SVENSKA KYRKANS NYA TROSBEKÄNNELSE

15 september, 2013
från Thoralf´s blogg –  signaturen OT i kommentarsfältet
”Vi tror på Multikultis allsmäktiga kraft,
– himlens och jordens skapare.
– Vi tror på Jesus från Södertälje, Multikultis snart ende son, Vår
  Herre,
– som blev till som människa i Solna,
– föddes av lön från Röda Korset,
– led under Sverigedemokraterna,
– korsfäste Ny Demokrati, dog politiskt och begravdes,
– steg ned till det mediala dödsriket,
– uppstod från de politiskt döda på tredje dagen,
– steg upp till chef för utredning om ”främlingsfientlighet och rasism”,
– sitter i Multikultis, den allsmäktiges, högra sida
– och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
– Vi tror på invandringen,
– den heliga invandringen,
– det heliga urvattnade flyktingbegreppet,
– de heliga flyktingbarnen,
– brottens tillåtelse,
– kroppens alla öppningar och
DET EVIGA NEDTRYCKANDET AV SVENSKEN”.

15 september uppmuntrat jag alla som är medlemar att gå och rösta i kyrkovalet.

8 september, 2013

Någonstans måste vi börja vända skeppet.

Varjager


Svenska kyrkan överger sin tro, för att tillfredställa den nya adeln.

22 maj, 2013

Saliga äro de enfaldiga. För det är de som styr svenska kyrkan nu.

”För att minska belastningen på den gamla medeltidskyrkan i Gammelstad (Nederluleå kyrka), har ett nytt kapell byggts norr om kyrkogården. Kapellet är tänkt att husera ceremonier från alla trosriktningar.
Något som går i nytänkandets fotspår är kapellets utformning och funktion. Det finns inga typiska kristna symboler, så som kors eller helgonavbildningar. Kyrkan är istället anpassningsbar efter vilken typ av ceremoni som ska äga rum i lokalen.
Allt i från kristna begravningsgudstjänster till borgerliga begravningar och ceremonier för dem som tillhör andra trosinriktningar kommer samsas under samma tak.

– Jag tycker att det här kapellet visar på ett pluralistiskt samhälle, mångfalden i samhället. Det blir inte så att man pratar om Jesus eller Allah, utan Stillhetens kapell visar att man kan mötas och använda lokaler tillsammans.

– Både livet och döden är något vi alla har gemensamt, säger Richard Marklund.
Kapellet kommer att invigas i helgen av biskop Hans Stiglund.”

Tror han på det själv den enfaldiga prästen?

Varjager


DEKADANSENS KYRKA

6 maj, 2013

I Skråmåla fanns på 1800-talet en målare vid namn Peder Larsson som

anlitades  för att utföra vissa målningsreparationer i ortens kyrka.

Här nedan kan vi se hans väl specificerade räkning från detta arbete.

Räkning öfer utförda reparationer i Skråmåla kyrka år 1805.

Gjort himlen klar i öster                           3:10

Satt ny stjärt på paradisormen                  2:20

Hjälpt upp det ludna på Eva                    1:-

Satt ny pung på Judas Iskariot                 1:75

Öferstrukit prostens piga fyra gånger      3:50

Satt nya klöfar på satan                            2:35

Förbättrat de Babyloniska skökorna i

Skrefet                                                      2:25

                                                            

Satt nya bröst på Magdalena                    1:80

Igenkittat en spricka på Jungfru Maria    2:15

Satt nytt hufud på Adams hemlighet       1:80

Putsat Heliga Jungfrun fram och bak

och gjort henne ett nytt barn                    12:-

                      Summa                               33:90

Man fick mycket uträttat för 33:90 på den tiden!

Vänligen

Janne


Varför ska vi skattesubventionera imamer?

22 september, 2008

En reprissändning av programmet Existens, gick tidigare ikväll och där diskuterade man bland annat islams behov av för- nyelse, Genus-Jihad och om behovet finns för en ”uppsnyggad” imamutbildning i Sverige.
Då frågade den kvinnliga reporten minister Lars Leijonborg om vi ska skattesubventionera imamer för muslimska församlingar som inte har råd att hålla sig med en svenskutbildad imam. Så om du får en imam från Iran eller Irak till din källarmoské då får du betala själv. Men kan du få tag i en svenskutbildad imam, då är det plötsligt en dyr historia, denne är ingen idealist som kan tänka sig att jobba för en spottstyver, eller ideellt. Eller?

Svenska kyrkan är skild från staten och jag har aldrig hört att en församling för skattesubventionerade präster, men jag kan ha fel. Varför vi behöva betala med skattemedel en imam som ”uppdaterat sig” och då anses ska passa in i Sverige? Varför ska Sverige alltid stå för muslimers behov?

Ett intressant blogginlägg om programmet: Existens och imamutbildning, Kyrkans framtid, även om bloggförfattaren missat att väldigt många muslimer vill ha sharia i Sverige, inklusive kvinnorna själva.
”Den som däremot kan sägas vara den som förespråkar att “få hyfs” på muslimerna är muslim själv, nämligen Mohammad Fazlhashemi som vill reformera Islam, inte bara vad gäller kulturella frågor utan just teologin, innehållet i den muslimska tron. Mohammad Fazlhashemi vill ha en svensk islam och en svensk islamutbildning där man tar hänsyn till bland annat feministiska perspektiv.”