Nyanländ till Sverige ska tala med arbetsförmedlingen

6 november, 2008

Då en nyanländ, som det numera heter då man kommer till Sverige som ”invandrare”, tar det ungefär 7 år innan personen kommer i arbete. Hur kan den svenska välfärden tjäna på detta, det övergår mitt förstånd. Det handlar om stora insatser för att dessa överhuvudtaget ska kunna arbeta och med vad kan de sedan arbeta, analfabeter och outbildade som flertalet är! Och uttrycket nyanländ, som om man nyss stigit av planet eller tåget från sin utlandsresa stämmer också bra med synen på invandringen idag. Det är bara att sätta sin fot här i Sverige, lagligt eller olagligt, du är iallafall en svensk. Mer svensk än vi svenskar själva är!

”Personer som fått uppehållstillstånd i Sverige ska på försök ha sina första samtal om framtiden med arbetsförmedlingen och inte kommunen. Det beslutar regeringen under torsdagen. Förhoppningen är att de ska få jobb snabbare än i dag, säger integrationsminister Nyamko Sabuni.

Integrationsminister Nyamko Sabuni
– Kommunen har inte kompetens att arbetsförmedla. Det har staten via arbetsförmedlingar och därför känns det naturligt att arbetsförmedlingen inkluderas i introduktionen av de nyanlända. För det är bara de, tillsammans med Migrationsverket, som kan kartlägga hur det ser ut nationellt.

Är det säkert att det blir så mycket mer folk i jobb bara för att Arbetsförmedlingen blir första kontakten?

– De här samtalen är ju inte till för att skapa jobb utan de är till för att individen ska veta var jobben eventuellt finns. Jag tror att kommunerna har haft ett för stort ansvar att själva stödja och hjälpa de nyanlända.

Att kunna försörja sig på egen hand och hur det ska gå till borde vara den viktigaste frågan för någon som precis fått uppehållstillstånd i Sverige. Men hittills har det varit för lite fokus på den, enligt Nyamko Sabuni.

Därför vill nu regeringen genomföra ett försök under 2009 och 2010, där arbetsförmedlingarna på några utvalda orter får ansvar för de första etableringssamtalen med nyanlända och tillsammans med dem ska göra en etableringsplan utifrån vad de vill göra och passar för, behöver för utbildning och därmed borde bo och leva.

Men om någon inte vill följa planen, och exempelvis hellre bor kvar hos släktingar på en ort där det är svårt att få jobb, blir det inte någon bestraffning i form av exempelvis sänkta bidrag under försöket, även om det kan komma på sikt.

– Jag är inte orolig för att personer säger nej till ett arbete utan snarare har problemet varit att man inte har fått de alternativen för sig, säger Nyamko Sabuni. Whoco5

Etableringssamtal ska hållas inom månad från uppehållstillståndet. Nyamko Sabuni tycker att det är viktig. I dag tar det alldeles för lång tid innan de som kommit till Sverige får arbete.

– Mediantiden för nyanlända att komma in på ett arbete är sju år och det är ju alldeles för lång tid. Så kan vi få se en grupp människor som lyckas komma in på arbetsmarknaden under kortare tid än så, så har vi ju lyckats, säger Sabuni.

Mats Eriksson
mats.eriksson@sr.se”

SR Ekot