Vem lyssnar på Andres Lokko?

20 juli, 2010

Han verkar vara mer intresserad av att lägga skulden på den misslyckade invandringen på ny demokrati än på politikerna som tillåtit den. Men det är klart är man kommunist så är väl alla som talar sanningen högerextremister. Är man inte mer man än att man kan stå för sin åsikter genom att flytta till London. Ja då kan man fråga sig vad Andreas Lokko anser att alla vi Svenskar som anser att massinvandringen har gjort till ett land i undergång skall flytta? Hem till han? Skall han försörja oss? Eller är det ytterligare bara en ”kultur” fjant som skriker efter uppmärksamhet….Läs skräpet i Aftonbladet

Varjager


”Teatrarna har alltid varit förtäckta bordeller”.

18 februari, 2010

Uppdaterad 17/8-10

Högmod går före fall inom finkulturen ?
De sk. kulturarbetarna inom finkulturen, (teater,opera, film, finmusik, balett etc) brukar utmärka sig i media med sin höga svansföring i moraliska frågor. De brukar framhålla att kulturen (dvs deras finkultur) förädlar människan och tar fram människans bästa sidor. De har t o m lyckats lura i politikerna att deras kultur är så viktig och förädlande att den måste vara skattefinansierad och t o m högre prioriterad än vård, skolor och omsorg.

Myten om kulturarbetarnas höga moral och ädla syften är nu punkterad inför öppen ridå (Aftonbladet). Debatten om de ”konstnärliga” ledarnas dubbelmoral har sedan gått het i media.
Unga skådespelerskor ansåg sig bli sexuellt utnyttjade och ville inte såsom traditionen påbjöd starta sin karriär i ”prolongeringssoffan”.
Dessa skådespelerskor brukade bli bebådade (provridna) på denna soffa innan de stora ”konstnärerna” besatte rollerna.

Det är ingen tillfällighet att upphöjda och hyllade ”konstnärer” som Ingmar Bergman hade ett stort stall av unga skådespelerskor till sitt förfogande för att kunna leva ut sin ”konst”.  De skådespelerskor som på detta sätt fick eftertraktade roller kunde se fram emot en snabb karriär. Begåvningen mellan benen är följaktligen minst lika viktig som den mellan öronen inom film och teater.  Om samma kvalifikationer krävdes inom andra branscher så skulle det bli ett dj*vla liv i det politiskt korrekta Sverige.

Teatrarna har alltid varit förtäckta bordeller.
Malin Westberg, regissör, säger i RingP1 18/2-10, (start 0:55) att det finns en dold prostitution inom branschen . Unga skådespelare och skådespelerskor lägger upp sig för att få eftertraktade roller.  Vem som blir offer eller vinnare beror mer på utfallet av prostitutionen än den sexuella handlingen.
”Offren” är de som inte fick drömrollerna. De som lyckades bättre väljer i stället att lovprisa sin välgörare och solar sig gärna i glansen av den store konstnären.
Så här har det varit inom scenkonsten ända sedan antiken enl. Malin Westberg. De som vågar kritisera traditionen blir arbetslösa och får lämna branschen. Och det är inte bara institutionsteatrarna som fungerar som förtäckta bordeller, det är lika illa på de fria teatrarna och inom filmen. Lyssna på den frispråkiga Malin Westberg. Sexköpslagen borde även gälla inom kulturområdet om den alls ska vara kvar.

”Ni ska leva som jag lär- Inte som jag lever”
De som har den högsta svansföringen i moralfrågor har ofta den lägsta moralen.
Psykologerna kallar detta beteende för ”kompensationsetik” eller ”moraliskt balanserande”.
Röda Korsets Bengt WesterbergGöran Lindberg (”Kapten Klänning”) och Miljöpartiet är typiska exempel på detta psykologiska fenomen.
Och feministen Gudrun Schyman tycker det är ok att utnyttja sin kropp för att vinna personliga fördelar.

Relaterat:
”Det inte är farligt om kulturen blir ”nyttig”, säger kulturministern.
17/8-10: Morgan Alling drogades och utnyttjades av regissör.

//Elfyma +


Finkultur viktigare än bilindustri i de korrektas Sverige ?

28 januari, 2010

Uppdaterad 26/3-10.

Reflektioner i efterdyningarna av Saab-affären och statens miljardstöd till SaabSpyker.
Åsikterna om stödet går i sär beroende på ideologisk grundsyn.

Vissa menar att det handlar om en rättvisefråga.Varför ska bara exportindustrin klara sig utan bidrag när ingen annan verksamhet i Sverige tycks klara sig utan bidrag från det allmänna ?  Frågan är berättigad och tankeväckande.

Aaaarioooor på bandet bättre än bilar ?
Om Saab Automobile varit en kulturinstitution* i  Stockholms innerstad, i stället för en bilfabrik  på landsorten, hade bidragen haglat över dem utan krav på motprestationer. Så har det varit hittills.

