Kött från plågade djur säljs i mataffärer.

23 januari, 2010

Ur SvD idag.

”Sverige är det enda EU-land där det är förbjudet att avliva djur utan föregående bedövning, vilket sker med slaktmask eller elchocker. I övriga EU är det lagligt att skära strupen av fullt medvetna djur och låta dem förblöda.

Det halalkött som tillverkas i Sverige kommer från bedövade kor och lamm, vilket accepteras av det stora flertalet muslimska konsumenter.
–Obedövad slakt är kvalificerat djurplågeri. Jag vet för jag är en av få svenska veterinärer som jobbat på ett slakteri i Nordafrika som använde metoden, säger Åke Rutegård.

Han beskriver hur obedövade kor stängs in i en ställning som mest liknar en torktumlare, vänds upp-och-ned på ett för kor helt onaturligt och plågsamt sätt, för att slutligen få strupen avskuren.

Det är inget litet snitt, som en del försöker göra gällande. Det handlar om ett jättestort operativt ingrepp utan bedövning. I alla andra sammanhang skulle jag som veterinär omedelbart bli fråntagen min legitimation om jag gjorde något liknande.

Trots att nerver, artärer, mat- och luftstrupe skärs av kan djuret vara vid medvetande flera minuter. Kniven når inte två stora artärer bakom halskotpelaren som fortsätter att pumpa upp blod i djurets hjärna.
En fransk kartläggning visade att det tog upp till elva minuter innan djuret dött av blodförlust. I genomsnitt tog det 4–5 minuter.

–Man kan se på ögonens rörelser att djuret är vid medvetande. Ofta försöker de råma, men kan inte då luftstrupen är av. Har man sett det så är det inte något man glömmer, säger Åke Rutegård. ”

Ja vad är det vi är avundsjuka på Måna? Ja du Ryggradslöse där har du ju pengar att hämta.

Varjager


Antisemiter ogillar halalslakt

15 mars, 2009

Nu är vi som inte accepterar djurplågeri antisemiter och lever kvar i rester från nazisttiden! Det finns inga gränser för all skit som ska kastas på oss svenskar!

Vad jag vet så förekommer halalslakt i Sverige, men man bedövar djuret först. Både muslimer eller judar anser att deras religiösa rättigheter kränks, men jag anser att djurskyddet går före de så kallade mänskliga rättigheterna att få låta ett djur tappas på blod medan det är vid medvetande. Vi lever i en annan tid nu med en annan syn på djur, lev med det.

Om era gudar kräver blodsoffer och att djur lider för de ska vara nöjda och för att ni ska kunna visa er rättrogna nog så beklagar jag er och skyddar djuren!

”Sverige är i dag det enda EU-land som inte ens undantagsvis tillåter traditionell kosher- eller halalslakt. Därmed kränks judiska och muslimska medborgares religiösa rättigheter. Var gång frågan väckts om att också Sverige borde göra upp med sitt antisemitiska förflutna har politikerna begravt ärendet i Jordbruksdepartementets arkiv.”

Slakt i Guds namn, GP

”Sverige är ett av fyra länder i världen som kräver att djur av djurskyddsskäl ska bedövas före slakt. Kampen för mindre grymma slaktmetoder började på 1800-talet och drevs i första hand av veterinärer som engagerade sig i den nystartade djurskyddsrörelsen. All slakt skedde då utan bedövning eller med ofullständig sådan. Historiskt är alltså slakt av obedövade djur inte kopplat till någon särskild troslära.

Det tog nästan 50 år från den första motionen i Sveriges riksdag om att förbjuda slakt av obedövade djur till att lagen blev verklighet.”

Okunskap bakom Reinfeldts uttalande om slaktmetod? Djurens rätt

“Veterinärrådet Jan-Olof Rönnegård berättade vid ett informationsmöte med djurskyddsorganisationer, dit även representanter för judiska och muslimska församlingar i Sverige inbjudits men uteblev, hur chockad han var över det han fått se. Rapportens enhälliga slutsats var att slakt utan föregående bedövning innebär ett lidande för djuren som måste undvikas.

Jordbruksverkets djurskyddsråd ställde sig helt bakom slutsatserna i rapporten. Varje gång frågan behandlats i djurskyddsrådet har det rått enighet om att djur måste bedövas före slakt. “

Okunskap bakom Reinfeldts uttalande om slaktmetod? Varjagerbloggen

Vem är rättrogen nog att övervaka halalslakten? Varjagerbloggen