Svagt stöd för Sahlin hos S-väljare..

15 juni, 2010

Låt oss nu inte begränsa det till S väljare. Är det någon som har förtroende för Mona?


Att ingen litar på Mona Sahlin är det en överraskning???

20 mars, 2010

Mona ”toblerone,muslim,skattesmitare,fuskare” Sahlin inte har något förtroende hos Svenska folket det visset vi. Men att S folkets egna inte ens vill ha henne. Det är strålande.

”Reinfeldt är den ende partiledare som har en positiv ”förtroendebalans”, vilket innebär att det är fler väljare som har stort förtroende än andelen som har lågt förtroende för honom.

Maria Wetterstrands framgångsvåg hos väljarna fortsätter. Det är nu 45 procent av väljarna som uttalar starkt förtroende för henne, jämfört med 38 procent i förra mätningen. Och för ett år sedan låg hon på 29 procent. Hon vinner i stöd på båda sidor om blockgränsen, och i den här mätningen är det framför allt utanför storstäderna och bland väljare över 45 år som hon går framåt.

Reinfeldt och Wetterstrand spelar nu i en helt egen division jämfört med övriga partiledare. Medan ungefär hälften av väljarna har stort förtroende för de två i topp har de övriga bara stöd av var fjärde eller var femte väljare.

Maud Olofsson backar från 32 till 27 procent. Det är framför allt bland rödgröna väljare hon tappat. Hon kan däremot trösta sig med att hon har mycket starkt stöd bland de kvarvarande C-väljarna.

Mona Sahlin sjunker till 26 procent, jämfört med 31 i november. Det är den lägsta förtroendenivån hittills för henne. Hon förlorar särskilt i stöd i storstäderna och bland de offentliganställda.Men allvarligast är att Sahlin tappar kraftigt i stöd bland sina egna väljare. Bara drygt hälften av S-sympatisörerna, 54 procent, uttalar nu förtroende för henne. Och drar man ifrån de S-väljare som uttalar lågt förtroende för henne blir det en ”förtroendebalans” på endast +11. Medan övriga partiledare ligger på +50 och uppåt.”

Kostar att fuska och ljuga öppet i Sverige som politiker.

Varjager