Muslimska brödraskapets sjukhusbygge rivs i Kairo

11 december, 2009

”Statliga ämbetsmän förklarar att sjukhuset bryter mot byggnormerna. Struntprat, säger Muslimska brödraskapet och hävdar att rivningsbeslutet är rent politiskt.

Enligt brödraskapet, den i särklass största oppositionsrörelsen i Egypten, har bygget hittills kostat mer än motsvarande 50 miljoner kronor. Sjukhuset i en fattig del av Kairo skulle bli sju våningar högt och rymma 250 vårdplatser. Projektet var ett led i det omfattande sociala arbete som enligt analytiker gett Muslimska brödraskapet en så stark ställning i Egypten, där en femtedel av invånarna lever i extrem fattigdom.”

Islamisters sjukhus rivs, HD

Mvh/:)Smileth