Herrefolk då och nu. Historien upprepar sig.

15 januari, 2017

Utdrag från Femte Moseboken, 20 Kapitlet – 1300år f.Kr.

10. När du kommer till någon stad för att belägra den, skall du först tillbjuda den fred.

11. Om den då giver dig ett fridsamt svar och öppnar sina portar för dig, så skall allt folket som finnes där bliva arbetspliktigt åt dig och vara dina tjänare.

12. Men om den icke vill hava fred med dig, utan vill föra krig mot dig, så må du belägra den.

13. Och om HERREN, din Gud, då giver den i din hand, skall du slå allt mankön där med svärdsegg.

14. Men kvinnorna och barnen och boskapen och allt annat som finnes i staden, allt rov du får där, skall du hava såsom ditt byte; och du må då njuta av det rov som HERREN. din Gud, låter dig taga från dina fiender.

15. Så skall du göra med alla de städer som äro mer avlägsna från dig, och som icke höra till dessa folks städer.

16. Men i de städer som tillhöra dessa folk, och som HERREN, din Gud, vill giva dig till arvedel, skall du icke låta något som anda har bliva vid liv,

17. utan du skall giva dem alla till spillo: hetiterna och amoréerna, kananéerna och perisséerna, hivéerna och jebuséerna, såsom HERREN din Gud, har bjudit dig.

Någon som ser likheter med ISIS och Mohammeds härjningar ?
Någon som ser likheter med nazisternas/kommunisternas ideologier ?
Någon som ser likheter med imperiernas koloniala politik ?
Någon som ser likheter med sionistisk erövringspolitik ?
Historien upprepar sig. Ständigt.

Moses var den viktigaste profeten inom judendomen och räknas även som profet inom bland annat kristendomen och islam.

Ovadia Yosef är en känd judisk uttolkare av torah, som ivrade för judisk överhöghet. Han följdes till graven av 800 000 judar vid sin död okt. 2013.

Han har bl.a sagt i en predikan 2010, enligt Jewish Telegraphic Agency:

– Gojer föddes bara för att tjäna oss.
Bortsett från det har de ingen plats i världen, de ska bara tjäna Israels folk.Varför behövs ickejudar?
De ska arbeta, de ska ploga, de ska skörda.
Vi ska sitta som herrar och äta.(Källa).

Muslimernas uttolkningar av koranen är snarlika.
De rättrogna ska sitta som herrar och äta -medan vi arbetar åt dem.

/Elfyma+


Har ni tänkt på att Islam har aldrig med Islam att göra då folk ser vad det innehåller….

22 mars, 2015

Vi ser Margot kritisera Saudiarabien. Saudiarabien bygger sina lagar på Sharia som är hämtade ur koranen. När Margot kritiserar denna bok, går arabvärlden i taket. Samma Margot som hävdar att Islam har inget med detta att göra??? Experterna står i kö för att täcka över vad Margot faktiskt säger. För det innebär att hon måste ge SD rätt.

”Ingenting som jag har sagt i riksdagen eller någon annanstans kan tolkas som en kritik av islam. Det är ett grovt felaktigt påstående”.

Så sade utrikesminister Margot Wallström i en interpellationsdebatt i riksdagen på fredagen, i samband med uttalanden om bristen på mänskliga rättigheter i Saudiarabien.

Men det finns andra åsikter om detta.

– När hon talade om ”medeltida straff” kritiserade hon sharialagarna, det vill säga de lagar som Saudiarabiens rättsystem vilar på. Sharialagarna och de här straffen man utmäter står stipulerade i koranen och är guds lag. Så när Wallström kritiserar straffen blir det en kritik mot islam, även om det inte var hennes avsikt.

Och att göra åtskillnad mellan straffen, det vill säga lagarna, och koranen går inte.

– Det är ungefär som att vi skulle skilja på grundlagen och författningssamlingen där lagarna står. Det är omöjligt.

Dessutom, säger han, så vilar hela kungahusets legitimitet i Saudiarabien på att dessa lagar efterlevs.

– I Saudiarabien är kungahuset den liberala kraften. Det låter konstigt, hur ett mycket konservativt kungahus kan vara den liberala kraften, men så är det. De försöker förändra landet, exempelvis att kvinnor ska få arbeta, men det går långsamt. Oppositionen, däremot, vill att landet ska gå i en än mer konservativ riktning.

I debatten har det sagts att anledningen till att andra länder sluter upp bakom Saudiarabien handlar om pengar. Det tror inte Thord Janson på. I ställer handlar det – återigen – om islam.

 

Så hemma i Sverige hyllar samma Margot Islam, men då det sker utomlands fördömer hon det. Ser ni det sjuka i 7 klöverns agerande?

Varjager


Islams fredliga budskap

2 mars, 2015

Islam påstås vara fredens religion. Koranen predikar fred och sämja och får inte omtolkas av människor.

