Katri Linna sparkas som DO

1 februari, 2011

Regeringen har beslutat att förflytta Diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna till en tjänst inom regeringskansliet.

Samtidigt har Håkan Sandesjö, tidigare generaldirektör för Utlänningsnämnden och tillförordnad generaldirektör för Konsumentverket, utsetts till vikarierande DO.
Ny ordinarie DO tillsätts senare, skriver integrationsminister Erik Ullenhag i ett pressmeddelande.

Linna hade fyra år kvar som DO men förflyttas omgående.

Enligt integrationsminister Erik Ullenhag är en orsak till att Linna nu förflyttas att det har tagit för lång tid för DO att avgöra ärenden, så att den så kallade ärendebalansen vuxit.
– Det har varit ett bekymmer att balansen har växt och att man inte fått ner den. Den som drabbas av diskriminering måste ju kunna få upprättelse inom rimlig tid, säger Ullenhag

Det finns dock även andra orsaker, bland annat har kritik riktats mot hennes sätt att behandla medarbetare och sjukskrivningarna har varit många.

Ullenhag vill dock inte recensera vad som hänt på DO. Han uppger också att hans departement ska utreda hur DO fungerar (TT/Dagen).

Kommentar:
Det är nog ingen som kommer att sakna Linna.
Men det blir inte bättre av att DO ”effektiviseras” så att de hinner knäcka fler företagare med sina inkvisitoriska metoder..
Dags att lägga ned DO !

//Elfyma+


Dags att lägga ned DO !

25 januari, 2011

Var tionde anställd på Diskrimineringsombudsmannen känner sig diskriminerad. Skulden läggs på myndighetschefen Katri Linna, men DO:s problem bottnar i ett systemfel.
Det är dags att reformera systemet och lägga ner DO, skriver författarna Håkan Eriksson och Jacob Rennerfelt i
SvD.

Att så många bland de anställda skulle vara utsatta för diskriminering på grund av till exempel kön eller etnisk tillhörighet är inte sannolikt.
Den är snarare ett utslag av en förvriden syn på vad diskriminering är. Därmed försvinner inte heller problemet bara för att man byter myndighetschef.
Ur ett samhällsperspektiv är ändå DO:s märkliga myndighetskonstruktion, där myndighetsutövning blandas med uppgiften att sprida propaganda, ett desto allvarligare problem.

Vad som är diskriminering framstår i DO:s värld som både mycket omfattande och diffust.
Ärenden som DO har att hantera handlar om att från att människor känner sig diskriminerade för att de måste vara ”hela och rena” på jobbet till rätten att få bada naken i kommunala simbassänger. Eller om att få bada fullt påklädd. Och allt däremellan.

Ett slående stort antal anmälningar har karaktären av rättshaveri. Vilket med största sannolikhet beror på DO:s egna, militanta hållning. Myndigheten skulle därför tjäna på en mer nyanserad linje.

I DO:s tolkning av världen verkar alla dessa anmälare ha rätt.
Förekomsten av diskriminering ska utgå från den enskildes upplevelser och diskriminering råder tills dess att den ”anklagade” har bevisat motsatsen. Tvärtom den ordning som gäller inom straffrätten, där man är oskyldig till dess att motsatsen är bevisad.

Det demokratiska samtalet i Sverige är inte betjänt av DO:s skeva opinionsbildning och de rättsliga ärendena kan med fördel hanteras av vanliga domstolar och drivas av vanliga åklagare, skriver Håkan Eriksson och Jacob Rennerfelt (Läs hela inlägget).

Kommentar:
En välformulerad avrättning av missfostret (DO) i det svenska rättsväsendet.
Men allt kan inte skyllas på DO- de tillämpar de lagar som stiftats av våra folkvalda i Riksdagen:
Diskrimineringslagen är rättsvidrig- den anklagade är skyldig om han/hon inte kan bevisa sin oskuld.
Den sk.  ”Indirekta diskrimineringen” kan vara vad som helst och går inte att försvara sig emot.
Diskrimineringslagen diskriminerar etniska svenskar och nordiska arbetskraftsinvandrare.
Särlagar för olika grupper hör inte hemma i ett rättssamhälle.
Samma lagar borde gälla alla- oavsett kön, sexuell läggning, härkomst, religion och ålder...

