Sahlin kräver att Hägglund tar tillbaka vilka det är som förföljer Judarna i Malmö.

8 mars, 2010

För man får inte säga sanningen i Sverige. KDs Hägglund sade rakt ut att det är muslimer som förföljer och hotar judarna i Malmö. Detta gjorde att Mona Muslim helt tappade kontrollen. Från Expressen.

”Göran Hägglund ställde sig frågan varför Ilmar Reepalu inte velat be om ursäkt, och menade att det kanske beror på att han inte vill stöta sig med muslimska väljare.
– Han kan inte stöta sig med andra grupper i Malmö. Vi talar om vänstermänniskor, vi talar om muslimer, sa Hägglund.
Då blev Mona Sahlin förbannad.
– Nu blir jag upprörd, sa hon flera gånger.
Hon gick till attack mot Göran Hägglund – och krävde att han skulle be om ursäkt.
– Du antyder att gruppen muslimer skulle vara för att judar blir utsatta. Du gick över gränsen. Du borde be om ursäkt, sa S-ledaren.
När tiden var slut hade programledaren i ”Agenda” svårt att få tyst på de bägge partiledarna. Efteråt, i SVT:s korridorer, trappades bråket upp.
– Han sa plötsligt att hans tolkning av Ilmar Reepalus uttalande är att Ilmar inte vill göra sig ovän med muslimerna. Han antydde implicit att det var muslimerna som låg bakom attackerna mot judarna. Då blev jag upprörd, förklarade Mona Sahlin.”

Konstigt nog är det bara Mona och  Illmar som inte har förstått att det är muslimerna som angriper Judarna i Malmö. Kan någon säga valboskap? Eller är SAP så korkade?

Varjager


Hur man skriver en hel debatt sida utan att peka ut de skyldiga.

24 februari, 2010

Fredrick Federley (C) lyckas med detta i SvD. Hur kan han dessutom låtsas som om att han bryr sig??? Alla har vetat om att det är muslimerna som står för hotet mot Judarna i Malmö.  Men i Sverige kommer vi undan med en hel debatt sida utan att säga det. Även ledar sidan i SvD nämner det lite granna enbart i förbi farten. Att de kan med att slå sig för bröstet och säga sig stå upp för det  judiska nu? När de har ivrigt propagerat för massinvandring till Sverige av just de folk som står för hoten och brotten??? Saxar ur Ledar sidan.

”Ursprunget är Malmös oförmåga att handskas med den antisemitism som är så utbredd att den närmast är statsideologi i Mellanöstern, och som tyvärr också finns representerad i de invandrargrupper som kommer därifrån.”

Återigen vill de inte peka ut någon speciell sort. Men denna struts mentalitet måste upphöra om de någonsin skall få bukt med problemet. Hej Allah, det är dina följeslagare som hotar och misshandlar! Vad fint det är med denna berikning.

Varjager


Irans andlige ledare ställer krav

21 mars, 2009

”Ni förmedlar en slogan om förändring men vi har inte sett någon förändring. Har ni tagit bort sanktionerna? Har ni slutat stödja sionistregimen? Säg oss vad ni har ändrat. Förändring bara i ord räcker inte, sade Khamenei i ett tv-sänt tal.” DN

Vem sa att islam går att integrera med väst? Vi som tar dessa ledare och andra muslimers hot på allvar vi anses vara rasister. De som tror på att islam fungerar i väst tar inte dessa ledare på allvar och stöttar muslimerna i alla särkrav, de anser sig vara de verkliga antirasisterna.

Så dessa ledare är inga vi ska bry oss om, utan bara fortsätta att behandla dem som de vore mindre vetande och dalta med de muslimer som ställer samma exakt samma krav i Sverige och på vår politik och som dessutom slår sönder våra städer bokstavligen, och öppet visar sitt förakt mot judar i Sverige.

Ur led är tiden!

Läs också på Leffe45s Weblog  Till slaktbänken,

och Ditt tempel är ett hot vilket jag saxat denna del ifrån:

”Pakistans avtal med Talibanerna har försvårat för Hinduer i det området.
Även om det inte finns några direkta hot, så får hinduiska familjer veta att de är i minoritet. Ibland fick de en varning att inte stirra på muslimska kvinnor för länge, vid andra tillfällen var de subtila tvång för lokala hindu administratörer att sälja sin mark. De familjer som tvekar, ombeds att bära en röd lapp på deras pagadis (turban). Då kan man urskilja de som inte fogar sig efter islams regelverk, samma stil som nazisterna märkte judarna innan de sändes till gaskamrarna.
Vad säger vänster grupperna om sina muslimska skyddslingars bröder därborta?”