaplig grund..

Elfyma+

Relaterat:
Biståndet finansierar politiskt korrekt landgrabbing
Miljöpartiets alkoholberoende
Miljömuppar oärligare än andra- säger forskare


Håller Sverige på att bli EU:s soptipp ?

6 april, 2012

Energibolaget Fortum ska ta emot 6 000 ton sopor från Neapel och bränna i sin anläggning i Högdalen i södra Stockholm.


Högdalens sopförbränning – en av Fortums rykande ”guldgruvor”

Sophanteringen i Neapel har kontrollerats av den napolitanska maffian, Camorran.
Enligt informationschef Ulf Wikström vid Fortum är det bättre för miljön att bränna avfallet i Högdalen än att soporna hanteras i Italien.

Ett italienskt bolag har nu för första gången fått tillstånd att skeppa sopor till Sverige för förbränning.

Till att börja med kommer 3000 ton bearbetade hushållssopor i år att forslas med båt via Kielkanalen i Tyskland, till Nynäshamn. Tillståndet gäller i nuläget för 6000 ton.

Kraftbolaget Fortum får betalt för detta. Det är första gången som italienska sopor bränns i Sverige. Medan Fortum har brist på sopor badar närmast Neapel i avfall.

Det beror på att maffian har skapat en sopkartell, uppbyggd av legitima företag, som visat sig svår att knäcka för de italienska
myndigheterna.

På frågan om Fortum kan garantera att bolaget inte har några kopplingar till maffian, svarar Fortum kryptiskt att de bara kan garantera att de följer sina egna ”uppköpsriktlinjer”.

Den italienska miljökämpen Roberto Saviano skriver i boken Gomorra om hur den italienska maffian Camorran gjort det till en inkomstbringande verksamhet att blanda hushållsavfall med giftigt, miljöfarligt avfall.

För att inte myndigheterna skulle slå larm så mutades de ansvariga miljötjänstemännen. Avfallshantering omsätter mycket stora belopp och frestelsen är uppenbar att man fuskar med dokumentationen i ursprungslandet om kontrollen är dålig. Och tullen kontrollerar inte avfallslaster inom EU. (Läs mer).

För de utländska avfallsproducenterna är export till Sverige en god affär, eftersom anläggningarna i Sverige tar mindre betalt än i andra EU-länder för att bränna avfallet.

Att bränna ett ton avfall i Sverige kostar bara hälften mot genomsnittet i EU och bara en tredjedel så mycket som i Tyskland. (Läs mer).

Att Sverige importerar avfall ska ses mot bakgrunden att vi här mer än i många andra länder byggt har byggt förbränningsanläggningar för energiproduktion. Importen av avfall till förbränning var år 2010 800 000 ton, en fördubbling på  tre år.

 Grafik: Anna Spång & Tomas Backelin

Fortum har planer på att öka importen av avfall när hela EU stänger sina soptippar och deponier.

Men det är inte bara Fortum som ökar avfallsimporten. Allt fler kommunala energibolag eldar på med importerat miljöfarligt avfall.
Bl.a Halmstad Energi, Renova (Göteborg), Kiruna, Luleå, Västerås, Norrköping, Linköping och Uppsala.

SR-Utrikes
SVT-ABC
SR-Ekot
P4-Göteborg 

Kommentar:
Vad är det som hindrar andra länder att bygga egna förbränningsanläggningar för att elda  upp soporna på hemmaplan ?
Är det månne utsläppen från förbränningen som avskräcker ?

Utsläppen från Högdalsverket är redan idag stora.
Har med egna ögon sett hur verket släpper ut orenad sotsvart rök på nätterna, när de tror att ingen ser det.
Skorstenarna är numera så höga att röken, med förhärskande sydvästliga vindar, når in till Stockholms innerstad.

Sopsorteringen blir meningslös om våra sopor blandas med importerat miljöfarligt avfall.

