Ungerska politiker är inte som svenska

9 september, 2016

Malmö 9-9-2016

 

Till Morgan Johansson

 

Morgan Johansson gnom

Morgan Johansson, alias Nordens gnom

 

http://www.sydsvenskan.se/2016-09-09/morgan-johansson-samlar-nordisk-front-for-att-utvisa-fler-manniskor

Jag ser i dagens sydsvenska att du inte ger upp dina försök att pracka på det ungerska folket ett antal s k flyktingar som Ungern har låtit komma till det förlovade landet här uppe i norr som är Sverige. Eftersom du inte har klarat av detta på egen hand så tar du nu hjälp från andra nordiska länder. Detta gör att du nu framstår som en ännu mer löjlig person.

 

Jag kan bara uppmana dig att ge upp dessa försök därför att ungerska politiker är helt annorlunda än du och dina kollegor i regeringen. En ungersk politiker värnar i första hand sitt eget folk och dess säkerhet, därför släpper man inte in primitiva varelser i hundratusental från dom lägst stående kulturerna på vår jord i sitt land. Ungerska politiker utsätter inte sina egna landsmän för dessa mer eller mindre vildars framfart vilket innehåller allt från mord, misshandel, anlagda bränder, våldtäkter, rån, bedrägerier, skjutningar på öppen gata och andra aktiviteter som utmärker dessa varelser. Ungerska politiker skulle heller aldrig skämma ut sig och sitt eget folk så till den milda grad att man tar emot 35 000 s k ensamkommande barn per år som till största delen är vuxna män. I Ungern skrattar man åt den idioti som pågår i Sverige sedan åratal tillbaka.

 

I Ungern är du ett skämtobjekt, Morgan Johansson. Du kallas för en hel del ganska grova saker som jag inte vill redogöra för. Men ett av dom är ganska gulligt, där du kallas för den lille Gnomen. Denna benämning finns också inom Harry Potters värld. Googlar du på Gnom kan du läsa följande: ”Gnomen finns vanligen i trädgårdar i Europa och Nordamerika. Gnomen är ca tre decimeter hög, har ett oproportionerligt huvud samt har hårda och beniga fötter. Man tar bort gnomer från trädgården på ett mycket enkelt sätt. Man tar ett fast grepp runt gnomens fötter, snurrar gnomen tills denne blir yr och kastar sedan ut gnomen utanför tomtgränsen”.

 

Du kan nog räkna med att Viktor Orban kanske ger dig denna gnombehandling om han hittar dig innanför sitt land gränser och kastar ut dig när du har blivit tillräckligt yr. Så jag rekommenderar dig att sluta jävlas med mitt gamla hemland och dess befolkning. En ungrare är nämligen mer än du klarar av, Morgan!

 

M V H

Sandor Herold, Malmö


MP:s förslag : Ta dig bara in i Sverige så betalar den svenske skattebetalaren allt för dig.

30 maj, 2014

Svensken skall öppna plånboken ännu mer och gärna dö av innan han själv börjar kosta något. För att finansiera MP extrema massinvandringspolitik.

Finns det inget slut på MP spridande av våra hårt ihop arbetade pengar? Fundera på vad dessa extrimister säger.

”För svårt utsatta och sjuka barn ändras bestämmelsen ”synnerligen ömmande omständigheter” till det bredare ”särskilt ömmande omständigheter”. En mer human bedömning görs för barn när det gäller ”verkställighetshinder”.
Internationella studenter får stanna kvar och söka arbete i sex månader. Det blir lättare för doktorander och arbetskraftsinvandrare att få permanent uppehållstillstånd. Spårbyte från asylsökande till arbetskraftsinvandrare underlättas.
Papperslösa ges nu rätt till vård som inte kan anstå (enligt samma villkor som asylsökande) och papperslösa barn ges rätt till vård på helt lika villkor som andra. Papperslösa barn ges rätt att gå i skola.
Familjeåterförening har blivit lättare. Främlingspass görs nu möjliga att överklaga och familjesplittring motverkas genom att vårdnadshavare med barn i Sverige kan söka uppehållstillstånd från Sverige och slipper återvända till hemlandet för att söka.
Allt detta är viktiga förbättringar, och man kan vara trygg med att Miljöpartiet även under nästa mandatperiod kommer att fortsätta prioritera arbetet för att stärka migranters rättigheter.”

Ingenstans står det hur allt detta skall betalas, det enda vi vet är att facken varnar för att med MP:s extra skatter dör våran industri. Eller rättare sagt det sista av den.

Fackförbund: Stoppa MP:s gröna skatter

”De fackförbund som DN talat med ser behovet av klimatinsatser men varnar för att stora skattehöjningar kan förfela sitt syfte. De påpekar att den tunga industrin i  Sverige konkurrerar med länder som har låga miljökrav. Effekten kan bli att produktionen förläggs till fabriker som släpper ut mer än de svenska.
– Om vi har väldigt mycket högre kostnader så slår vi ihjäl Sveriges konkurrenskraft och då hotas jobben, säger Öhman.
MP vill höja miljöskatterna med cirka 17 miljarder kronor årligen och det mesta riktas mot klimatutsläpp och energi.
Karin Svensson Smith, klimat­ansvarig i MP:s partistyrelse, sticker inte under stol med att klimatskatterna även skulle få kännbara negativa effekter.

