Inget åtal mot Stasi-forskaren Birgitta Almgren.

8 juni, 2012

Men JK kritiserar henne ändå. PGA av folk känt sig utpekade. Då kan man säga så här.

– Känner du dig utpekad har du saker i bagaget som du känner dig skyldig för.

”Justitiekanslern lägger ned förundersökningen mot forskaren Birgitta Almgren. JK har utrett om hon brutit mot tystnadsplikten med de uppgifter om svenska agenter som fanns i hennes bok om den östtyska underrättelsetjänsten Stasi.
Men när Regeringsrätten gav henne det tillståndet var det med restriktioner. Hon fick inte lämna uppgifterna vidare och hon fick inte skriva så att enskilda personer kunde identifieras. Men några svenskar kände sig utpekade och hävdade att deras identiteter hade röjts.”

Den stora frågan är fortfarande varför skyddas STASI agenter av 7 klövern?

Varjager