Statsfinansierade tidningen ETC saknar demokratisk trovärdighet

29 juli, 2015

Vänsterextrema tidningen ETC har lyckats tillskansa sig ett ansenligt presstöd genom att trixa med  ”olika” utgåvor av samma tidning men med nästan identiskt innehåll.

Det officiella syftet med presstödet är att främja mångfald och demokrati, men resultatet blir ofta det motsatta. ETC är ett exempel på hur presstödet missbrukas grovt.

Presstödet används i praktiken för att enkelrikta (vänsterinrikta) opinionsbildningen och för att undergräva demokratins grundvalar.

Mer än 500mkr pytsas årligen ut till tidningar som inte kan överleva på egna meriter. Det blir 5 miljarder på 10år.
Pengar som skulle göra större nytta inom vård, skola och omsorg.

Tidningen ETC är i praktiken statsfinansierad, ungefär som Pravda eller Izvestija i Sovjet – prenumerationerna är symboliska för att uppfylla presstödskraven.
Den politiska agendan och synen på demokrati har också drag av bolsjevism.

Tidningen hyllar på ledarplats hårdföra kommunistpartier.
Tidningen ställer sitt hopp till det oreformerade grekiska kommunistpartiet KKE, som i texten utnämns till socialisternas ”kort i bakfickan”. Partiet har fortfarande hammaren och skäran som sin symbol och förespråkar proletariatets diktatur och försvarar Sovjetunionens ockupation av Östeuropa. Partiet beskriver murens fall 1989 som ett bakslag.

Sveriges ledande vänsterradikala tidning har alltså en ledarsida som förespråkar diktatur och försvarar en totalitär mördarideologi med tiotals miljoner människoliv, massmord och fångläger på sitt samvete.
Om de istället hyllat något nynazistiskt parti hade presstödet rykt på fem röda sekunder -var så säker. (läs Ledare i GP).

/Elfyma+


TV-licensen ersätts med helig TV-skatt ?

11 september, 2012

Nyss presenterades utredningen om public services framtid. Kulturministern välkomnar utredarnas förslag om skrotad tv-licens.

Utredningen hade i uppdrag att bland annat titta på public service-företagens uppdrag, finansiering och styrning inför den kommande tillståndsperioden 2014.

Hur SVT, UR och SR:s verksamhet ska betalas i framtiden, är den fråga som fått mest uppmärksamhet innan utredningen presenterats.

Licensmodellen anses föråldrad eftersom en stor del av tv-tittandet  och radiolyssnandet i dag sker via nätet och i mobilen. Att folk som har tv ändå smiter från betalning är ett annat problem, som uppskattas ge en förlust på runt en miljard kronor för public service-bolagen.

Utredarna föreslår därför att tv-avgiften slopas och ersätts med en skatt som betalas av alla personer över 18 år. Skatten ska vara progressiv och föreslås uppgå till en procent av vad en person tjänar.

Kritiker menar att public service oberoende riskeras om det blir en post i stadsbudgeten. Att politiker i kärva tider drar in på anslagen när utgifterna ställs mot skola, vård och omsorg.

–  Jag är rädd att övergång från avgift till skatt blir konjunkturkänsligt. Det blir svårt att garantera oberoendet när public service närmar sig politiken, säger Lars Ohly, kulturpolitisk talesperson (V), till SVT efter att utredningen presenterats.

Men Martin Holmgren, utredningens ordförande, tror att rädslan är överdriven:

– Vi bygger system som skyddar mot sådana farhågor. Avgiften specificeras på inkomstdeklarationen och betalas ut från ett särskilt konto i Riksgäldskontoret. Det skyddar från ingripanden om det bränner till. (SVT).

Kommentar:
Hade hellre sett att TV-licensen ersätts med betal-TV, fritt från rödgrön politisk propaganda maskerad till sk. ”oberoende journalistik”.
(Lars Ohly &Co hade nog inte ivrat för ”oberoende journalistik” om journalisterna varit Sverigedemokrater istället för partikamrater).

Den rödgröna journalistmaffian är mäktigare än våra politiker.

De vill ha en gräddfil till våra skattepengar som inte tar hänsyn till landets och skattebetalarnas ekonomi.

Så när Sveriges ekonomi krisar, blir det ättestupan för våra gamla istället för besparingar inom Public Service.

Vi får ännu en parasiterande gökunge som inte får ifrågasättas, vid sidan av Presstödet, Biståndet och Invandringen.

Den nya TV-skatten ska givetvis kunna ifrågasättas och omprövas som alla andra skatter i en demokrati.
Varför ska skatten vara så hög som 1% ?