Islamister som utövar våld bryter mot koranen, säger de rättrogna ”moderata” korantuggarna.

Bloggkollegan Karl-Olov Arnstberg har här gjort ett utdrag ur den heliga sagoboken. Jag överlåter åt läsarna att uttolka budskapet.

Hur ateister ska behandlas är oklart, men enl. lärda imamer är vi sämre än judar och kristna och ska behandlas därefter.

”Döda de otrogna var du hittar dem.” Koranen 2:191

”Gör krig mot de otrogna som bor i ditt grannskap.” Koranen 9:123

”När tillfälle ges, döda de otrogna var du fångar dem.” Koranen 09:05

”Någon annan religion än islam är inte acceptabel.” Koranen 3:85

”Judarna och de kristna är perversa, slåss mot dem.” Koranen 9:30

”Stympa och korsfäst de otrogna om de kritiserar islam” Koranen 05:33

”Straffa de otrogna med kläder av eld, hakade järnrör, kokande vatten, smält deras hud och bukar.”  Koranen 22:19

”Muslimer får inte ta de otrogna som vänner.” Koranen 03:28

”Terrorisera och halshugg dem som tror på skrifter andra än Koranen.” Koranen 08:12

”Muslimer måste uppbåda alla vapen för att terrorisera de otrogna.” Koranen 8:60″

/Elfyma+

Relaterat:
”Synen på de otrogna är avslöjande”
Koranen från pärm till pärm på finska Yle
”Religionen bidrar inte till ett bättre samhälle”


Koranen från pärm till pärm på finska Yle

24 februari, 2015

Motsvarigheten till Public Service i Finland, Yle, ska under 60 halvtimmeslånga program på lördagar och söndagar sända koran-uppläsningar.
Hela koranen ska köras ner i halsen på de försvarslösa finnarna
-75 år efter att våra förfäder offrade sina liv för att de skulle slippa knäböja mot M****a. (relaterat).

KoranenTjatig sagobok för vidskepliga vuxna

Serien startar den sjunde mars och fortgår ända in i oktober då slutet av sagoboken ska ha nåtts.

Jaakko Hämeen-Anttila kesäkuussa 2012.
Syriske imamen Anas Hajjar och professor Jaakko Hämeen-Anttila

I början av varje program finns en ”klargörande” diskussion där imamen Anas Hajjar och islamforskaren och professorn Jaakko Hämeen-Anttila belyser den text som sedan läses upp.

Enligt imam Anas Hajjar är det viktigt att man läser koranen i sitt sammanhang för att inte ge ”felaktiga bilder” från verkligheten. (Yle).

Jihadisterna är extremt renläriga och använder koranen som handbok för sitt agerande. Skillnaden mot Mohammeds härjningar är att knivar och kroksablar kompletterats med moderna skjutvapen, internet och youtube som utvecklats av de otrogna. De tillämpar strikt de sharialagar som är islams kärna.

Elfyma+


Vad är sanningen om koranen och islam ?

19 oktober, 2010

Koranen har blivit världens mest inflytelserika ideologiska text.
Vad står i Koranen och hur påverkar den människorna som tror att texten är Guds ord?

Islam har i Iran och Saudi Arabien kidnappats av en prästklass, i strid mot koranens princip om ett direkt förhållande till gud.

Saudierna har under senaste 20åren spenderat mer än 100 miljarder dollar på att föra ut sin wahabitiska version av islam.

I den wahabitiska versionen av koranen ska de otrogna förgöras med alla till buds stående medel, inkl. tanks, flygplan och robotar som knappast existerade när koranen skrevs på 600-talet.

Drömmen om ett enat sekulärt arabiskt samhälle krossades på 70-talet i Egypten, efter nederlaget mot Israel.
Muslimerna/araberna sökte och hittade en ny identitet i religionen.
Motsvarande utveckling kan ses i Irak efter störtandet av Saddam Hussein och hans sekulära Baath-parti, och i Afghanistan efter störtandet av den kommunistiska regeringen på 70-talet.

Se denna välgjorda och avslöjande dokumentär i SVT-Play , innan den tas bort 24okt.

//Elfyma+


Var inte så naiva om islam. En präst som tar bladet från munnen.

5 november, 2009

Nu tror jag att denna kvinna kommer att få sparken eller beläggas med tystnad av Svenska (sosse) Kyrkan. För hennes uttalande är väl påläst och fakta baserat. Detta kommer inte att tillåtas av PK eliten.Läs nu igenom vad hon säger och fundera själva på hur länge hon kommer att få behålla sin tjänst?

