Varför är det så viktigt med självkritik i media ?

27 mars, 2018

Svaret på frågan får vi i kväll kl. 18:30 när Janna Holmqvist, Nyhetschef på Sörmlands Nyheter, kommer till NK-Villan i Nyköping och berättar. Fri entré.
Bild: Steget Efter


PK-klubben debatterar ”källkritik” utan att inbjuda källan

14 mars, 2017

Inte satir.
Publicistklubben skall hålla en diskussion om källkritik och har bland annat bjudit in Mathias Ståhle som en av panelens deltagare. (Uppdaterat)
Men de undviker nogsamt att inbjuda källan ”Erik” (Fabian) som debatten ska handla om. Det skulle ju kunna punktera skråets förutsägbara upplägg där förövare blir offer, och där lögnare blir sanningssägare.

Fabian ger publicistklubbens ordförande, Björn Häger, förslag på vilka frågor han kan ställa till Mathias Ståhle angående hans så kallade granskning av Granskning Sverige. Som att undervisa ett dagisbarn i elementär journalistik.

Uppdaterat: Debatten kommer inte att bli offentlig.
https://www.youtube.com/user/Publicis…
http://www.publicistklubben.se/2017/0…

/Elfyma+