//Elfyma+


SVT vill utöka sitt avgiftsmonopol även till Internet

22 februari, 2011

Media: Nu formas villkoren för framtidens public service.
Direktiven till en ny utredning skrivs just nu på kulturdepartementet.

Vad krävs då för att SVT framgent ska kunna bidra till att främja det svenska mångkulturella samhället, språket och kulturen ?
skriver SvT:s Vd Eva Hamilton i en lång debattartikel i DN..

Om public service fortsatt ska kunna följa med sin tid måste verksamheten själv ha förmåga att förnya sig. Men det är ytterst riksdagen som beslutar om förutsättningarna. Hur ett nytt sändningstillstånd som sträcker sig fram till år 2019 utformas blir därför avgörande för public service existens.

Ingen kan veta hur medielandskapet ser ut 2019, men det kan vara rimligt att anta några saker:
• Internets betydelse ökar än mer.
• Vi får ännu fler sätt att ta emot tv-program och tjänster.
• Den kommersiella delen av medie­sektorn kommer att fortsätta växa.
• Utländska programformat och tjänster från mediegiganter som Google och Murdoch kommer att utmana nationell tv-produktion.

Den svenska kulturen stärks om vi kan finna en lösning för att öppna SVT:s arkiv. Det omfattar såväl program som är trettio år gamla, till exempel Hemsöborna, och de som är trettio dagar gamla, såsom Klass 9 A. Redan i dag erbjuder SVT webbpublicering av rättighetsklarerat innehåll – men vi skulle kunna ge så mycket mer!

I ett modernt public service-uppdrag bör tjänsterna på det öppna internet vara en självklar del av kärnverksamheten och därför bekräftas i det nya uppdraget. Självklart ska verksamheten på internet ha samma inriktning och genomsyras av samma värderingar som verksamheten i TV.

Den nuvarande tv-avgiften fungerar bra. Men på sikt kommer det att krävas en modifiering. Kopplingen mellan innehav av en tv-mottagare och avgiftsplikt kan upplevas som mindre självklar när fler tar emot tv-program via datorn eller mobilen.

För att hålla rågången fri är det också viktigt att public service-bolagen – inte Skatteverket – fortsatt har ansvaret att samla in avgiften.

I Tyskland har man nyligen beslutat om en helt ny typ av avgift som ska införas 2013. Hushållen betalar en månatlig avgift för möjligheten att ta emot ett kvalificerat public service-innehåll och avgiften är oberoende av vilken teknisk utrustning som används.

För att hålla rågången fri är det också viktigt att public service-bolagen – inte Skatteverket – fortsatt har ansvaret att samla in avgiften.

Regeringen bör utreda om en liknande modell ska införas i Sverige, skriver Eva Hamilton,  i sitt hopplösa försvar av ett ”politiskt oberoende” som aldrig existerat.(Hela artikeln). Inlägg på SVT.

Kommentar:
Ja det är viktigt att SVT/SR är politiskt obundna och politiskt neutrala i sin verksamhet, inte minst under valrörelserna.
Men hur kan SVT/SR vara politiskt obundna när deras styrelser är partipolitiskt tillsatta ?
Nya partier och opinioner som inte är företrädda och tongivande i styrelserna missgynnas eller blir motarbetade.

”Att främja det mångkulturella samhället” är ett tydligt politiskt ställningstagande, som visar att public service främst är en megafon för dagens makthavare och politiserande journalister.  De som är intresserade av den svenska kulturen får nöja sig med 30 år gamla arkivfilmer.

SVT kallas Pravda-TV i folkmun . Pravda var det sovjetiska kommunistpartiets tidning. Pravda betyder sanning (den enda tillåtna) på ryska.

Programutbudet och den politiska vinklingen påverkas knappast av vem som inkasserar TV-avgiften.

Men om vi istället inför Betal-TV så skulle vi få ett nytt medialandskap med förhoppningsvis verklig konkurrens och större yttrandefrihet.

Vi kan då själva välja om vi vill se (och betala för) tjatig åsiktsjournalistik, alternativt zappa över till mer objektiva nyhetskanaler.

Vi får en självsanering. De som inte respekterar sina tittare får färre tittare och därmed mindre pengar.

Nyhetsrapporteringen från brittiska BBC och finska YLE är ett under av objektivitet jämfört med SVT/SR/UR.
TV4 är tyvärr stöpta i samma form som SVT, dvs. Journalisthögskolan (även kallad Kommunisthögskolan).
Vi kanske borde importera journalister från de nordiska länderna för att öka mångfalden ?

Riksdagen: Mattias Karlsson (SD) om public service,
FNL-demonstrationen som ockuperar SVT-huset.
V(PK) värnar om de sina.

Vad tycker läsarna ?

//Elfyma+