”Det talas bara om att alla religioner är välkomna för vi har religionsfrihet i vårt land, men inget om dess innehåll.
Vi säger ju inte att alla politiska partier är välkomna.
Vi är noga att, i demokratins namn, skärskåda innehållet så att partierna följer svensk lagstiftning. Gäller inte detta islam också?
Vi har blivit religiösa analfabeter så vi kan inte längre samtala i sakfrågan.
Alla religioner är inte lika. Islam har ett helt annat mål än kristendomen.
Läs Åke Ohlmarks översättning av Koranen till svenska och bilda er en egen uppfattning. Det är en samling regler om hur man ska leva.
Guds straff är överhängande om man gör fel. Den som är otrogen utesluts ur gemen skapen. Alla andra kallas otrogna och får dödas, SURA 2:
Döda och strid för Allah och er tro. Allah älskar inte dem som överskrider de gränser han har satt. Döda dem var helst ni påträffar dem, förjaga dem

Detta händer med de muslimer som konverterar till kristendomen. Låt mig ta ett exempel:
Afet Queribova från Baku, Azerbadjan, ville inte längre tillhöra islam på grund av terrorismen och att de dödade i Guds namn (Allah på arabiska).
Hon lärde känna en kristen kvinna som berättade om Guds kärlek genom Jesus Kristus för henne.  Hon började själv läsa Bibeln och döptes efter en tid.
Detta var i juli 2007. Då började förföljelserna. En kort tid senare dödades hennes man, halsen avskuren och lemlästad, av poliserna, som är muslimer och lever rättroget efter Koranen.
Hon lyckades fly med sina barn till Sverige och hotas nu med utvisning.
Migrationsverket tror inte att hotbilden är så farlig…

Vi lever också i tron att religionsfrihet är det samma som att man får tycka vad man vill. Men så är det inte.

Vi har svårt att skilja mellan ortodoxi och ortopraxi, alltså tro den rätta läran och rätt tillämpning.
Där islam styrs efter sharia-lagstiftningen ska de otrogna dödas. Läs SURA 5:

Otrogna är de människor som säger Allah är en av tre, det finns ju bara en Gud. Slutar de inte upp att tala på detta vis, skall ett förfärligt straff drabba dem.
Jag frågade några muslimska killar som bor i Kungsmarken hur läget egentligen är här.
De svarade:
”Vi lever efter våra regler, annars kan man bli utesluten ur familjen. Men vi är kompisar med alla, jag har vänner bland både kristna och muslimer. De är välkomna hit. Vi har flytt och vill leva här ifred, det är viktigt för oss”.

Det var ett positivt möte. Vi ska samexistera och lära oss om varandra.
Jag frågade vidare:
Om man byter religion, vad händer då?”
Det är inte bra, då tar de mannen först. De låter bli kvinnan och barnen, men om de inte ändrar sig, då tar de dem också”.
Det är en helt annan verklighet än vår.
Så för min del handlar debatten om muslimer och moské inte alls om främlingsfrihet eller rädsla för det annorlunda.
Nej, det handlar om själva innehållet i islam
.”

Som sagt hon kommer aldrig att få tala så här öppet igen.

Mvh Varjager


Koranens ‘Dödahavsrullar’

21 juni, 2009

Lång och intressant läsning om skrifter som visar att koranen inte alls är så gudomligt given som muslimerna vill ha det till.

”1972 hittades av en tillfällighet en massa antika skrifter, dom äldsta bevarade kopiorna av självaste koranen. Som sina föregångare visade sig dessa också vara ytterst kontroversiella och den kära koranen verkar inte vara så pass huggen i sten som dom själva stoiskt påstår.

Not only this, the Quranic claim that nobody can alter the words of God is also a fake. Quran is supposed to be, in the words of Guillaume (1978, p. 74), “The holy of holies. It must never rest beneath other books, but always on top of them, one must never drink or smoke when it is being read aloud, and it must be listened to in silence. It is a talisman against disease and disaster”. Muslims call the Quran the ‘Mother of Books’, and believe that no other book or revelation can compare (Caner & Caner, 2002, p 84). However, it’s all gone now. The end-result of whole Islamic struggle of the last fourteen centuries is a big zero.”

Läs hela blogginlägget och klicka vidare för kunskap om koranen:

Mussarnas motsvarighet till Dödahavsrullarna, Raketforskarhögskolan


Daily Mail censurerar för att inte uppröra muslimer?

6 mars, 2009

Saxat från bloggen Jihad Watch:

”Daily Mail removes reference to Muslim husband telling his wife to read the Qur’an as he strangled her

In the story from the Daily Mail is this:

”Using both hands to squeeze her windpipe he told her to read her Koran adding: ‘Read whatever other stuff you need to read now. This is your final hour.’ The arrival of his brother stopped the attack but Mannan left shouting: ‘I’m going to get a knife and when I return I’m going to slaughter you.”

