Läkare anmäld till IVO efter misslyckad omskärelse

28 november, 2016

SVT sände idag ett snyftreportage om en stackars invandrare som hade beställt omskärelse av sin lille son- en omskärelse som misslyckades eftersom förhuden växte ut igen till pappans förtrytelse.

Ingeppet skulle därför prompt upprepas , denna gång på en klinik i Danmark.
Att avstå från den grova barnmisshandeln var otänkbart för pappan. Det ingick ju i hans tusenåroga traditioner som han inte ville bryta bara för att han flyttat till Sverige för att få ett bättre liv.

Den svenske läkaren, som anmäldes till IVO för det misslyckade ingreppet, säger nu att hen inte kommer att göra fler omskärelser. (SVT)

Det märkliga i denna historia är att ingen reagerar på den grova barnmisshandeln som pappan anstiftat- inte läkaren. Har det blivit lagligt att våldföra sig på barn ?

Och vad hade hänt om läkaren tackat nej till könsstrympningen ?
Hade hen blivit anmäld till DO i stället för till IVO ?

Varför ska våra ytterst begränsade sjukvårdsresurser tas i anspråk för könsstympning av fullt friska barn ?

/Elfyma+ 


Klitorisoperation för könsstympade invandrare

21 januari, 2015

Den svenska sjukvården krisar och allt fler hinner dö i vårdköerna innan de ens får träffa sin stafettläkare.

Landstingen höjer samtidigt skatterna, i stället för att prioritera kärnverksamheten.  (Tidigare inlägg i ämnet).

Och det kan bli värre.

Nu ska det också satsas skattepengar på att återställa klitoris på könsstympade kvinnor. (SR)
Det kan handla om 40 000 könsstympade kvinnor i Sverige (GT).

Om det kostar uppskattningsvis 100 000kr att återställa varje ”snippa” i originalskick så kommer det att kosta oss skattebetalare ca 4 miljarder kr.

Lägg därtill det årliga inflödet av stympade ”snippor” i massinvandringens spår. För könsstympning utförs fortfarande i primitiva kulturer för att minska kvinnans sexlust och för att öka mannens sexuella njutning.

Seden är så djupt rotad att invandrare som ”flytt för sina liv” semestrar i sina hemländer för att där kunna könsstympa sina döttrar, eftersom det är olagligt i Sverige. (DN). (mer Fakta).

Frågan är varför svenska skattebetalare ska bekosta återställandet av dessa importerade kvinnors klitoris för att öka deras sexlust ? Problemet är inte att de föder för få barn -utan för många.

Det vore lönsammare för samhället att i stället satsa miljarderna på de svenska männens sexlust och förmåga så att vi får fler goda skattebetalare i stället för fler bidragssnyltare (Läs mer).

Men Landstingen bekostar hellre klitorisoperationer och ”assisterad befruktning” än subventionerar potensmedel som kan främja den svenska nativiteten.

Landstingens läkemedelsförmånsgrupp skriver att:
”Erektil dysfunktion måste betraktas som en sjukdom med relativ låg angelägenhetsgrad och att hälso- och sjukvården i dagens läge inte har tillräckliga resurser för att prioritera subvention av potensmedel”.

Politik handlar om att prioritera -om att prioritera rätt.

/Elfyma+


Barnläkare: Även manlig könsstympning borde förbjudas !

3 november, 2011

Det finns inga medicinska skäl för omskärelse, därför är det ett övergrepp. 
Det finns ingen principiell skillnad på kvinnlig och manlig omskärelse, anser docent Gunnar Göthberg.

Gunnar Göthberg
Docent Gunnar Göthberg är barnkirurg och överläkare
vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg

– Jag vill att omskärelse av pojkar skall jämställas med kvinnlig omskärelse, det vill säga att den skall förbjudas.
Individen själv (barnet) skall få bestämma.

Det är vuxnas ansvar att skydda barns kroppar mot oåterkalleliga, icke-medicinskt motiverade ingrepp.