Statliga Operan och Dramaten gör gigantiska förluster år efter år utan att någon reagerar. Staten går varje år in med nästan 400mkr för att täcka Operans underskott på en omsättning (biljettintäkter) på ynka 75mkr. (Lånegarantin till Saab motsvarar 10års stöd till Operan).

Det är vi skattebetalare (som inte ens går på Operan) som betalar ca 82% av biljettpriset för den Stockholmska kulturelitens operabesök.
Vi bekostar även utbildning av personalen till denna förlustbringande verksamhet. Lägg därtill att ”kulturen” betalar endast 6% i moms till skillnad mot oss andra som betalar 25%. Signalen är att opera-arior och taskspeleri värdesätts högre än hederligt arbete inom exportindustrin.

Om Saab stöttades på samma sätt skulle vi för ca 50 000kr kunna köpa en splitter ny Saab som idag kostar 300 00kr. Saab skulle då inte ha några svårigheter att sälja sina bilar. Det skulle bli rusning till bilhallarna.

Utan industrins ”galärslavar” -inga bidrag att fördela.
Men om även exportindustrin lever på bidrag i likhet med kulturindustrin, invandringsindustrin, biståndsindustrin, klimatindustrin etc  – hur går det då med Sveriges ekonomi och handelsbalans ?
Alla kan ju inte vara bidragsförsörjda. Vem ska då försörja det ökande antalet bidragsförjda ? Och vem ska då betala biståndet och EU-avgiften ?

Kulturen får mera pengar när andra får mindre.
Under de tidigare regeringarna svällde kulturstödet till orimliga proportioner. Nomenklaturan i storstäderna ville leva furstligt på sin fritid varför de satsade stora pengar (våra pengar) på exklusiv finkultur, oåtkomlig och ointressant för vanliga arbetare och tjänstemän.

Kultureliten har även tillskansat sig livslång inkomstgaranti utan arbetsplikt. 175 kulturarbetare (som inte arbetar) får idag vardera 18.000 kronor i månaden så länge de lever.
Kulturnissarna hävdar med emfas att kultur måste få kosta, och att vi (de) inte kan överleva utan (deras) kultur.
Men varför kan inte kulturkonsumtion behandlas och beskattas på samma sätt som all annan konsumtion ?
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) försöker nu få stopp på de värsta excesserna inom kulturområdet, trots starkt och högljutt motstånd från kulturindustrin.
Inga fler beviljas livslång inkomstgaranti utan arbetsplikt, och Operan får inga extrapengar för att täcka sina skenande förluster.
Kulturministern förtjänar en eloge för sin åtstramning, men det räcker inte.

Operan är bara toppen på ”kultur-isberget”.
Även Kommuner och Landsting plöjer ner stora pengar i kulturindustrin- pengar som tas ifrån vård, skola och omsorg. Västerbottens Landsting och Umeå kommun finansierar bl.a Norrlandsoperan. När Norrlandsoperan ålades avsätta pengar för pensioner för sina anställda, skickades notan med vändande post till ”ägarna”. Landstinget och kommunen pytsade in ytterligare 3 miljoner i ”kulturen”, samtidigt som Landstinget sparkade 120 personer inom vården i brist på pengar (de har stora underskott).
Och det är tyvärr lika illa i andra kommuner och Landsting. Aaarioor och taskspeleri prioriteras högre än vård, skola och omsorg.
De enda kulturarbetare som inte är bidragsförsörjda är dansbanden, de betalar  t o m full moms. Privatteatrar och revyer är i huvudsak självförsörjande, men betalar endast 6% i moms i likhet andra priviligierade kulturverksamheter.

* Vad är kultur ?
Kultur kan definieras som alla livsmönster, inklusive språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har kallats ”levnadssättet hos ett helt samhälle”.  I begreppet ”kultur” inryms idag allt från fantastiska konstverk till ren och skär skadegörelse.

// Elfyma+


En ny PK idiot vill ändra nationalsången.

17 juli, 2009

I dagens Sydsvenskan läser vi om en kulturchef som helt tappat kontakten med verkligheten.

”Sydsvenskan ringde upp Charlotta Blom Rudolv, kulturchef i Ystads kommun, som har skrivit brev till kulturministern och bett om ny nationalsång.
Vad är det för fel på ”Du gamla, du fria”?
– Många svenskar, såväl gamla som nya, kan inte identifiera sig med ”Du gamla, du fria”.
Den är för gammalmodig och jag tolkar den som att den antyder att det var bättre förr, när Sverige var en ockupationsmakt.
En bra nationalsång ska väcka stolthet, bidra till att skapa samhörighet och gemensam identitet.”