But now at the Daily Mail link, the story has been retitled as ”Family’s fury at legal blunders that left husband free to stab wife to death – despite her warnings he would kill her” and there is no reference to the Islamic holy book.The paragraph above has been revised to read this way:

In the early hours of the following morning he attacked her again, telling her ‘This is your final hour’, but left after she made a desperate call for help to his brother, threatening to return with a knife and ‘slaughter’ her.”


Muslimsk tolkning av 9/11

9 februari, 2009

Jag undrar om bloggen Politiskt Inkorrekt fått dit en lustigkurre, men troligen är det så illa ställt bland unga muslimer idag. Denna kommentatör anser att Bin Laden är en skådespelare som jobbar för USA:s politik, samt att:

”Visste du att den 11:e september 2001 var en helgdag för judar? Alla judar som arbetade på WTC den dagen var lediga. Om “terror-nätverket” al-Qaida skulle göra ett terrorattentat mot sina två främsta fiender USA och Israel så skulle detta nätverk aldrig göra det på en judisk helgdag.

Tro inte på allt propagandan säger, man är bara dum om man gör det.”

Läs hela blogginlägget Roande kommentar från en förvirrad muslim…


Nej, det måste vara ett skämt, det är bland den mest märkliga historieskrivning jag läst i min dag!


Kärlekens och toleransens religion?

24 januari, 2009

”Från FOMI

.

”För den som är intresserad av att vederlägga PK-myten om en Allah som är kärleksfull och tolerant kommer Bill Warner på CSPI med raka besked. Intressant statistik om koranens textmässiga innehåll.
.
Den som vill försöka reformera islam till en tolerant och kärleksfull ideologi kommer att få hitta på helt egna verser.
Det finns inga verser som predikar medmänsklig kärlek.
.
Vad säger koranen om kärlek? I vilka sammanhang hittar man egentligen ordet kärlek i koranen? Bill Warner ger statistik.
Det finns 300 referenser till Allah och fruktan.
Det finns bara 49 referenser till kärlek.
Av dessa är 39 referenser negativa, exempelvis de 14 referenser om att inte älska pengar, makt, och andra gudar.

3 verser beordrar mänskligheten att älska Allah.
2 verser handlar om hur allah älskar muslimen.
25 verser handlar om hur Allah inte älskar icke-muslimer.
.
Då återstår endast 5 verser som innehåller ordet kärlek.
3 av dessa handlar om att älska släktingar och andra muslimer.
1 vers beordrar muslimer att skänka av kärlek till Allah.
.
Då återstår en enda luddigt kvasi-universell vers om kärlek.
En vers om att muslimer skall skänka det de älskar till välgörenhet.
Men även denna faller eftersom islamisk välgörenhet går till andra muslimer.
.
Den som letar efter kärlek, tolerans och medmänsklighet i koranen får leta någon annanstans.
Fruktan och lydnad är vad Koranens Allah kräver.
.
Källa Statistik: Bill Warner, Center For Study of Political Islam.”
Klicka och läs hela Fröken Sveriges blogginlägg: Koranen saknar verser om medmänsklig kärlek.
*
Bild från bloggen Islam och Islamistövervakaren.
suror-koran

”Guds hus”, svenska kyrkan har slagit runt fullständigt

15 januari, 2009
Förkrossande nyheter från bloggen Muslimska friskolan! Jag trodde inte mina öron den andra advent då man hade en multireligiös klimatceremoni i Uppsala och ärkebiskop Anders Wejryd menade att under alla religioners olika syn på existensiella frågor och vetenskapen så finns tanken hur ska vi bemöta varandra. Han lät ana att tiden inte var mogen ännu att sammanföra alla religioner under samma lära, men man kan tydligen samla alla under samma tak. Det går visst alldeles utmärkt i dhimmilandet nummer ett, och detta för svenska skattepengar!
Om tre år kan församlingshemmet i Fisksätra utanför Stockholm byggas ut med en moské. Detta om det nystartade unika projektet att skapa ett ”Guds hus” blir verklighet.”
”Ambitionen bakom det treåriga interreligiösa projektet ”Guds hus” är nu att samla de tre stora religiösa samfunden i området under ett och samma tak. Svenska kyrkan och katolikerna skulle dela på en ändamålsenlig gudstjänstlokal i det ombyggda församlingshuset. På församlingens mark skulle sedan en moské byggas till. Också råd- och stödcentret Källan skulle inrymmas i lokalerna. På ett gemensamt torg skulle alla kunna mötas.”
Källa, Kyrkans Tidning onsdag 14 januari 2009:

http://www.kyrkanstidning.com/nyheter/-guds_hus-_med_kyrka_och_moske_0_8414.news.aspx

Kyrka bygger ut med moské, Muslimska friskolan

Läsvärt på Varjagerbloggen:

Muslimer vill ta ut samfundsavgift genom skatten

Katolska kyrkan+islam=sant

”Vad ni vill att andra ska göra mot er, ska ni göra mot dem”


”Vad ni vill att andra ska göra mot er, ska ni göra mot dem”

7 december, 2008

Just i skrivande stund pågår en ”gudstjänst” på Svt 2, en multireligiös ceremoni från Uppsala domkyrka.