När föräldrar sviker i sin roll som beskyddare då måste andra vuxna våga axla den rollen.

Omskärelsedebatten förknippas inte sällan med frågan om religionsfrihet.

Gunnar Göthberg har en kristen tro och livssyn men anser att detta inte handlar om religionsfrihet.
Föräldrar som låter omskära sin pojke och på det sättet märker honom in i en religion gör fel.

Det är alltså inte religionsfrihet utan religionstvång, menar Göthberg, som tilldelas årets Hedeniuspris av förbundet Humanisterna.

För sitt ställningstagande och aktiva engagemang tilldelas han 2011 års Hedeniuspris.” av föreningen Humanisterna.

Göthbergs insatser har främjat en kritisk granskning av religion och irrationella och inhumana föreställningar och traditioner, vilket är syftet med Hedeniuspriset.

Vem var Ingemar Hedenius ?
Humanisterna, jämfört med Sverigedemokraterna

Kommentar:
Det är, såvitt jag vet, bara judar och muslimer som kräver könsstympning av sina (och helst även andras) barn.

Barnläkaren kommer att hudflängas som ”antisemit” och ”islamofob” av de utvalda folken från mellanöstern.

Själv har jag fått behålla min finska ”pinne” i ograverat skick som ”gud skapade den”.
Slipper därmed (tack och lov) att förpassas till de semitiska folkens himmel efter min hädanfärd.

Bättre i så fall att återfödas som hund i Sverige, åtminstone så länge den grymma svansstympningen förbjuds.
-Slippa arbeta och bekymra sig om framtiden.
-Få gratis mat och logi varje dag
-Få personlig assistans med promenader flera gånger om dagen
-Få skita och pissa var som helst utan hänsyn till andra
-Få skälla på folk utan risk för DO-anmälningar
-Få skrämma och hoppa på folk utan att hamna i fängelse

//Elfyma+


Nekas socialbidrag till omskärelse

25 april, 2010

Ett par från Linköping behövde 3 900 kronor för att få en omskärelse utförd på en klinik i Stockholm.

Paret ville att kommunen skulle stå för kostnaderna – men fick nej. Paret, som har två barn, vände sig tidigare i år till Linköpings kommun med en begäran om att få ekonomiskt bistånd. Paret begärde att få 2 500 kronor i ersättning för själva omskärelsen och 1 400 kronor för resekostnaderna till Stockholm. Den 5 mars beslutade socialnämnden att avslå begären. Motiveringen var att parets behov inte innefattas i vad som menas med skälig levnadsnivå. Paret valde då att överklaga till förvaltningsrätten och angav familjens bekymmersamma ekonomi som skäl till att socialbidrag borde betalas ut.

Inte medicinskt påkallat
Förvaltningsrätten går dock i domen på socialnämndens linje. Motiveringen är dock något annorlunda. Enligt domstolen har inte paret åberopat någon utredning som visar att omskärelsen var medicinskt påkallad.

Sveriges riksdag beslutade 2001 att omskärelse av pojkar ska vara tillåten. Socialstyrelsen kräver att alla landsting ska erbjuda möjligheten att låta omskära pojkar och Sveriges kommuner och landsting har gått ut med liknande rekommendationer. Rekommendationen gäller även omskärelse på icke medicinska grunder. För judar och muslimer är det ett religiöst påbud att män ska låta omskära sig.

Kostar 8 000
Förra året utförde landstinget i Östergötland tolv omskärelser på icke medicinska grunder. Samtliga ingrep görs på den dagkirurgiska enheten i Finspång. Priset för en omskärelse i landstingets regi är cirka 8 000 kronor. (Källa: Corren.se)

Kommentar:
Många läkare vägrar utföra omskärelse av unga pojkar och flera Landsting anser att det finns verksamheter som är mer angelägna än omskärelse (DN).
Men SKL och röstfiskande politiker anser att invandrare som av traditionella eller religiösa skäl vill få sina söner sönderskurna måste få hjälp med med den saken på skattebetalarnas bekostnad.