//Elfyma+

Relaterat:


Neger är ett mycket fult ord i Sverige

12 februari, 2009

Vi har inga etniciteter kvar i Sverige, vi är alla svenskar och muslimer numera uppenbarligen:

”På whiteboarden vid avrapporteringsplatserna sitter ett foto på en neger iklädd militärgrön jacka.

Detta foto fanns i en av radiobilarnas kameror. Vem har tagit bilden, vem föreställer det mm? I ett personrån i söndags var en av gärningsmännen neger iklädd militärgrön (enfärgad) jacka…”.

Kent Johansson, som utreder rånet, var en av poliserna som fick mailet.

Han bekräftar att han ”nog sett mailet” och säger: – Jag vet nog vart du vill komma.

Vart vill jag komma? – Ja, det är väl det här med neger… men jag har ingen kommentar.

Skulle du själv uttrycka dig… – Jag kommenterar inte, du får ta det med närpolischefen Boel Håkansson.

Boel Håkansson var på tisdagen inte anträffbar för en kommentar.

Marianne Almqvist, chef för polisområde nordväst, säger emellertid:

Ordet neger ska inte användas. Det har ingenting med ett signalement att göra. Om hudfärgen är viktig så får man väl skriva mörkhyad eller vilken hy man nu har.”

Polisbefäl efterlyste ”neger” i internmejl, HD.se

Tack för tips, Robin Shadowes!

.

Vad säger då vår Svenska Akademi med SAOL om saken?

”Men i den trettonde upplagan av SAOL, som är den senaste, är till ordet neger fogat en kommentar, nämligen ”kan uppfattas som nedsättande”. Sedan kommer förklaringen: ”person med mörk hy och afrikanskt ursprung.”

Från den 24 januari i SvD: Förtryck och stolthet ryms i samma ord

Då måste alltså uppsåtet hos polischefen granskas, det är inte straffbart per automatik att använda ordet neger idag.

.

DO:s Katri Linna tar priset i en intervju i HD.se:

”Hur då?

— På olika sätt har Sverige varit delaktigt i slaveriet, liksom hela Europa. Hela den europeiska historien är byggd kring slaveriet, även om vi inte hade plantager dit vi tog folk.”

DO: ”Signalement ska inte kränka”, HD.se

Läs kommentarerna under artikeln i HD.se

.

Nyamko Sabuni har verkligen satt sin prägel på svenska DO och debatten har jag en känsla av:

”Svenskarna måste rannsaka sin självbild. Även Sverige som nation var aktiv och tjänade stora pengar på slavhandeln över Atlanten. Det var ett av budskapen under högtidlighållandet av den internationella dagen för slaveriets avskaffande på söndagen.”
Sabuni talade om svensk slavskuld, DN
.

Detta är inte muslimer sena att utnyttja och Halal-tv:s Cherin Awad hade tillsammans med några andra muslimer en blogg de kallade Betraktarens Öga där man visade sitt förakt för det svenska samhället. Den är numera nedlagd i brist på tid, sägs det.

”Svenskar beskrivs som plantageägare av en av skribenterna på bloggen Betraktarens öga. De har uppenbarligen missat en hel del av historielektionerna samt mycket annat, kan man lugnt konstatera vid läsning av bloggen. De visar upp ett starkt förakt för oss svenskar, och är okunniga om eller ointresserade av Sverige.” Betraktarens öga-en blogg att hålla ett öga på, Varjagerbloggen

Cherin Awad är överhopad med arbete, Varjagerbloggen

USA har drabbats av negrofili, Every Kinda People


Mänskliga rättigheter och människors lika villkor, på vems villkor?

11 februari, 2009

Under programmet Debatt med Janne Josefsson igår kunde man lugnt konstatera att Katri Linna på DO anser att muslimska kvinnor ska få klä sig som de önskar i alla sammanhang, eftersom vi har religionsfrihet i Sverige. Hon menade också att det handlar om mänskliga rättigheter och människors lika villkor.

Den som vet något om den muslimska kvinnans klädsel vet att kravet handlar om att kvinnan ska underkasta sig islam, Allah och mannen, eftersom mannen inte kan styra sin sexualitet. Håret anses speciellt sexuellt attraherande och för många muslimska kvinnor verkar det vara ett slags minimum att bära slöja. Andra bär också burka och nikab.

Slöjorna enbart orsakar hörselnedsättningar då de är täta, de gör att kvinnan förlorar vidvinkelseendet. Att de är täta orsakar bäraren eksem och infektioner om de inte sköts rätt. Dessutom sprider de smitta vidare till andra om de inte tvättas noggrant.

Dessa muslimska kvinnor får ett enormt stöd av DO, som uppmanar dem att stämma kommuner och andra arbetsgivare om de nekar dem att bära sin religiösa klädsel. DO stämmer också om det passar dem, och enligt Katri Linna följer DO bara lagar och politikernas intentioner.

Det har jag svårt att tro, Katri Linna testar hela tiden gränserna och jag anser att hon mycket väl vet vilka instanser som är svagare och som har svårare att hävda sig. Ett exempel är att Socialtjänstlagen inte är lika kraftfull som Hälso-och sjukvårdslagen med Smittskyddslagen, och det passar Katri Linna på att utnyttja och de flesta fall hon uppmanat muslimska och somaliska kvinnor att stämma kommunerna är just vid arbeten i förskolor och inom äldrevården.

Numera arbetar man på att utreda och uppdatera Socialtjänst- förordningen för att öka patientsäkerheten och därmed också förstärka hygienreglerna, men det kommer att ta tid. Under tiden är det tydligen fritt fram för Katri Linna att tjata om och pressa på för de mänskliga rättigheterna att få klä sig muslimskt och därmed ohygieniskt på arbetsplatser där man inte har en starkt reglerad lag.

Då jag idag talade med Smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, som är en tillsynsavdelning, så menade man att arbetsgivare inte alltid tar till de flexibla lösningarna som finns, men jag hann inte få veta vilka dessa lösningar är. Tro det eller ej, men telesamtalet avbröts och hade under minuten innan låtit som om vi hade hamnat i en slags radioskugga eller så. Jag ringde igen, men fick inte svar då. Professor Kamali, som också deltog i gårdagens Debatt, menade på att muslimska kvinnor som inte får ha bara underarmar enligt islam, får i Kanada ett särskilt plastöverdrag att använda. Är dessa plastskydd det som ska rädda de muslimska kvinnornas heder, liksom engångshijaben som livsmedelsindustrin i Norge tillhandahåller?

Under Nollrasismveckan i tv4, i slutet av oktober 2007, behandlade man islam och fördomar runt islam och Katri Linna intervjuades också vid ett tillfälle. Jag skrev ett blogginlägg på min UltraV-blogg om saken, men inlägget känns högaktuellt idag också, så jag publicerar det igen.

Om inte ens Katri Linna, trots den dialog som Socialstyrelsen för med henne och DO angående de fall som hon anser att hon har laglig grund att driva, förstår att patienternas rättssäkerhet går före religionen då den äventyrar den mänskliga rättigheten att känna sig trygg och säker i en vårdssituation, då anser jag att Katri Linna är på totalt fel plats och att hon, juristerna på DO och politikerna ska veta hut.

Har vi DO för att testa gränser, eller för att se till att den svenska lagstiftningen följs? Vad händer nu då DO och intresseorganisationer får vittna i domstolar, kommer det att öka rättssäkerheten eller bara bli en ytterligare påfrestning på redan svagt utvecklade lagar?

Varför är religionen viktigare än vetenskapen och rättssäkerheten i Sverige?

Rasistiska Socialstyrelsen med sitt “vetenskap och beprövad erfarenhet”

Numera är också Socialstyrelsen en instans med en påstått oförstående inställning till “de muslimska kvinnornas utsatta ställning på vår svenska arbetsmarknad.” Religionen går uppenbarligen före vårdinstansers patientsäkerhet, iallafall om tv4 får som de vill. Tv-kanalen har som bekant haft en vecka med temat Nollrasism. I år valde man att behandla Islam och fördomar runt islam “som är ett laddat begrepp”, enligt Malou von Sivers i en intervju på tv4:s hemsida. “Jag har förhoppningar om att människors nyfikenhet ska få dem att spegla sig i varann istället för att ställa sig emot varandra.” säger hon vidare.