Saxat ur Svt:s tvtablå

”10.00

‘Gudstjänst

Multireligiös klimatceremoni i Uppsala Domkyrka. Sammandrag från klimatkonferensen i Uppsala, vilken ärkebiskopen Anders Wejryd sammankallat till. Flera representanter från de stora världsamfunden medverkar i en gränsöverskridande ceremoni som vill värna vår och jordens gemensamma framtid.

Även i SVT2 8/12

Textat sid. 299

BREDBILD”

I inledningen till programmet talade biskop Anders Wejryd om ”Vad lämnar vi över till våra barn och barnbarn?” och menade att även religionerna kan och ska ta ansvar för frågor om bland annat miljö och att bristen på mat som gör att människor flyr. Han menade att under alla religioners olika syn på existensiella frågor och vetenskapen så finns tanken hur ska vi bemöta varandra. Han lät ana att tiden inte var mogen ännu att sammanföra alla religioner under samma lära……

Det låter lagom flummigt och snällt, men faktum kvarstår:

”Den som vill försöka reformera islam till en tolerant och kärleksfull ideologi kommer att få hitta på helt egna verser. Det finns inga verser som predikar medmänsklig kärlek.

Det som är grunden i den kristna tron, kärleken till sin nästa, broderskärleken, saknas alltså i islam.

”Då återstår en enda luddigt kvasi-universell vers om kärlek. En vers om att muslimer skall skänka det de älskar till välgörenhet. Men även denna faller eftersom islamisk välgörenhet går till andra muslimer.
Den som letar efter kärlek, tolerans och medmänsklighet i koranen får leta någon annanstans.

Fruktan och lydnad är vad Koranens Allah kräver.

Källa Statistik: Bill Warner, Center For Study of Political Islam. Frontpage Magazine”

Koranen saknar verser om medmänsklig kärlek,
I Mitt Sverige


Muslimfeministisk agenda

4 september, 2008


Rubriken är en travesti på ”Queerfeministisk agenda” av Tiina Rosenberg. Queer vill riva upp det heterosexuella samhället till förmån för homosexuellas syn på sex och samlevnad, inklusive att polyamorösa förhållanden ska legaliseras. Samma syn finns inom islam, man vill riva upp det samhälle vi ser idag och skapa ett samhälle med mer strikta könsroller och polygami, men bara för mannen.
Jag gör inte anspråk på att ha gjort en heltäckande analys av muslimska konvertiter och deras situation i Sverige, men jag har försökt att syna delar som jag anser är viktiga för kvinnor i ett försök att förstå ett nytt fenomen inom feminismen.

Fler och fler unga svenska kvinnor konverterar till islam. De klär sig i slöja och burka, sitter hemma eller tar hand om hem och barn medan mannen arbetar. Hon lyder också mannen som en god muslimsk kvinna. Det finns ingen tydlig konsensus bland dessa, men vissa mönster tycker jag kan skönjas i deras sätt att förhålla sig till sig själva och omgivningen.

De kallar sig inte sällan muslimfeminister och det låter i mina ögon som en total motsats, eftersom islam förknippas med underkastelse. Men F!-feminismen finns ju, en typ av feminism jag aldrig trodde kunde uppstå bland kvinnor som anser sig medvetna om könsroller och kvinnors utsatthet.

Muslimfeminister förefaller mig också arbeta emot kvinnans frigörelse, en frigörelse vissa muslimska kvinnor vill ha. Muslimfeminismen har stora likheter med den antifeministiska rörelsen som finns i Sverige och Europa idag. Där frågor om kvinnans barnaförande och motstånd mot abort och preventiv- medelsanvändning är centrala, och synen på att kvinnor har sin plats i hemmet och mannen ute samhället.

För svensk feminism har kvinnors rättssäkerhet varit ett mycket viktig fråga. Kvinnans underordning under mannen har också successivt förändrats och kvinnor har lyckats ta en större plats i det svenska samhället. Inte utan att kvinnors liv, hälsa och säkerhet har skadats, men kvinnor har ändå lyckats. Lagstiftningen säkrar idag kvinnor på många olika sätt på arbetsplatser, i hemmen och ute i samhällslivet.

Åtskilliga människor anser att muslimer inte ska segregeras, lever de i det svenska samhället löser sig många problem. Muslimfeministerna tar sin plats i hemmet, och mannen ska vara en del av samhället, som muslimer lever i de muslimska länderna. Dessa olika bilder av var muslimska kvinnor ska befinna sig för att svenska samhället ska bli stabilt, krockar med varandra.