//Elfyma+


Vart ska vi svenska kvinnor fly?

29 april, 2009

Vart ska svenska kvinnor fly? Och varför ”importerar” man våldtäktsmän från dessa länder? Till Sverige kommer för Sveriges del illegala könsstympare och utför den ändå:

”Det var inget lätt beslut att lämna barnen och fly från Somalia, men till slut blev situationen ohållbar för Lul Ali Osoble.
Jag tillhör en minoritetsgrupp som inte är beväpnad. Vi kan inte försvara oss mot våld och övergrepp, säger hon.

Kvinnor har låg status och är särskilt utsatta.

Vi är försvarslösa. Jag har blivit våldtagen av ett gäng kriminella framför ögonen på min man.

Han kunde inte heller göra någonting.”

De har flytt från våldtäkter och könsstympning, Nya Wermands Tidning

”Somaliere i Oslo vil ikke integreres. De får mange barn for å få mest mulig trygd. Barn blir oppdratt til å frykte nordmenn som vantro. Døtre giftes bort i 13-14-årsalderen.” Aftenposten.no

Tipstack till Per Nuder!

.

Varför ger Sverige stöd till Somalia?, Sida 2008

Somalier måste få stanna, säger FN, Varjager

Svenska barnavårdscentraler och könsstympning, Hedersrelaterat våld

Somalier i Sverige, Varjager

Våra pensionsräddare från Somalia, Varjager


DO och kränkande undersökning

16 april, 2009

Går det inte med polisen, går det kanske med DO, även om jag inte kan begripa vad DO skulle kunna göra i det här fallet.

Och är de inte flyktingar? Hur kan de då resa hem igen, är det fred plötslig nu, eller?

”Enligt anmälan ska flickan ha undersökts eftersom läkaren misstänkte att hon könsstympats under en resa till ursprungslandet Somalia.

Skolläkaren ska också ha sagt att alla flickor i klassen genomgått samma undersökning vilket senare visade sig vara falskt.

När föräldrarna polisanmälde händelsen kunde polisen inte styrka att något brott begåtts och lade ner ärendet efter ett par veckor.” DN


Första danska rättegången om könsstympning

15 januari, 2009

Nu börjar rättegången i det första danska fallet där man åtalat ett föräldrapar för könsstympning av sina döttrar. Barnen är omhändertagna av danska myndigheter. Föräldrarna riskerar upp till sex års fängelse och jag hoppas att det får straffet. Någonstans måste någon sätta ner foten. jp.dk

I Sverige har två personer dömts av samma anledning, men svenska barnavårdscentraler upplyser inte föräldrar att det är olagligt, utan talar bara om hälsoskälen till varför stympningen inte är lämplig. Dessa sudanska muslimer som nu står inför rätta i Danmark hänvisar till att de omskurit sina döttrar av hälsoskäl. Jag känner inte till hur danska barnavårdande myndigheter informerar, men det föreligger en aning kulturförbistring då myndigheter och föräldrar använder samma begrepp med diametralt syfte för att tala om stympningen, vilket man gör i Sverige.

Dessutom anmäler inte den svenska barnhälsovården en redan utförd stympning i en övrigt välfungerande familj! Varför fegar svenska sjuksköterskor ur då de har anmälningsplikt då de vet att barn far illa?
”Personalen poängterar att barnavårdscentralen inte är en kontrollinstans och att de litar på det förebyggande arbetets effekter på lång sikt. Samtidigt är det mycket oroande när en familj plötsligt ska resa till hemlandet med sin lilla flicka.”

På vilka grunder är en familj som könsstympat sin dotter en i övrigt väl fungerande familj. Jag trodde könsstympningen ingick i ett större förtryck av kvinnor, men där ser man vad man kan ta miste då man har med professionella att göra!