Vi är inte naiva, visst kommer det att försvinna arbetstillfällen inom verksamheter som i dag är beroende av fossila bränslen. Men den här omstruktureringen kommer att ske ändå, den påskyndas bara av våra skatter, säger Svensson Smith.”

Vad MP säger är att vi bryr oss inte om den svenske arbetaren. Utan han kan gott betala sin egen väg ut i arbetslösheten. Detta är det partiet som Reinfeldt ”ryggradslöse” har låtit styra migrations politiken för att straffa Svenskarna för att de röstade in SD.

Med MP i styrande position dör Sverige och dess folk.

Varjager


Snart kan vi glädjas åt att EU:s medlemsländer kommer att ha ett gemensamt asylsystem. Säger de rabiata mångkultursfanatikerna Cecilia Malmström och Cecilia Wikström.

11 juni, 2013

De sjuka vurmarna för massinvandring och mångkultur är själaglada att mer bidragsinvandring äntligen skall kunna komma in i EU.

Det är EU:s skyldighet att ta emot människor på flykt och ge dem skydd – en juridisk skyldighet men också en moralisk.Ett uppdaterat Dublinavtal är en del av den nya gemensamma asylpolitiken. Ett nyskrivet stycke säger nu att en asylsökare som riskerar att utsättas för ”förnedrande eller inhuman behandling” aldrig får sändas till ett annat land, även om det var det första mottagarlandet. Särskilt skydd för barn införs också, och kontrollmekanismer som gör att vi får bättre insyn i om asylmottagningen inte fungerar i ett visst EU-land.”

Med andra ord så öppnar dessa rabiat kvinnor upp för en mer bidragsinvandring till Sverige. Jsg tycker så synd om vårat folk och våra barns framtid. Den är väldigt mörk.

Varjager


Den moderna ättestupan!

11 februari, 2012

Statsminister Reinfeldt har nyligen deklarerat att vi framledes ska arbeta och vara produktiva tills vi fyller 75 år.
Många protesterade naturligtvis och han tvingades därför  ändra formuleringen en smula för att lindra kritiken och brodera budskapet till oigenkännlighet, men inriktningen och målet är ändå detsamma.
Vi svenskar ska arbeta till vi stupar!

Och varför?
Jo svaret är enkelt, mycket enkelt, så enkelt att varken myndigheter, clonad media eller politiker nämner orsaken med en enda stavelse!
Massinvandringen blir allt kostsammare för varje dag som går och snart går allt överstyr om inte mer pengar kan skakas fram.  Och att skära ner inom asylturismen är naturligtvis inte alls att tänka på!
Pensionerna kostar också stora pengar och här finns det naturligtvis pengar att ta för dom skrupelfria.  Att dom gamla redan har arbetat ihop till sina pensioner bekymrar inte alls landsförrädarna.
Inte heller att pensionerna redan i dag är bland dom lägsta i västvärlden, i Sverige finns det även tusentals pensionärer som inte ens får den s.k. garantipensionen på 7.800:-   Många tvingas leva i fattigdom och armod på mellan 3500 och 5000:-  (rent) per månad, med halva ägg och middag bara varannan dag är numera  mer  regel än undantag.

Dom nya Moderaterna har uppfunnit och infört  den nya och moderna ättestupan!  En ättestupa som hädanefter kommer att justeras, förfinas och ändras tills alla kostsamma pensionärer är förintade!

Pensionerna verkar också vara en nagel i ögat för makthavarna, inte bara för att det handlar om stora pengar utan också för att äldre människor ofta röstar fel, d.v.s. med SD eller andra svenskvänliga partier!
Här kan dom därför slå två flugor i en smäll.
Skaffa fram mer pengar till nya importerade stenkastare och samtidigt täppa igen käften på  pensionärerna  -naturligtvis sedan dom sugits ut maximalt under hela sitt liv och sen åker dom torra resterna på tippen.
En raffinerad och djävulsk  plan!

Hur länge dröjer det innan rucklet Sverige nu brakar ihop?
Eftersom massinvandringen ständigt ökar  så blir effekten att det oundvikliga slutet  närmar sig med stormsteg!
Sverige har i dag c:a en million muslimer och ännu fler millioner väntas komma.  Inom regeringen finns det planer på 40 millioner nyskapande invandrare från främst Afrika. Samtidigt som fertiliteten hos dessa grupper är skyhögt högre än hos oss svenskar!
Behöver jag ens nämna att vi redan här ligger i underläge?
Och hur mycket skit ska vi egentligen ta innan vi reagerar, protesterar och handlar?  Här har vi nog  den allra viktigaste frågan!

Vänligen
Janne

Gammal metod som nu återanvänds i ny-moderat-tappning!