Religionen och dess utövande är en mycket dominerande del av konvertiternas liv, och de konverterade är ofta ännu mer islamistiska än kvinnor som föds inom islam.
”I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn”, är en hälsningsfras som ständigt uttalas och skrivs. De jämför sina tvätt- och bönestunder, fem gånger om dagen på fem minuter, med en rökpaus.
Betyder det också att religionen skapat ett beroende så de måste be på ett rättroget sätt? Varför måste bönen underkastas ritualer? Den kristna bönen behöver inte underkastas en viss ritual, människan är fri att bedja från hjärtat i vilken situation som helst.

En konvertit har gett mig svar hur konvertiter ser på kvinnans ställning i islam:

Även konvertiter accepterar polygami, men hakar ofta på att Muhammed rekommenderar att man bara tar en, högst fyra kvinnor, och att det ska fördelas rättvist mellan kvinnorna.
Fyra fruar: På den tiden då Koranen kom till Mohamad saw, så hade män väldigt ofta hur många fruar som helst. För att minska detta fick Mohamad uppenbarelsen om att endast ta max fyra fruar OM mannen kunde behandla dem likadant. Dvs, exakt likadan klänning, exakt lika mycket kärlek, exakt lika många barn, exakt lika mycket sex, exakt lika mycket pengar och mat osv. Det är näst intill omöjligt och det står även i koranen. ”ta blott en enda”

Att kvinnor får arbeta enligt islam stödjer de på att Muhammed sa att man alltid ska söka kunskap.
”Arbete och skola för kvinnor: Väldigt acceptabelt. Profeten Mohamads fru Khadija drev ett eget företag och Mohamad arbetade under henne. Det står i koranen att man ska alltid söka efter kunskap.”

Kvinnors rättigheter till eget ägande;
”Kvinnan får ingenting äga: Jo. Det står såhär i koranen : Malikiterna tillåter kvinnan att vara vårdnadshavare och förmyndare.”
Betyder detta att de anser att kvinnan äger sina barn?

Kvinnors rätt till sin egen kropp och liv:
”Mannen äger kvinnan: I kristendomen tar kvinnan mannens efternamn vid giftermål för att visa att hon hör ihop med honom. I Islam bär kvinnan kvar sitt egna efternamn efter äktenskapet trädit i kraft. Detta eftersom hon är sin egen. Ingen ska sätta sitt namn på henne.”
Det enda kvinnan har i islam är tydligen sitt eget namn.

”Kvinnan är mindre värd, hon ärver enbart hälften vid arv: Detta är sant, att hon ärver mindre än mannen. Detta beror på att mannen har försörjningsplikt, det har inte kvinnan. hon gör precis vad hon vill med sina pengar. Mannen måste försörja sig och sin familj, han kan aldrig kräva pengar från henne. Om kvinnan väljer att dela med sig så är det positivt, men ingenting hon måste göra i skillnad från mannen. Om nu kvinnan ärvde lika mycket som mannen men ingen försörjningplikt har, blir det inte orättvist då? Han måste dela med sig, inte hon. Det har inte med mindre värde att göra. Kvinnor som inte är/inte kommer att gifta sig med en man får däremot samma summa som mannen.”
Varifrån får hon pengarna? Sina föräldrar?

”Jämlikhet: I koranen står det: ”Kvinnor hava ock samma rättighet mot mannen, som männen emot dem, såsom tillbörligt är” Det står oxå ”De rättrogna, både män och kvinnor, äro varandras beskyddare” profeten skall ha sagt ”kvinnor är männens systrar”.

Kvinnlig könsstympning: ”Det existerar i arabländerna och afrikanska länder, men avråds i Islam.”
Jag har aldrig sett att det avråds inom islam, mer än av kvinnor som inte vill ha denna tortyr kvar.

I Koranen och sharialagen regleras sexualiteten och våldtäkt existerar inte i äktenskapet.
1963 fick gifta kvinnor rättsligt skydd i svensk lag, innan dessa ”kunde kvinnor inte våldtas” i ett äktenskap.
I Koranen och sharialagarna som också utgör lagstiftningen i muslimska länder regleras våld mot kvinnor, hur mycket våld mannen får använda och varför, det kallas att aga sin kvinna.
I svensk lag är våld mot kvinnor kriminaliserat och ska lagföras som ett brott, inte bara mot kvinnan utan som ett brott mot samhällets lagstiftning.

I muslimska länder används slöjan och burkan som en ”femin- istisk strategi”, om de är beslöjade och täckta anser de att männen inte kan förbjuda dem tillträde till platser där kvinnor inte har rätt att vistas. I Sverige använder unga konvertiter slöjan för att de vill markera mot det svenska samhället att de nu är muslimer och följer islam.