Det var länge sedan man hörde något så dumt från en PK idiot. Nu kan man inte använda snällare ord än idiot om denna kvinna. Jag undrar vilka det är som kommer hit och känner sig ockuperade? Vem försöker hon fjäska för? Inte är det svenskarna hon värnar om.

.

Intressant läsning på MXp:

”[S]venskarna får inte tala väl om sin egen kultur eller göra gällande att den är att föredra framför andra kulturer. Ty det kan, enligt mångkulturalisterna, leda till nationalism och främlingsfientlighet och i sin förlängning till rasism. Men vi får gärna prisa invandrarnas kulturer såsom ”berikande världskultur”. […] Oikofobi är således ett sjukligt behov av att nedvärdera sin egen kultur och nationella identitet i jämförelse med alla andra. Det är motsatsen till xenofobi.

Oikofober om svenskars både homofobi och islamofobi, MXp


Katolska kyrkan+islam=sant

22 december, 2008

En katolsk kvinna försvarar muslimska kvinnor som vill klä sig i slöja. Även nunnor som inte vill leva ett liv med sexuell kontakt med män mobbas uppenbarligen.

I en märklig debattartikel på Newsmill skriver pressansvarig vid katolska kyrkan i Stockholm Maria Hasselgren:

”Idag tål inte de som i allmänhet har tolkningsföreträdet – den politiska och kulturella eliten – att någon tar avstånd från den sexuellt utlevande kultur som präglar vårt lands samhällsklimat sedan ett par decennier.

Att en kvinna aktivt och av fri skulle kunna söka frizoner där hon slipper ifrån det sociala tryck som råder på att vara sexuellt tillgänglig och aktiv i princip från 15-års ålder (med en viss tillvänjningsperiod dess för innan) till hon går i graven är något helt ofattbart.”

Det verkar som även katoliker har lite svårt att sätta sig in i vad islam handlar om. En religion som har Muhammed som förebild är inte en religion utan sexualitet, det är en religion där männen styr kvinnans sexualitet från det hon är ett spädbarn, en flicka kan giftas bort vid några månaders ålder, hon blir könsmogen vid nio års ålder och giftasåldern inträder. Därför måste hon bära slöja och stora tygsjok eller burka, för att inte fresta någon annan man än den hon är tänkt för, eller som hon redan är gift med.Islam är inget alternativ för kvinnor som vill vara utan sex, de måste nämligen skydda sig från männens sexualitet, underordna sig den och männens överordning i samhället.

Det ideal som florerar i det svenska samhället med kvinnan som sexobjekt finns lika mycket inom islam. Prostitutionen är enormt utbredd i muslimska länder, liksom barnprostitutionen. Barn-och tvångsgiften är mer regel än undantag. Hedersrelaterat våld, för att en flicka talat med en pojke som familjen eller klanen inte finner god nog, kvinnor som blir våldtagna, trots slöja, burka och enorma tygsjok,  sätts i fängelse eller mördas. Av sina egna fäder och bröder, men också av sina mödrar. Även i Sverige. Man skyddas inte från sexualiteten bara för att man bär det som artikelförfattaren inbillar sig, en slags muslimsk skyddsklädsel mot sexuella inviter.

Det finns många grupper i Sverige som inte stöder sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn, liksom många som ogillar synen på kvinnan som sexobjekt. Att klä av en kvinna inpå bara skinnet eller klä på en kvinna slöja och stora tygsjok för att styra hennes sexualitet är för mig detsamma, man ser kvinnan som ett sexobjekt som mannen ska styra. Även kvinnor klär av kvinnor och av män, och utnyttjar dem sexuellt, också i prostitution och alltid har gjort, liksom männen har gjort. Liksom de klär på dem, som inom islam.

Islam är religionen där kvinnan måste ”skydda sig själv”, enligt koranens påbud och de samhällsnormer som finns i muslimska länder och inom muslimska grupper i Sverige, från mannens sexualitet med slöja och stora tygsjok för att mannen inte kan hejda sina drifter. Är det också därför nunnor väljer att gå i kloster och klä sig i den speciella nunne-dräkten, för att slippa männens sexualitet, då är verkligen katolska nunnor lika sorgliga som muslimska kvinnor. Uppenbarligen är katoliker lika neurotiska till sexualiteten som muslimer, iallafall får man det intrycket i denna artikel.

Det är lågt av en kvinna i katolska kyrkan att försvara islams kvinnosyn och påstå att islam skyddar kvinnor från oönskad sexuell uppvaktning. För att få ge den svenska sexualmoralen en känga så tar man inom katolska kyrkan islamiseringen av Sverige och kvinnoförtrycket inom islam i försvar och det är rent bedrövligt att läsa det!

Nunnor och kvinnor med slöja – den som tar avstånd från sexualnormen blir utfryst i Sverige, Newsmill

Läs gärna min blogg Hedersrelaterat våld