Vad vi bloggare hävdat länge. Journalister och dess politiska riktning.

26 december, 2009

Nu har SvD ledarasida en sådan reflektion. Men det är ingen nyhet att MP och V har mängder av Journalister som stödtrupper. Men det är lite kul att det presenteras i mellandagarna då alla är dästa och inte bryr sig speciellt.

”Tre partier är överrepresenterade. Miljöpartiet är mest överrepresenterat – andelen miljöpartister är nästan fyra gånger så stor i journalistkåren som bland allmänheten. Därefter kommer vänsterpartiet och på tredje plats folkpartiet.
Journalisterna placerar sig klart mer till vänster än vad allmänheten gör – 46 procent av journalisterna och 31 procent av allmänheten placerar sig till vänster om mitten. ”

Kan någon säga åsiktsdiktatur? Klart att inga åsikter kommer fram genom Journalisterna i stort. Exempel.

”Forskarna kunde uppmäta att journalisterna i 82 procent av fallen valde en nyhetsvärdering som överensstämde med deras egna politiska grunduppfattning. I drygt fyra fall av fem väljer alltså en journalist den nyhetsvinkel som stämmer med den egna ideologin.”

Mvh Varjager