Livet på landet -”Linorna vi drar i är det flagga på”

13 januari, 2013

KULTUR: En markering mot den tilltagande urbana dekadensen ?
Texten i denna Larz Kristerz-låt är djupsinnigare än vad man kan tro.

Att dra en lina” betyder i den urbana miljön att snorta kokain (SvD).
På landet kan det handla om att hissa flaggan, eller att dra in fiskenäten.

//Elfyma+

Tidigare musikteman: