Dysfunktionella klansamhällen importeras till Sverige

28 februari, 2015

Alla islamistiska grupper kommer från klansamhällen. Det är samhällen där befolkningen inte litar på stat och kommun. För människorna blir klanen, släkten, garanten för skydd, säkerhet och identitet.

Religionen är viktig, men klan kommer alltid före religion. Vill man förstå Sveriges nya invånare kan man inte stirra sig blind på religionen, skriver författaren Per Brinkemo i Dagens Samhälle.

I rapporteringen från Mellanösterns konflikthärdar nämns ibland och allt oftare ordet stammar eller klaner; i grund och botten samma sak.

Mediekonsumenten förstår att sådana är aktörer, men kanske inte alltid vilken roll de i själva verket spelar.

Desto mer talas om olika religiösa riktningar. I Irak och Syrien framför allt om islamister. Och vi skiljer på sunniter och shiiter, alawiter och sufier, liksom på olika etniska grupper: araber, kurder, druser, skriver Per Brinkemo (Läs mer).

Vad värre är är att mellanösterns klantänkande fått genomslag även i svensk politik.

Det är ingen tillfällighet att mellanöstern redan idag är överrepresenterad i sveriges riksdag, vare sig det gäller muslimer, kristna eller judar. (Läs mer).
Inom kommunal- och landstingspolitiken är det om möjligt ännu värre.

Klanerna håller ihop och röstar bara på sina stamfränder oavsett partitillhörighet, till skillnad mot svenskar och nordiska invandrare (Relaterat).

Den stora invandringen från klansamhällena kommer att förändra vårt politiska landskap i grunden. Demokratin är hotad. Det blir dom mot oss.

/Elfyma+


Rasism i Svt

31 augusti, 2009

Analfabeter förstår sig inte på sitt eget bästa och måste skyddas från exploatering, är en del av kritiken mot en ny dokusåpa i Svt. Inte heller får man tala om skillnaden mellan den svenska synen på familjer och individens rätt och klanssystemets syn på just familjer och individen, det faller inte heller ‘kritikern’ Kalmelid på läppen.

Jag har inte sett programserien givetvis och man får inte full förståelse för det hela genom artikeln, men det stämmer väldigt väl att vi i Sverige lever i familjer med ett starkt individbegrepp och att man i klansamhällen anser att klanen går före individen och att individens rättigheter regleras genom stammen och klanen. Vad är problemet?

”Afrikagrupperna är även kritiska till hur tv-programmen utformats.
De svenska deltagarna benämns som familjer och individer samtidigt som man kallar namibierna för klaner eller stammar. Vi anklagar inte SVT för att vara rasistiska, men i det långa loppet kan spridning av stereotyper öka fördomarna, säger Lena Kalmelid.

Hon tycker STV:s marknadsföring ger en stereotyp, onyanserad bild av Afrika.
Det blir nästan kolonialt när de ställer frågan om en svensk familj kan klara av att leva i en hydda av kobajs eller att de berättar att kvinnorna smörjer in sig med lera istället för att tvätta sig. I själva verket används ockran för utsmyckning och skydd mot sol, väder och vind.”

Hård kritik mot ny dokusåpa, Sydsvenskan

Mvh/:)Smileth