Svensk åklagare åtalar ingen för könsstympning

8 december, 2008

Det kommer att bli svårt för flickor att få upprättelse och se sina förövare i fängelse för könsstympning, om man resonerar som denna åklagare. Bara för att brottet har skett utomlands, vilket flertalet könsstympningar sker, så klarar man inte av att spåra…vem? Stymparen, föräldrarna, en fosterfar, en släkting till barnet? Hur ett barn kan könsstympas och det inte finns någon ansvarig bakom brottet förefaller mig obegripligt!

”Åklagaren har lagt ner polisutredningen om könsstympning av en tonårsflicka bosatt i Malmö.
Flickan togs till Somalia, där hon utsattes för könsstympning tidigare i år. En 54-årig Malmöbo misstänktes ha varit drivande.
Det här är ett brott som begåtts utomlands och det gör det självklart svårare att samla in bevis, säger kammaråklagare Elena Severin till TV 4 Nyheterna Öresund.”

TT genom Aftonbladet

Tipstack till Fröken Sverige på bloggen I Mitt Sverige


Risk för könsstympning ger uppehållstillstånd

24 oktober, 2008

En 1-åring får stanna med sin mor och sin bror på grund av att svenska myndigheter inte tror att Eritrea, trots förbud mot könsstympning, kan skydda flickan. Praxis är därmed ändrad, risk för könsstympning ger alltså uppehållstillstånd.

SvD

Det finns ca 100 miljoner flickor i världen som riskerar könsstympning.


Danmarks första rättsfall om könsstympning

2 oktober, 2008

Ett föräldrapar från Sudan boende i Köpenhamn har låtit könsstympa sina två döttrar och troligen planerat att låta könsstympa även den tredje dottern. De åtalas i Danmarks första rättsfall.”Föräldrarna anser sig inte ha gjort sig skyldiga till något brott. Deras försvarare anser att åklagarmyndigheten har överreagerat med den påföljden att en i övrigt välfungerande familj splittras. Det här är ett fall som handlar om okunskap. Det handlar inte om ondskefullt, avsiktligt våld, säger advokat Thorkild Höyer.

Paragrafen om omskärelse infördes i strafflagen 2005. Maxstraffet är sex års fängelse.”
Omskärelse kan ge fängelse, SvD.

Den som utsätter sin dotter för en könsstympning måste vara totalt empatilös, även om inte ondskefull. Vi måste stoppa könsstympningen, det är kriminellt och ska bestraffas. De kan leva kvar i Sudan om de ändå vill ha dessa traditioner, lagen ser ut som den gör i Danmark.

En familj som könstympar sina barn är ingen välfungerande familj. Med vems normer fungerar de väl? Danska, eller sudanska. Det finns människor som anser att man ska fostra sina barn med våld, de ser det som en slags kärlekshandling för att barnet ska bli väluppfostrat och skötsamt. Ska vi tillåta det också bara för att dessa människor inte verkar onda?

Jag förstår inte denna advokat som kan använda begreppet ondska som han gör här, är det i grund och botten inte ondskefullt att med ett rakblad och utan bedövning skära bort sin dotters könsdelar?

Om det nu inte handlar om ondska varför ska vi iallafall acceptera det? Så en förälder förlorar bara sin rätt att vara förälder genom att ha ett ondsint uppsåt?
Man kan aldrig skydda barn från sina föräldrar om de begår brott, om de inte haft ett ondskefullt uppsåt?
En lag i Sverige är både normerande och straffande och jag antar att tankarna runt lagstiftningen ser likadan ut i Danmark i det avseendet.

Ska vi tillåta föräldrar att könsstympa sina döttrar på sommarloven, då resonerar man som advokaten!

Jag hoppas föräldrarna får fängelse, liksom några föräldrar bosatta i Sverige som låtit tortera sina barn fått. Det borde kunna få dessa sudaneser att inse faktum, att de förstår vad vi i väst har för syn på flickors och kvinnors kroppar och integriteten. Barns rätt till sin kropp och sin hälsa går före föräldrars rätt att förgripa sig på den och skära sönder en väl fungerande kropp!