Samma konvertit har lämnat mig ett svar på varför kvinnor använder slöja idag inom islam:
”Slöjan: På profeten Mohamads tid var det väldigt vanligt att kvinnor sågs som leksaker. De våldtogs och männen såg ner på kvinnorna ordentligt.
Slöjan gjorde att männen inte längre såg de som sexobjekt. Sorgligt nog behövdes en slöja pga männens sexuella känslor och synsett. Det borde vara männen som ska kontrollera sig själv istället för att kvinnan ska behöva dra på sig en sjal. Men tills männen lärt sig att hålla sina tredje ben i styr så var/är slöjan ett bra hjälpmedel.”

Frågan infinner sig, när ska männen ens börja hålla sig i styr?
I Mellanöstern är synen på den västerländska kvinnan som en hora, för att hon inte klär sig i slöja och burka och för att hon har frihet att röra sig var hon vill, en vanlig religiös och politisk propaganda. Det blir en varning till muslimska kvinnor i Mel- lanöstern att inte vara som kvinnor i väst, de syndiga, snuskiga kvinnorna.

I Sverige har vi en lagstiftning som gör att kvinnor har rättsligt skydd då hon ”rör sig fritt”, det handlar om jämställdhet. Därför är slöja och burka inte ett medel för att skydda sig. Även om muslimska kvinnor och män, konvertiter av bägge könen mer och mer agerar för att deras kvinnor och barn ska täcka sig och vara åtskilda i många sammanhang. Det är ofta ett tecken på att man är en god muslim, men anses också skydda kvinnor.

Svenska kvinnor som konverterar ser det också som naturligt att barnen fostras in i faderns religion, dvs islam. Den svenska feminismen anser att ingen, varken modern eller fadern har rätt att bestämma över barnets tro, och det finns inget tvång att fostra in barnet i en religion. Att låta mannens religion styra barnets fostran är mycket patriarkalt och det är inte feminism att stödja patriarkatet.

Enligt koranen och ahadith har man rätt att slå barnet som man vill och anser att det behövs för fostran av det. Jag vet konvertiter som accepterar barnaga och inte sällan själva slår sina barn. I andra fall står mannen för misshandeln, men de ser på och accepterar den. De stödjer mannen i hans fostran.

Konvertiten berättar också att skilsmässor inte är något problem, iallafall inte i Egypten:
”Vårdnad av barn vid skiljsmässa: Vid en skilsmässa får modern vårdnaden av barnen både pojkar och flickor till dess att de fyller sju år. I Egypten är det dock så att mamman får vårdnaden av sonen till han är 10-12 år och flickan till hon är 15-16 år. Mannen har dock lov att träffa barnen hur mycket han vill. Detta är det som rekomenderas ifall parterna är osäkra. Ifall modern är instabil så får mormodern eller fadern vårdnaden. Självklart får mannen och kvinnan komma på en egen vårdnadsplan. Det är det bästa.”
Kan en far någonsin vara instabil enligt denna lagstiftning?

Det är möjligt att det fungerar att leva som kvinna under islam i Sverige, men vad händer då kvinnan inte längre lyder? Vad händer om hon blir misshandlad och vill skiljas, vems lag gäller då? Mannens muslimska sharialag, eller den svenska? Vilken lag kommer kvinnan själv att följa? Kommer hon alls att skydda sina barn och kräva enskild vårdnad för att exempelvis kunna skydda sin dotter mot sexuella övergrepp från barnets far eller från släkt? Eller är mannen den som ska styra i familjen, och hon är lojal? Vilket stöd har en konvertit i en familj där mannen och islam är så dominerande?

Jag har hittills inte sett en enda lagtext i sharia som skyddar barn vid misshandel och sexuella övergrepp, eller som ger kvinnan rätt att skydda, men det är möjligt att det finns. Eftersom kvinnan har väldigt lite rättigheter inom islam och ofta saknar egen inkomst, blir hon oerhört utsatt i ett miss- handelsförhållande och det blir svårt för henne att skilja sig.
Eftersom ett muslimskt äktenskap inte anses basera sig på kärlek så lär kvinnan inte kunna vända sig till en imam för att får råd och stöd, eller klaga hos mannens släkt då han visar intresse för andra kvinnor och gör saker som kvinnan upplever som kärlekslöst.

Många kvinnor har lämnat sina föräldrar totalt i samband med konverteringen, kvinnan väljer själv att ta avstånd från sina föräldrar som inte accepterar att hon konverterat, eller oroar sig för hennes situation. Mannens kontroll av kvinnan kan också ha lett till att hon minskat eller helt brutit kontakten med sin ursprungliga familj. Hon tillhör mannen, enligt islam. Det kan vara svårt att etablera kontakten igen för dessa kvinnor och de står ensamma.


