Israels arbete med att förhindra konsekvensen av kusingiften

7 juni, 2009

Israel vill vända trenden med kusinäktenskapens konsekvens:

”Ett av de mest extrema och tragiska exemplen på problemen finns i Negevöknen i södra Israel. Här lever ungefär 160.000 beduiner och över hälften av alla äktenskap sker mellan nära släktingar. Dessutom har beduinerna här en flerhundraårig tradition att bara gifta sig med människor från sin egen grupp eller stam. Kombinationen har lett till att ovanligt många barn föds med allvarliga sjukdomar. I många fall sjukdomar som inte finns någon annanstans.

Många av de här sjukdomarna är hjärtskärande att se. Till exempel barn som föds med den allvarligast kända formen av utvecklingsstörning. Som lever i 30–40 år men som alltid måste ha blöja och som aldrig lär sig gå, säger Ohad Birk.”

”När det genetiska centret stöter på ett barn med en okänd sjukdom börjar ett intensivt arbete. Först kartläggs generna hos barnet och familjen för att hitta skadliga mutationer. När de sedan har fastställt vilka mutationer som orsakar sjukdomen erbjuder de hela den klan som familjen tillhör att testa sig för att få reda på om de också bär på mutationen. När sedan någon inom klanen ska gifta sig är det lätt att ta reda på om paret riskerar att få sjuka barn.

För de par som ändå väljer att gå vidare erbjuder centret fosterprov för de specifika sjukdomarna som finns i familjen och gruppen. Ett annat alternativ är att göra en assisterad provrörsbefruktning, och testa äggen innan de planteras in i modern.

Samtliga test finansieras av den israeliska staten och har varit gratis de senaste fyra åren. Men arbetet har redan gett resultat.”

Nya test ger kusiner friska barn, DN

.

Enligt DN kan också halvsyskon få gifta sig i Sverige:

”I dag kan även halvsyskon gifta sig med varandra, om de får ett tillstånd från länsstyrelsen.”

Jag lägger in ett blogginlägg från den 1 augusti 2008 om hur länsrätten resonerar om halvsyskongifte, och som jag då trodde var korrekt, men tyvärr inte:

Halvsyskons gifte är alltjämt kontroversiellt, enligt länsstyrelse

Det finns mycket obegripligt i vår värld och denna nyhet förstår jag mig inte på. Handlar det om biologiska halvsyskon, då är det olagligt, iallafall i Sverige. Är det ett slags “plastsyskon” som växt upp som “syskon” då förstår jag inte varför man måste sekretessbelägga hela saken, och vem har krävt ut uppgifter som egentligen kunde beläggas med sekretess? Vilka barn behöver skyddas från sina föräldrars rötter? Och vad menas med formuleringen som jag kursiverat? För mig verkar det handla om ett äktenskap av invandrad art. Någon som har en förklaring?

Från Dagens Juridik:
“Kammarrätten menar att de uppgifter som genom länsstyrelsens beslut inte har lämnats ut, med undantag för de berörda personernas adress, inte är av sådant slag att de kan omfattas av sekretess. Därmed anser kammarrätten att det inte finns särskild anledning att anta att ett utlämnade av adressuppgiften skulle förorsaka personerna allvarligt men.

Länsstyrelsen menade i målet att det förhållandet att två halvsyskon ingår äktenskap är något som i dagens samhälle alltjämt kan uppfattas som kontroversiellt, uppseväckande och i vissa fall även stötande. Ett eventuellt offentliggörande av det aktuella parets personuppgifter kan enligt länsstyrelsens bedömning leda till svåröverskådliga och icke kontrollerbara konsekvenser för de två berörda personerna och deras närstående bland vilka även skolbarn ingår.

Enligt länsstyrelsens bedömning råder det inga tvivel om att ett röjande av personuppgifterna skulle kunna innebära allvarliga men för de berörda. Kammarrätten upphävde däremot det överklagade beslutet och förordnade att länsstyrelsen ska lämna ut det begärda beslutet utan avidentifiering.”


Kusinäktenskapens risker upp till utredning

1 april, 2009

Hur många miljoner ska nu läggas på att vi återigen ska få besked om att det är rasism att peta på muslimer och andra klangrupper?

”Ska svenska myndigheter börja upplysa om riskerna med att föda barn inom kusinäktenskap? Efter Uppdrag gransknings reportage lovar både Socialstyrelsen och socialminister Göran Hägglund (Kd) att utreda frågan.”

Uppdrag Gransknings hemsida