I repris: Barngifta ska försörjas av maken

15 november, 2008

En minderårig som gifts bort ska försörjas av sin man, oavsett om maken bor i Sverige, eller inte. Landskrona kommun drar in försörjningsstödet i ett försök att förhindra barngiften.

”Som stöd för beslut finns en ett år gammal kammarrättsdom. Det fallet rör en ung flicka som gift sig med en man som bor utomlands och fick underhållsstödet indraget av Försäkringskassan. Eftersom mannen enligt uppgift inte har in­komst föll försörjningsplikten på flickans ensamstående mam­ma.
Trots att mamman saknade tillgångar utöver sina tidigare beviljade bidrag, vägrade kommunen försörjningsstöd för flickan.
Vår inställning är att de som gifter sig också måste beakta de ekonomiska konsekvenserna, säger Johanna Nilsson och kammarrätten gör sam­ma bedömning. Vi har haft ett tiotal sådan här fall, och har alltid gjort samma bedömning, säger Johanna Nilsson.”

Indragna bidrag ska försvåra barngifte, Metro.

Krav på att Sverige ska agera världssamvete vid barngiften

Barns rättssäkerhet urholkas om man ser på dem som vuxna