Vad får vi för klimatskatterna ??

4 februari, 2019

Klimatskatterna har blivit vår tids avlatsbrev, något som på medeltiden gav syndernas förlåtelse. De enda som tjänade på geschäftet, var det skrupelfria prästerskapet anförda av påven sittandes på sin upphöjda gyllene tron.

Eftersom avlatsbreven var dyra var det bara rika personer som på detta sätt kunde köpa sig en plats i himlen. (Som att köpa utsläppsrätter och dyra elbilar i vår tid).

Martin Luther ansåg att det var Bibelns budskap och tron som var det enda viktiga – inte att följa påven och kyrkans direktiv eller regler. Läror och bruk som inte nämndes i Bibeln skulle tas bort. (Luther reagerade mot påhittade ”värdegrunder”).

Bibeln skulle översättas till folkens hemspråk. Viktigt var också att prästerna skulle sluta hålla gudstjänst på latin och istället använda det språk som talades i landet, så att alla förstod. (Fördunklande eufemismer och vilseledande språkbruk som ingen förstod  innebörden av skulle bort). (Läs mer)

Behovet av reformation är minst lika stort som på medeltiden.

Vem blir vår tids Martin Luther ?
Vem blir vår tids reformator som rensar upp i klimatträsket ?
Den eminente Lars Bern ? Mikael Willgert ?  eller någon annan ?
OBS ! Daniel Suhonen är inte mer ”reformist” än Josef Stalin.

/Elfyma+