//Elfyma+


Sveriges politiker och Miljöspöket…

16 februari, 2012

Sveriges politiker och Miljöspöket…

 

Miljö och klimat har i allt större omfattning kommit att överskugga de verkligt akuta och konkreta problemen i Sverige: den förestående socialpolitiska samhällskollapsen och det oundvikliga sammanbrottet av nationalstaten.

 

Det vi upplever i dag, är det oerhört skrämmande resultatet av den sedan länge fullständigt totalhavererade invandringspolitiken. Vi ser resterna av ett en gång välmående land som steg för steg håller på att slås i spillror till följd av ekonomiskt och socialpolitiskt sammanbrott, och sjunka allt längre ner i ett bottenlöst och mång kriminellt träsk. Effekterna av den oåterkalleligt misslyckade och destruktiva mångkulturen. Vi ser dock bara toppen av det socialpolitiskt kollapsade isberget…

 

Globalt miljöansvar

Från att tidigare nöjt sig med att ha varit alla asylturisters skyddshelgon, på alla kontinenter, har Moder Svea sedan en tid även axlat det globala miljöansvaret. Sverige har blivit den blå planetens miljö- och klimatsamvete… i brist på förmåga att hävda sig inom andra områden. Ja, ja… bortsett från ambitionen att bli världsbäst på muslimsk invandring förstås…!

Regeringens internationelle lille miljöfrälsare hette tidigare Andreas Carlgren. I dag heter hon Lena Ek.

Ett land som knappt har någon varken industri eller biltrafik att snacka om, skall föra internationell talan i miljöfrågor! Det är lika bedrägligt som hyckleriet med alla dessa miljöavgifter på el och annan nödvändig energi för att hålla igång landet, som införts för att plundra det svenska folket på ännu mer skatter.

Svensk så kallad ”semestertrafik” är normal vardagstrafik året om i alla de större EU-länderna… utom under sommaren, då den minst tredubblas! Detta medan en omfattande industri rullar på dygnet runt.

Regeringen Reinfeldts engagemang i internationella miljöfrågor, tycks mer som en avledningsmanöver för att slippa fokusera på de gigantiska socialpolitiska och tilltagande ekonomiska problemen på hemmafronten.

Samtidigt som man förstås känner behov av att hävda sig internationellt, nu när det inte längre finns något ”Made in Sweden” längre att tala om.

Sverige har antingen sålt ut eller jagat iväg sin industri ur landet! Parallellt pågår en allvarlig ”braindrain” av Sverige. Vilket givetvis inte är något att förundras över.

 

Nysvenskar… handelsresande i terrorism

Visserligen har Sverige byggt upp en invandringsindustri av kolossalformat, med världens utan jämförelse största och mest pengaslukande arabiska socialbyrå. Fast det är en industri som dock till hundra procent endast är fokuserad på import; där ”produktionen” kommit att dra landets tidigare internationellt hyggligt goda rykte ordentligt i smutsen. Medan Sverige självt sitter ordentligt fast i skiten!

Förr hade vi tekniska innovatörer, industrimän, uppfinnare och lysande representanter inom medicin och vetenskap som väckte uppseende och respekt vart man än kom i världen. Men inte nu längre…!

I dag handlar den svenska representationen på internationella scenen mest om handelsresande i terrorism. Araber från Nordafrika, Palestina, Somalia och Mellanöstern med svenska pass på fickan och bomber i bagaget. Ständigt påhejade av samlad svenskfientlig massmedia som desperat försöker slå i läsarna att det handlar om ”svenska turister” när utländsk, vaken och effektiv säkerhetstjänst plockar in dem en efter en. ”Svenska turister” som är ute och ser sig omkring i världen… jo, jag tackar jag!

 

Miljöspöket äntrar scenen

Genom att skrämma och hota människorna i landet med Miljöspöket, har politikerna framgångsrikt lyckats flytta fokus från slakten av det svenska samhället och dess snabba väg ner i den multikulturella slasken, till att i stället omfatta klimatfrågan.

