Kvinna vinner mot Migrationsverket – får bevislättnad om identitet. Migrationsöverdomstolen gör allt i dessa makt för att sätta landet i konkurs.

1 augusti, 2016

Migrationsöverdomstolen är en myndighet som skall stängas ner. De gör allt de kan för att Sverige skall sättas i konkurs.

”En kvinna från Somalia och hennes sju barn vinner mot Migrationsverket i Migrationsöverdomstolen. Domstolen slår fast att kvinnans intresse av att bo tillsammans med sin man, som redan har uppe-hållstillstånd, väger tyngre än Sveriges intresse av att kontrollera utlänningars inresa och vistelse i landet. Det faktum att mannen har beviljats tillstånd att bo i Sverige i egenskap av skyddsbehövande väger tungt vid bedömningen. När det gäller det sjunde barnet ska även hon enligt Migrationsöverdomstolen komma i åtnjutande av bevislättnadsregeln. Kvinnan i fallet är dock 20 år gammal.”

Detta innebär att 9 personer som måste försörjas i minst 10 år, och svenska skattebetalare ska betala utbildning, hemspråksundervisning, sanslösa barnbidrag (minst 12.000kr/månad), SFI, o.s.v. I artikeln står det att det är hennes 3:dje ansökan. För mig är det väldigt konstigt? Hade hon redan 4 barn vid 17 års ålder? Hur har de andra 3 blivit till om han har varit här som flykting?

Varjager


Beslut om ”fri invandring” till Sverige ?

3 mars, 2011

Regeringens överenskommelse med MP om migrationspolitiken innebär i praktiken fri invandring till Sverige. De få som fortfarande får avslag kan välja att stanna kvar i landet och parasitera på vår välfärd utan att betala en krona i skatt.  (SVT)

De får alla rättigheter gratis, och behöver inte ta på sig några skyldigheter mot samhället...

Beslutet kostar oss skattebetalare 1700miljoner kr, eller mer beroende hur många som gömmer sig i Sverige (SVT).

Gratis sjukvård för illegala invandrare betalas genom höjning av högkostnadsskyddet med 400kr för sjuka svenskar, om KD:s Göran Hägglund får som han vill.

Foto: Scanpix
Juntan (de fems gäng) håller presskonferens

Det hade varit hederligare att finansiera beslutet genom att lägga ner Migrationsverket, Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen när de inte längre har någon uppgift att fylla. Juntan väljer i stället att inrätta en fjärde migrationsdomstol !
Varför fortsätta detta spel för gallerierna som ingen längre tror på ?

Det är Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet som genomdrivit beslutet.
Moderaterna spelar med, för att som Reinfeldt säger, ”stänga dörren för Sverigedemokraterna”, och för att splittra de rödgröna.
(Kuppmakarna körde också över S och V).

Maud Olofsson säger att ”Det är länder som har en generös arbetskraftsinvandring som också lyckas bäst med integrationen” (DN).
och att Invandringen ska rädda centerpartiet.

Juntan vill med beslutet öppna dörrarna för alla invandrare, och utestänga SD och deras väljare från allt inflytande.
Vad som återstår av den reglerade invandringen är det ingen som vet längre..


Tobias Billström. Överflödig Migrationsminister.


Erik Ullenhag. Överflödig Integrationsminister.


Socialministern vinnare -får mer av våra pengar

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson är besviken över regeringens uppgörelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken och menar att den får ”en negativ effekt på det svenska samhället” (SR-Ekot).

Anställda på Migrationsverket reagerar mot beslutet..
Lars Ohly:Regeringen massavvisar flyktingar”, trots att vi enl. Ohly inte har  någon ”massinvandring”.

Sveriges statsskuld: 1 113 778 404 310kr

//Elfyma+

Relaterat:
Kommunerna ska tvingas ta emot skäggbarn
Så lite får du i pension (gissa varför?)
Svenskar tvingas utvandra för att få jobb


Utvisade vägrar åka hem- får ändå bidrag.

19 juni, 2010

Nu har det gått drygt ett år sedan familjen Uka fick sitt beslut om utvisning till hemlandet Kosovo. Eftersom man motsätter sig utvisning tvingas familjen, som har två gravt hjärnskadade döttrar, leva på 3000 kronor i månaden.

I april förra året kom Migrationsdomstolens besked. Döttrarnas sjukdom anses inte vara livshotande, och därför finner man ingen anledning att bevilja uppehållsstillstånd för familjen.

Vanligtvis har en person med utvisningsbeslut två veckor på sig att lämna landet. Varför familjen Uka hittills har fått stanna i över ett år sedan beslutet togs kan Kristina Kranjcevic på Migrationsverket inte uttala sig om (Nt)

Kommentar:
Sverige har ingen reglerad invandring längre, om asylsökande efter utvisningsbeslut kan stanna kvar och fortsätta leva på bidrag så länge de vill.
Vi borde i så fall lägga ner Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen !
Vi slipper åtminstone försörja ett stort antal byråkrater och jurister som parasiterar på oss skattebetalare.

//Elfyma+


”Flyktingar” ogillar avslag

20 maj, 2009

Tidskriften Fokus, som prisade Dorazio för sin märkliga verksamhet, har studerat ännu en orättvisa, den då ”flyktingar” får avslag på sin ”asylansökan”.

”Bara drygt en av hundra, 1,3 procent, av de asylsökande som fått nej på sin ansökan får prövningstillstånd i högsta instans, Migrationsöverdomstolen. Andelen när Migrationsverket överklagar är 25,2 procent, skriver tidskriften Fokus.”

”Men Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, oroas över obalansen.”

En av hundra når överdomstol, Sydsvenskan

.

Jag lägger in länken till Merit Wagers debattinlägg på sajten Newsmill igen, som en slags balans till Fokus och Advokatsamfundets Anne Ramberg.

Rädsla för rasismanklagelser försvårar debatten om flyktingpolitiken.

.

Läs också: Årets svensk ger vård till “papperslösa”, Varjager


Deppig? Ja, då får du stanna i Sverige

1 maj, 2009

Sverige blir ett mer och mer obegripligt land. Vi svenskar har tydligen ett ansvar för all världens sjuka och utsatta:

”Den så kallade Migrationsöverdomstolen i Sverige har nu beslutat att ge uppehållstillstånd till en person från Kirkuk i Irak – på grund av dennes depression. Jo, ni läste rätt. Det räcker numera för en person att vara deppig för att få uppehållstillstånd i Det Nya Sverige. Detta rapporterar Fria Nyheter. I det prejudicerande fallet skriver ”Migrationsöverdomstolen” att flyktingens ”framtida psykosociala utveckling och hälsa på ett avgörande sätt skulle äventyras om han tvingas återvända till Irak.”

Migrationsdomstolen: Depression är skäl för uppehållstillstånd, Rakryggad


Internflyktalternativ

8 juli, 2008

Saxat från Dagens Juridik;

”En afghanistanier som avvisats yrkar i Migrationsöverdomstolen att han ska beviljas ny prövning av frågan om uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen finner att internflyktalternativ föreligger, och avslår överklagandet. Migrationsöverdomstolen finner det visat att mannen är från provinzen Ghazni och konstaterar att situationen där försämrats.
Domstolen bedömer däremot att det inte är orimligt att hänvisa till ett internt flyktalternativ. Detta trots att mannen saknar anknytning till andra områden än Ghazni-provinsen.
Då mannen inte anses riskera att utsättas för allvarliga övergrepp i exempelvis Kabul anser domstolen inte att hinder mot verkställigheten av avvisningsbeslutet föreligger.”