Nätmobbande unga skåningar

22 juni, 2009

Det kanske är något att titta mer på, varför unga är mer utsatta för nätmobbning i Skåne än på andra håll, enligt en undersökning från Medierådet.

Man behöver väl knappast vara ett geni för att kunna hitta orsakerna till denna problematik.

”Resultaten för Skåne visar att de unga där utsätts för hot och mobbning på nätet och i mobilen i högre utsträckning än barn i övriga delar av landet. 27 procent av de skånska flickorna har utsatts för elakheter och mobbning. Riksgenomsnittet är 14 procent.

Det kanske är något att titta närmare på, säger Christofferson.”

Nätmobbning vanligast i Skåne, Kvällsposten

Tipstack till Fröken Sverige!