Den tidigare miljöministern, Anders Carlgren, ni vet han ”miljöexperten”… vars enda meriter tycktes inskränka sig till ”bedrev lärarstudier mellan 1981-83”, åkte från den ena miljökongressen till den andra och försökte ge ett intellektuellt och trovärdigt intryck. Påhejad av de maskerade marxisterna – det vill säga: miljöpartisterna.

 

I domedagstermer målade man upp en nära förestående global miljökatastrof, som dock enkelt kan undvikas genom att lyssna på universums egen lille klimathjälte och Sveriges miljöminister Anders Carlgren. Men kanske ändå framför allt: om bara de korkade svenskarna kunde förmås betala ännu fler fantasifulla klimatskatter och ännu högre miljöavgifter och ännu mer energiskatt till svenska staten. Då skulle plötsligt allt lösa sig. Om Carlgren lyckades? Ja, det är väl upp till var och en att bedöma…!

 

Förutom att höja (”miljö”)skatterna för svenska folket, tycks regeringen haft stor framgång med att: genom ytterligare en absurd pseudodebatt ännu en gång lyckats totalmanipulera och föra människorna i det multikulturella Sverige bakom ljuset.

Enligt landets politiskt korrekta etablissemang, är klimatproblemet det utan motstycke viktigaste och största hotet mot Sverige. Ja… näst Sverigedemokraterna naturligtvis… mot vilka inte ens Miljöspöket har något att säga till om när det gäller fara och elände!

 

Miljöspöket vs. Sverigedemokraterna

 SD är tusen gånger farligare (för den korrumperade ”7-klövern”) än en hel familj stumma Miljöspöken! SD ställer nämligen mycket obehagliga frågor, av sådan karaktär som aldrig någonsin tidigare uttalats i Sveriges riksdag. Och som kan leda till att det vilseledda och sovande folket i landet plötsligt får upp ögonen för verkligheten, och att den obehagliga sanningen läcker ut… och exponeras. Detta vore en fullständig ”miljökatastrof”, för landets av politiskt mögel angripna och av hyckleri kontaminerade politiska etablissemang. Hela det infekterade systemet, som är smittat av lögn, svindel, mångkultur och bedrägeri, skulle spricka som en varböld!

 

Med denna nygamla klimatlögn har politikerna slagit två flugor i en smäll. Dels har man framgångsrikt lyckats avleda uppmärksamheten från det svenska samhället som bokstavligen håller på att falla samman, dels hittat ett nytt sätt att plundra den ständigt krympande andelen arbetande bland befolkningen på ytterligare skattepengar.

Genom de båda bedrägliga prefixen ”klimat” och ”miljö” har man uppfunnit ett unikt sätt att, över en natt höja både skatter och avgifter inom samhällets praktiskt taget alla områden. Pengar behövs ju ständigt för att stoppa in det stora, svarta och bottenlösa hålet som utgör Sveriges flyktingindustri…

Det är du och jag som betalar notan för detta vanstyre av landet, och exempellösa bedrägeri kring miljön… Genom bland annat skyhöga klimatskatter, miljöavgifter, energiskatter, miljöcertifieringsavgifter, elskatt, koldioxidskatt, dieselskatt, bensinskatt… samt naturligtvis moms på hela härligheten!

 

Bedrägerihärvan kring miljön är förstås i likhet med andra regeringsprojekt, okritiskt sanktionerat av landets korrupta massmedia. Politiskt korrekta megafoner i radio och TV babblar så käkarna håller på att hoppa ur led, under tiden de lydiga små bandhundarna bakom datorskärmarna på landets tidningsredaktioner pillar på tangenterna så fingertopparna blöder. Inte ett ord, inte en bokstav av ifrågasättande!

