Extremvänstern skriver om Svensk historia. För annars kan fakta användas.

20 januari, 2010

Jag vill bara informera att på SD bloggen har de skrivet om detta med. Saxar lite för att ge er ett hum om vad de vill göra. Läs även artikeln i SvD.

”Till Svenska Dagbladet säger Harrison följande om Sverigedemokraterna och svensk kultur:
”Deras idéer om en specifikt svensk kultur stammar från 1800-talets nationalromantiska strömningar, det vi vet idag får sådana tankar att verka väldigt tokiga”.

För att motarbeta Sverigedemokraterna vill Harrison att det nya standardverket skall ”slå hål på myten” om att den svenska historien är specifikt svensk.

Genom ett samarbete med TV4, som kommer att sända en påkostad tv-serie med böckernas innehåll som grund, och Historiska museet, som kommer att arrangera en flerårig utställning baserad på samma tema, skall det nya standardverket ges en marknadsföring i sällan tidigare skådad skala.
Harrison uppger i ovan länkade SvD-artikel att man i inledningen av projektet bjöd in 50 – 60 historiker som ”ansågs intressanta” till ett inledande möte. Vem som ansåg dem intressanta och varför just de var intressanta framgår dock inte. Harrison uppger också att det vid detta inledande möte framfördes farhågor om att ett nytt standardverk kring svensk historia skulle kunna ”spela Sverigedemokraterna i händerna”. Uppenbarligen lade man också upp en strategi för hur detta skulle undvikas.

Bland de 50-60 historiker som på oklara grunder bjöds in till det inledande mötet utsågs sedan 10 personer, vid sidan av Harrison själv, som författare till standardverkets olika delar. Ytterligare en handfull personer rekryterades som sakkunniga granskare av arbetet. Kriterierna är oklara även när det gäller dessa sista utgallringar.
Angående urvalskriterier så förtjänar även Dick Harrisons motivering till valet av Martin Timell som programledare för den kommande TV4-serien att nämnas. Harrison nämner ingenting om djupa historiekunskaper, förmåga att pedagogiskt förklara komplicerade processer eller några andra egenskaper som man föreställer sig skulle vara viktiga vid valet av presentatör för en programserie om nationens historia. Nej, Harrison enda motiv är istället följande:

”Enligt undersökningar som TV4 har gjort så är han (Martin Timell, min anm.) en programledare som svenska folket har förtroende för, så på det viset fyller han en funktion.”

Det är svårt att frigöra sig från misstanken om att Dick Harrison och projektets finansiärer aktivt har letat efter- och valt ut personer som delar Harrisons egen historiesyn och politiska vision. Uppenbarligen inser Harrison också att stora delar av befolkningen kommer att få svårt att smälta den nya nationsupplösande historieskrivningen och därför behöver man en folkkär programledare med högt förtroendekapital som kan sälja in konceptet. ”

Man kan inte göra mer än att inse att PK eliten hatar sitt eget folk och gör allt de kan för att försöka utplåna vår historia. De tar inte in folk som vill skriva om historia, de tar in folk som skall skapa vårt folks historia så det passar de styrande. Lapri!

Varjager

P.S Hoppas att SD sprider detta till alla bloggar!


Hur man får allt att bli DF fel enligt svensk kultur elit.

10 januari, 2010

Bloggen fick ett mail som länkade till denna artikel. Jag ber er läsa den och läs sedan sluklämmen och fundera på vems felet är? Är det Danmarks eller västvärldens PK elit?

”Men den största vinnaren är självklart Dansk Folkeparti och dess gelikar som fortsätter att pumpa ut hatpropaganda mot muslimer. Lars Hedegaard, ordförande för danska Trykkefrihedsselskabet och tidigare ökänd kolumnist på Berlingske Tidende, sa i en uppmärksammad intervju förra året att kampen står mellan vår civilisation och barbarismen. ”Våra två sätt att leva är som eld och vatten. En av dem måste segra”. En jihadist hade inte kunnat uttrycka det bättre.”

DFs och Tryckfrihetsällskapet säger det vi alla vill säga. Jag lever hellre med fred och frihet för tankar en att diskriminera och förbjuda andra. Islam = underkastelse.Det är inget för en frihetsälskande människa!

Varjager


Amerikanska kultureliten som hatade Bush för att han försvarde väst, försvarar en våldtäktsman i stället.

2 oktober, 2009

Polanski får stöd av Hollywoodeliten.

För det var ju kanske som Whoopi Goldberg säger ingen ”riktig” våldtäkt. Nähä, en vuxen man har sex med en 13 årig flicka som han drogat. Det är ingen våldtäkt i Kultur elitens ögon. Sedan att han förklarat sig själv skyldig till olovligt sexuellt umgänge med minderårig, det rör inte filmklubben i ryggen.

Mer att läsa.

Mvh Varjager


Kultur eliten tycker inte om demokrati.

15 januari, 2009

I Expressen läser vi om Göran Stangertz som vägrar gå på teaterns styrelsemöte. Enbart för att folk har röstat in SD. Detta kan Göran inte acceptera. Läs mer här . Sedan kan man fundera på varför kultur ”imbecilleliten” alltid tror att de vet bäst?