Åkesson och Skalin: Ta hjälp av nationalekonomisk forskning !

13 juli, 2011

Det finns reformer som både bidrar till ett mer jämlikt samhälle och bättre ekonomisk effektivitet. Sverigedemokraterna behöver ta hjälp av nationalekonomer för att kunna utmana alliansen i kampen om sanningen, skriver flera forskare. 

Finansminister Anders Borg hänvisar ofta till nationalekonomisk forskning och många tror nog därför att alliansens politik ligger i linje med nationalekonomisk forskning. Så enkelt är det dock inte.
Det finns mängder av nationalekonomisk forskning som ger stöd åt en annan politisk inriktning.

En vanlig föreställning är att nationalekonomer alltid förordaravregleringar och privatiseringar.
Och visst pekar nationalekonomer ofta på fördelarna med konkurrens när det gäller marknader som exempelvis livsmedel, taxi och bostäder.
Men nationalekonomin ger också många skäl till varför offentliga ingripanden behövs på andra sorters marknader.

En sådan anledning är att vissa marknader utgör naturliga monopol, vilket innebär att det på grund av starka skalfördelar är effektivast att bara ha en producent.

Mycket infrastruktur såsom el-, fjärrvärme- och järnvägsnät är exempel på naturliga monopol.

Sådana marknader kräver omfattande reglering för att de inte ska komma att domineras av en enskild aktör.

I många fall kan det därför vara bättre med offentlig drift i stället för att försöka tygla privata vinstintressen med omfattande regleringar.
Den svenska erfarenheten när det gäller avregleringarna av dessa marknader talar sitt tydliga språk.

Andra områden där nationalekonomer pekar på problemen med privat drift är till exempel utbildning och vård.
(Några exempel: Aman Care, Charkas Assistans, Interkulturell Utbildning, Muslimska Friskolan).

På dessa områden är möjligheten att själva utvärdera kvalitén av tjänsten långt mer begränsad än när vi äter ute eller köper kläder.

När vi sitter i skolbänken eller ligger på operationsbordet tvingas vi förlita oss helt på att läraren och läkaren gör vad som är bäst för oss.
Risken är här uppenbar att konkurrens och snäva vinstintressen kan göra mer skada än nytta.

Vårdcentralen som får betalt per besök kan komma att maximera antalet patientbesök genom att dra ner på telefonrådgivning eller genom att dela upp behandlingar på flera besök.

Läraren som för sin lön är beroende av elevernas omdöme kan drivas till att vara eleverna till lags genom att sätta höga betyg i stället för att rusta eleverna för framtiden med goda kunskaper.

Den politik alliansen nu bedriver leder alltför ofta till ökad ojämlikhet utan att bidra speciellt mycket till tillväxten.

Ett exempel på detta är den tidigare sänkningen av fastighetsskatten.

Ytterligare ett är de senare jobbskatteavdragen.
Det första avdraget hade antagligen en positiv effekt på sysselsättningen, men de utvärderingar som gjorts visar att sysselsättningseffekten varit starkt avtagande för de senare avdragen.
Det femte jobbskatteavdraget kommer förmodligen att ha en marginell påverkan på arbetsutbudet, avslutar de sex forskarna som skrivit boken Nationalekonomi för vänstern. Teori för jämlikhet och välfärd (Kata förlag). (SvD).

Ekot idag: Ekonomiprofessor Lars Calmfors, tidigare ordförande i regeringens finanspolitiska råd, avråder nu regeringen från att genomföra ytterligare en sänkning av skatten för dem som arbetar, det så kallade femte jobbskatteavdraget.

Det är osäkert om en sänkning är det bästa sättet att använda statens pengar samtidigt som den skulle öka klyftorna, menar han.

Lars Calmfors tror att ytterligare jobbskatteavdrag skulle öka sysselssättningen.
Men då skatten för pensionärer måste sänkas samtidigt för att det ska vara politiskt möjligt med jobbskatteavdrag så blir kostnaden per nytt jobb väl hög, menar han.
I dagsläget är det dessutom svårt att avgöra hur många nya arbeten jobbskatteavdragen gett – och det talar också för att regeringen borde vänta med ytterligare ett steg, menar han (Lyssna på inslaget).

Kommentar:
En ovanligt skarpsynt artikel i SvD som alla borde läsa.
Jag har modererat rubriken för att öka intresset för artikeln.
Inbillar mig att Åkesson/Skalin är mer receptiva än betonghäckarna Juholt/Waidelich.
All politik handlar om prioriteringar – Alla(h) kan inte få allt.

//Elfyma+

Relaterat:


Alliansens högmod leder till nyval ?