Muslimer anser att vi alla egentligen är muslimer, så den som väljer att bli muslim egentligen inte konverterar, utan revert- erar. Dessa är en revertit.

En annan ung kvinna, en muslimsk konvertit, gav mig sin syn på vad islam handlar om:

Gud (allah) gav människan fri vilja och jag fastar och jag konverterade till islam för att jag själv villle det. Visste ni föressten att i islam, kristendomen och judendomen har vi samma gud? Det finns bra muslimer och dåliga muslimer precis som det finns bra kristna och dåliga kristna. Inte påstår vi att ni är pedofiler för några dåliga katolska präster roar sig med sedfövärv inte heller påstår vi att ni alla är för självmord för att det förekommer självmordsekter. Kom igen nu ni fattar vad jag menar. Jag tycker inte att ni ska utala er om saker som ni vet så lite om utan att ta reda på fakta. Jag vet att er rädsla beror på okunskap och undermedvetet hat pga all dålig media. om ni törs så gå gärna in på islamguiden.com och ägna en stund till att lära er något så ni kan ha en grund till era påståenden. Fast och andra sidan så kanske ni skulle känna er dumma som gått runt och burit på så mkt onödigt hat. Tänk på att varje främling ni möter kan vara en vän ni ännu inte lärt känna och tänk vad mkt krig vi skulle slippa i världen om alla slutade att hata.
Mvh Veroniqa

Det är typiskt att kritik av religionen nästan uteslutande framställs som ett hat mot islam och som ett hat mot muslimer. De måste få leva precis som de själva vill, annars är det hat, som leder till krig. Det dras stora växlar på kritiken emot islam inom muslimska kretsar.

Hennes text verkar också vara ett slags försvar mot kritik hon känner till, som inte sällan framförs mot synen på profeten Muhammed som den perfekta människan, men som islam och dess anhängare anser att han är. Det finns historiska källor där man vet hur han framlevde sitt liv, och det handlar inte om en perfekt människa. Har man profeten Muhammed som förebild för sitt liv får man stora problem i det svenska samhället.
Inte på grund av att det är sekulärt, utan på grund av att vår lagstiftning, tack och lov, sedan länge kriminaliserat de handlingar som ingår i förebilden.


Muslimsk imam på Pride

1 augusti, 2008

Det är inte bara de kristna som har sina egna präster, som tolkar bibeln med queer, även islam har sina imamer som analyserar koranen. Och var om inte på Pridefestivalen.
Så de invandrade killarna som stack kniven i homosexuella män i Tantolunden kanske ska ta sig en titt i de egna leden, för svenskarna är knappast mer homosexuella än muslimer!

”Ändå tog det många år innan han vågade komma ut. Ett heterosexuellt äktenskap och tre barn senare bestämde han sig ändå. Han sa upp sig från moskén där han arbetade som imam – ”det fanns ingen möjlighet att de skulle acceptera mig” – och berättade med buller och bång om sin läggning i ett nyhetsmagasin. Sedan dess har Mushin Hendricks inte jobbat i en moské. Han gissar att det kommer att ta något decennium innan det åter är möjligt. I organisationen The inner circle ger han i stället stöd till både kristna och muslimska homosexuella. Råden kan låta enkla.
Man får styrkan att komma ut genom sin gudstro. Det handlar helt enkelt om att respektera sig själv. Men ibland tar det tid att för den insikten att sjunka in.”

SvD


Koranen måltavla i Irak

18 maj, 2008

Koranen används för många olika ändamål, exempelvis för att förklara för troende muslimer hur onda västlänningar är, och hur lite värde kvinnor och barn har. Som underlag för att tvinga västländer att strypa yttrandefriheten, och låta islam styra vad som är acceptabelt att tala och skriva om i väst.
Amerikanska soldater hittade ett annat ändamål för koranen, men det orsakade ett hot mot det bräckliga samarbetet mel- lan amerikansk militär och sunnimuslimer i Irak.

Saxat från DN:
Den perforerade boken påträffades den 11 maj vid ett skjutfält i Bagdads västra förorter. På pärmen fanns anstötligt klotter på engelska, rapporterar den amerikanska tv-kanalen CNN.
I all ödmjukhet ser jag er i ögonen i dag och ber er att förlåta mig och mina soldater, sade Hammond. Därefter kysste han en ny koran, tryckte den mot sin panna och överlämnade den till några församlade åldermän. En lokal ledare meddelade sedan att ursäkten godtagits.

Den sönderskjutna koranen betraktas som ett allvarligt hot mot det bräckliga samarbetet mellan amerikansk militär och områdets sunnimuslimer.
Den sergeant som var ansvarig för skjutövningen har avskedats, uppger CNN.”

Jag undrar vad det anstötliga klottret på engelska handlade om, var det anstötligt för att det var klotter på engelska, månne?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=770996