Bo Holmberg, en gammal journalistveteran, intervjuade i en nyhetsrapport en muslimsk kvinna som hade fått sparken från jobbet som tandsköterska. Eftersom hon enligt egen utsago “inte kavlat upp ärmarna” som hennes chef på tandvårdskliniken hon var anställd vid, hade uppmanat henne att göra. Bo Holmberg stegade därför upp till Katri Linna på DO för en intervju om diskrimineringen i Sverige. Han avslutade nyhetsinslaget med en kommentar i stil med, “att tandvården kanske får ge med sig till slut”. Det tycker han tydligen skulle vara bra eftersom han också på tv4:s hemsida säger, “Jag tycker inte om rasism i något stycke. Man ska inte diskrimineras vare sig man är grönhårig, muslim, plattfotad eller mörkhyad.”

Det är sorgligt att inte tv4 orkar titta på verkligheten bakom att muslimska kvinnor inte kan klä sig som de vill inom sjuk-och tandvård. Det handlar om allas vår säkerhet som patienter då vi besöker vårdinstanser för olika typer av undersökningar och behandlingar. De vårdrelaterade infektionerna ökar, människor blir smittade, vårdtiderna förlängs och innebär också en ökad börda på våra skatter.
Det är sedan länge känt hur man bör arbeta nära en patient för att undvika smitta, trots det ansåg Socialstyrelsen ha fog för återigen ge ut råd som bör följas för att säkra vården. I vilken även tandvården har sina tydliga föreskrifter.

Den 19 maj 2006 publicerade Socialstyrelsen en skrift kallad “Att förebygga vårdrelaterade infektioner” och på sidan 446 står det:
“I rutintandvård bärs kortärmad arbetsdräkt.”
Meningen med de korta ärmarna är att man ska kunna göra en korrekt handdesinfektion. Klockor, ringar och andra smycken är inte tillåtna, inte heller privata kläder.

Socialstyrelsen har också prövat ett fall med en muslimsk kvinna som kräver att få bära huvudduk och långa ärmar på sitt arbete inom vården, och svaret från Socialstyrelsen gillades inte av DO som uppmanade kvinnan att stämma kommunen. “DO anser att det inte är acceptabelt att en arbetsgivare kräver att de anställda måste bära kortärmad klädsel. För många muslimska kvinnor står det i strid mot deras religion. Därmed utstängs dessa kvinnor från sådana arbetsplatser.”
(Utdrag ur dokumentation i ärendet november 2006)

Jag tycker att det är under all kritik att vårdhygienreglerna anses diskriminera muslimska kvinnor och därför bör förändras för att dessa ska kunna arbeta var de vill. Inte ens den gamla klassiska vita långärmade läkarrocken får numera användas nära patienterna.
Enligt en hygiensköterska för tandvården jag talade med förra veckan så gäller det; följ hygienföreskrifterna eller sluta jobbet.
Jag är glad att Socialstyrelsen fortfarande värnar om allas vår säkerhet då vi vistas och behandlas inom vården. Att en religion inte kan tvinga ut den vetenskap och väl beprövade erfarenhet som ligger bakom dessa enkla regler. För all personal att följa.

Hur Bo Holmberg och Malou von Sivers vill att vården ska bedrivas, det fick vi inte veta något om alls, bara att Sverige är rasistiskt!


Snart är alla utom en snygg vit man diskriminerad

28 januari, 2009

Ett mycket aktuellt, angeläget och läsvärt inlägg hittade jag på bloggen Every Kinda People, ett smakprov nedan, men läs hela blogginlägget och även den debattartikel som författarna till boken Folkhemmets balkanisering har skrivit på Expressen Debatt.

”Rubriken på denna artikel har jag tagit rakt av från en alldeles färsk bok jag hörde om på radions P1-morgon idag. En av författarna, Håkan Eriksson, var inbjuden för att diskutera bokens påstående om att vi har en diskrimineringsinflation i dagens Sverige. Hans motpart var nya DO Katri Linna.

Tyvärr stod sig Eriksson inte särskilt bra mot Linna. När programledaren presenterade ämnet blev jag först mycket hoppfull, ”Folkhemmets balkanisering – Diskrimineringskulturens baksida”, det låter onekligen som om någon äntligen är på väg att våga säga något väsentligt om detta tabubelagda ämne. Men som sagt, Eriksson imponerade tyvärr inte.”

”Folkhemmets balkanisering – Diskrimineringskulturens baksida”, Every Kinda People

Snart är vi alla diskriminerade, Expressen Debatt