 

Miljö, miljö, miljö… Den gången svenskt rättsväsen inte ens förmår dra redarna till oljetankbåtarna inför domstol, som regelbundet skitar ner Östersjön och svenska kusten genom att tvätta tankarna sedan de lämnat Finska Viken.

 

Lena Ek på internationella miljöbarrikader

Diskussionerna kring de internationella begränsningarna av koldioxids utsläppen gick inget vidare under ledning av Anders Carlgren. Regeringen Reinfeldt fick inget större gehör.

I stället har man genom den nya miljöministern Lena Ek valt att fokusera på förslag om att minska, vad man kallar för kortlivade klimatpåverkande föroreningar av luften (SLCF). Här ingår bland annat sot partiklar, metan och ozon. Förutom att dessa utsläpp har negativ inverkan på klimatet, handlar det också om hälsan hos människor, samt i förlängningen om livsmedelsproduktionen i en rad länder. Främst är de sk utvecklingsländerna i farozonen.

 

Sverige kommer nu tillsammans med bland andra USA, Mexiko och Ghana att skapa ett globalt forum som syftar till åtgärder för att minska utsläppen av SLCF.

-Sverige måste begränsa utsläppen av koldioxid. Förbättrad teknik för pannor och kaminer skulle kunna minska sotutsläppen rejält, säger Lena Ek i ett skriftligt uttalande.

I dag (torsdag) den 16 februari medverkar Sveriges nye globala miljöfrälsare tillsammans med bland andra Hillary Clinton i ett forum för minskning av luftföroreningar.

Lena Ek säger också till Expressen att: ”Sverige har redan uppmärksammat denna fråga i samarbetet med en av våra nära partners i klimatfrågor, Bangladesh. Sotutsläpp och ozon orsakar en hälsovådlig luftkvalitet i huvudstaden Dhaka och medverkar också till att glaciärerna i Himalaya smälter fortare.”

 

-Jag medverkar vid lanseringen av initiativet i Washington tillsammans med utrikesminister Hillary Clinton, och vi kommer att följa upp detta med en rad aktiviteter och konferenser under de kommande åren. Nästa gång blir i Stockholm i april.

 

Med sig i bagaget till Washington har miljöminister Lena Ek följande viktiga budskap med sig:

”Sverige måste begränsa utsläppen av koldioxid. Förbättrad teknik för pannor och kaminer skulle kunna minska sotutsläppen rejält”.

Hoppas bara att hon då inte glömmer att tala om för Hillary… att Sveriges utsläpp av koldioxid endast handlar om ca 0,2 procent på världsbasis. Och att Sveriges utsläpp av koldioxid storleksmässigt motsvaras av den mängd som befolkningen i Bangladesh producerar genom att andas.

Alltså det partnerland med vilket Sverige har nära miljösamarbete. Bara Lena Ek nu inte i sin globala klimativer, uppmanar de stackars människorna i Bangladesh att sluta andas…

 

Ja, vad kan väl vara bättre än att agera miljöprofet, i skuggan av fornstora dagar och skaffa sig lite billiga politiska poäng. Alltså, det gäller ju att synas… gärna i samma rum som Hillary Clinton – fast man bara är en betydelselös miljöminister i det av mångkulturen förödda, av kriminalitet lamslagna och av islam ockuperade kalifatet Sverige på Skandinaviska halvön. Verbet patetisk lever plötsligt upp till sin verkliga betydelse!

 

Epilog: Hur mycket är egentligen Sveriges miljöengagemang och flotta termer i likhet ”miljöcertifiering” värt? Eller trovärdigheten… då Sveriges i regeringsplanet exklusivt flyger ”hem” terrorister till Sverige från andra sidan jordklotet, eller för dyra pengar chartrar flygplan för att stup i kvarten flyga hem en handfull illegala utlänningar till Afrika eller Mellanöstern? Då snackas det tyst om miljöpåverkan…

 

Fortsättning följer…

 

Jack London