Samma tankegångar finns inom barnahälsovården i Sverige som hos försvarsadvokaten, att en familj som könsstympat sitt barn är i övrigt en välfungerande familj:

Saxat från Socialstyrelsens rapport, Kvinnlig könsstympning, Ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård;

”När det gäller kvinnlig könsstympning ser personalen på barnavårdscentralen som sin främsta uppgift att under samtal på ett respektfullt sätt informera om hälsoriskerna med denna sedvänja samt ge information om svensk lag. Men de tycker inte det är lämpligt att inleda ett första samtal med information om lagstiftningen, eftersom detta kan stöta bort föräldrarna från barnavårdscentralen. En del anser också att det är problematiskt att anmäla en redan utförd könsstympning i en för övrigt välfungerande familj. Personalen poängterar att barnavårdscentralen inte är en kontrollinstans och att de litar på det förebyggande arbetets effekter på lång sikt. Samtidigt är det mycket oroande när en familj plötsligt ska resa till hemlandet med sin lilla flicka.”

På vilka grunder är en familj som könsstympat sin dotter en i övrigt väl fungerande familj. Jag trodde könsstympningen ingick i ett större förtryck av kvinnor, men där ser man vad man kan ta miste då man har med professionella att göra!
Svenska barnavårdscentraler och könsstympning

Läs mer:
Dansk polis griper könsstympare
Könsstympning upphör inte efter migration
Fängelsestraff för könsstympning i Sverige
Könsstympning ger enorma problem för kvinnor


Kriminalisera könsstympning av pojkar

19 augusti, 2008

”Rituell omskärelse av pojkar kan bli en del av vardagen på svenska sjukhus. Socialdepartementet har nu inlett diskussioner med Sveriges kommuner och landsting om hur man ska få de omskärelser som sker i det fördolda, att i stället utföras på sjukhus. Uppskattningsvis 3 000 pojkar omskärs varje år, majoriteten är barn till muslimska föräldrar. Eftersom det inte finns medicinska skäl för ingreppen, så prioriteras de mycket lågt av sjukvården. Därför får föräldrar hitta andra lösningar. En del omskärs på köksbordet en del omskärs utomlands, säger Bejzat Becirov.”
Omskärelse av pojkar på fler sjukhus, Ekot, SR.

Kriminalisera omskärelse av pojkar, liksom det är kriminellt att omskära flickor. Det är könsstympning det handlar om, inget annat! För att en religion kräver att man stympar sitt barn, så gör man det! Barnet viktigare än övergreppet i religionens namn!

Socialstyrelsen stöder omskärelse

”Sverige var ett av de första länderna i världen som stiftade lagar specifikt riktade mot kvinnlig könsstympning. Lagen från 1982 förbjuder alla former av ingrepp i flickans genitalia i syfte att stympa eller förändra dessa.”
Könsstympning upphör inte efter migration


Svenska barnavårdscentraler och könsstympning

12 juli, 2008

Saxat från Socialstyrelsens rapport, Kvinnlig könsstympning, Ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård;

”När det gäller kvinnlig könsstympning ser personalen på barnavårdscentralen som sin främsta uppgift att under samtal på ett respektfullt sätt informera om hälsoriskerna med denna sedvänja samt ge information om svensk lag. Men de tycker inte det är lämpligt att inleda ett första samtal med information om lagstiftningen, eftersom detta kan stöta bort föräldrarna från barnavårdscentralen. En del anser också att det är problematiskt att anmäla en redan utförd könsstympning i en för övrigt välfungerande familj. Personalen poängterar att barnavårdscentralen inte är en kontrollinstans och att de litar på det förebyggande arbetets effekter på lång sikt. Samtidigt är det mycket oroande när en familj plötsligt ska resa till hemlandet med sin lilla flicka.”

På vilka grunder är en familj som könsstympat sin dotter en i övrigt väl fungerande familj. Jag trodde könsstympningen ingick i ett större förtryck av kvinnor, men där ser man vad man kan ta miste då man har med professionella att göra!