Gaza är en kommun i Sverige?

4 februari, 2009

Läser jag rätt, menar dessa vänsterpolitiker att Gaza är en kommun i Sverige, eller att Skåne har ett kommunalt ansvar för Gaza? Är det någon som blir klok på detta?

”Ta hit sårade barn från Gaza” Skånskan:

10:58 MALMÖ
”Ta hit svårt skadade barn från Gaza och ge dem avancerad sjukvård i
Region Skåne.” Det föreslår vänsterpartiets regionpolitiker.

Vänsterpartiets regionpolitiker Saima Jönson Fahoum och Vilmer Andersen föreslår att regionen avsätter minst tio vårdplatser för barn från Gaza. Region Skåne har effektiv beredskap för krissituationer och att ta emot människor som utsatts för enormt lidande. Den kunskapen måste nu ges barnen i Gaza, betonar de.

”I enlighet med svensk lag om kommunalt bistånd vill vi att Region Skåne meddelar regeringen, att vi upplåter minst tio vårdplatser till det samordnad bistånd som Sida administrerar för regeringen. Det vara för svårt skadade barn från Gaza. Region Skåne ska stå för kostnaden för transport och vård, tillägger de.

”Vi ger oss inte in i den politiska diskussionen kring konflikten, även om den är viktig. Men nu behövs vårt stöd till folket i Gaza. Regionen bör även stämma in iinternationella krav på en övervakad vapenvila.