Guantanamofångarnas mänskliga rättigheter måste tillgodoses

27 december, 2008

En stilla undran, varför kan muslimer aldrig ta hand om varandra, inte ens de muslimska hjältarna från 9/11, utan det ska torteras och plågas så muslimska terrorister måste fly till Europa och Sverige?

Varför vi måste ta emot varje hotad muslim runt om i världen, är också en ständig fråga som våra politiker aldrig svarar på. Samtidigt skickar som svenska myndigheter skickar hem kristna till de muslimska länderna, till säker tortyr och död!

”I torsdags (11 december) sa Portugals utrikesminister Luis Amado att landet är redo att ta emot Guantánamofångar som inte kan återvända till sina hemländer, för att de där riskerar att utsättas för tortyr eller andra människorättskränkningar. Han uppmanade samtidigt andra EU-länder att ta gemensamt ansvar.

Svenska Helsingforskommittén uppmanar nu den svenska regeringen att följa den portugisiska regeringens goda exempel.”

Ge Guantánamofångar en fristad här i Sverige, Aftonbladet Debatt

Staten äger inte min generositet, Every Kinda People

Tipstack till Gabriel!


FOMI är tillbaka!

2 oktober, 2008


”Forum mot islamisering (FOMI) grundades den 16 juni 2004. FOMI är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av enskilda individer med eller utan politisk eller religiös tillhörighet. FOMI arbetar för att upplysa om islam, islamism, jihadism och islamiseringen av västvärlden. FOMI anser att samtliga av dessa fenomen innebär olika typer av faror för den sekulära, liberala demokratin och västvärldens lagar och värderingar. FOMI anser att religionen islam, och inte endast det politiska islam eller den jihadistiska terrorismen, i många avseenden är oförenlig med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Vi ser idag hur yttrandefriheten utsätts för angrepp av både muslimer och repressiva icke-muslimska krafter. Vi vill därför bidra till att skapa ett andrum för de som vill föra en kritisk debatt om islam. Detta skall emellertid inte tolkas som att FOMI stödjer samtliga de åsikter som uttrycks av våra debattörer. Endast FOMI:s egna medlemmar kan ge uttryck för FOMI:s ståndpunkt i någon fråga.”

Läs mer, besök sajten, läs och lär, registera dig och kasta dig i en mycket viktig debatt om Sveriges framtid!