11 juli, 2011

Regeringskris ? : Regeringens idé om att det finanspolitiska ramverket borde skydda minoritetens vilja mot majoritetens har inte stöd i grundlagen.
Ställer regeringen inte upp på att pensionärerna ska ha samma skatt som löntagare får den finna sig i att även i fortsättningen vara i minoritet. 
Det skriver Johnny Skalin, Sverigedemokraternas ekonomiske talesperson på Newsmill.

Redan innan vi gjorde vårt intåg i riksdagen gjorde vi således klart att vi tar ansvar för vår politik och för våra väljare, genom att fokusera på att driva igenom vår egen politik snarare än att försöka sätta käppar i hjulen för andra.
Av samma anledning klargjorde vi också tidigt att vi också är beredda att föra samtal med samtliga politiska partier, skriver Johnny Skalin (läs mer).

Kommentar:
Ett balanserat inlägg som visar att SD inte är en ekonomisk snedseglare i Riksdagen.
SD har inte som Håkan Juholt (S) och hans rödgröna kamrater ägnat sig åt ofinansierad överbudspolitik för att köpa väljare. De vill i stället omprioritera.
Alliansen hoppas på stöd från utpressarpartiet MP. Men det kommer att kosta oss skattebetalare många bortkastade miljarder (spåren från Botnia- och Norrbotniabanan förskräcker). Om detta kan Göran Persson berätta.
Alliansen har sig själva att skylla om de inte får stöd av SD.
Och Alliansen riskerar att spricka om det blir nyval eftersom C och KD måste profilera sig för att inte åka ur Riksdagen. Även FP riskerar att kannibaliseras av M.

//Elfyma+ 


Jobbskatteavdraget drabbar din kommun, inte staten.

14 april, 2011

När Finansminister Anders Borg utlovar fler jobbskatteavdrag så är det din kommun och ditt landsting (inte staten) som får lägre skatteintäkter. Höjningen av sprit- och tobaksskatten tillfaller däremot statskassan. (Avdragslexicon).

Så när det blir inskränkningar i äldreomsorgen, större barngrupper på dagis/fritis, nedläggningar av skolor och sjukhus, längre vårdköer etc., så är det inte bara kommunalpolitikernas fel....

Skäll även på Regeringen som inskränkt det kommunala självbestämmandet genom att i praktiken sänka kommunal-/landstingsskatten, samtidigt som de övervältrar kostnader för socialbidrag och invandring på kommuner/landsting.

Satir eller verklighet ?
Riksdagsmännen
har blivit kommunal- och landstingspolitiker, efter att de stora besluten flyttats till EU.
När de i valrörelserna utlovar satsningar på vård-skola-omsorg, så är det kommunalpolitik.
Våra kommunalpolitiker har degraderats till cykelställspolitiker (de får bestämma färgen på kommunens cykelställ).

//Elfyma+

Relaterat:
Hoten mot välfärden
Avdragen kostar lika mycket som bidragen ?


Jobbskatteavdraget gör mer skada än nytta !

26 februari, 2010

Jag har respekt för Anders Borg och hans ekonomiska kunskaper, dock ej när det gäller det sk. jobbskatteavdraget.
Syftet är förvisso gott- att få fler människor i arbete- men metoden är förfelad och avdraget driver upp statsskulden för kommande generationer. De som njuter av jobbskatteavdraget idag kommer att få betala dyrt när de själva blir pensionärer.
Avdraget skapar dessutom obalanser och orättvisor mellan de som arbetar idag och de som arbetat tidigare (ålderspensionärerna).

Om syftet är att öka den privata konsumtionen så hade det varit enklare och rättvisare att att sänka skatten generellt i stället för att skapa ett skattesystem fullt med undantag, olika momssatser, konstiga och omotiverade avdrag för än det ena, än det andra. Ovanpå det en snårskog av ”stimulansbidrag” som saknar all logik och som uppmuntrar taktiserande och bidragsmaximerande.
Det huvudsakliga syftet tycks vara röstfiske i särintressenas grumliga vatten. De stora vinnarna är villaägarna (främst i storstäderna) som fått stora skattesänkningar, extremt låga låneräntor, ROT-avdrag etc., vilket drivit upp fastighetspriserna till extrema nivåer. Värdena anses vara uppblåsta med minst 20% idag.

Om syftet är att skapa fler arbetstillfällen så hade det varit bättre att sänka arbetsgivaravgifter, skatter och risker för företagande, kombinerat med stödinsatser för nyföretagande, forskning och produktutveckling etc. Jobbskatteavdraget dämpar inte ens lönekraven i avtalsförhandlingarna, vilket framgår av fackens utspel.
Avskaffa också DO och Diskrimineringslagen så att företagarna kan fokusera på kärnverksamheten i stället för att försörja den svällande diskrimineringsindustrin. Om politikerna verkligen var för ”jämställdhet” skulle de avskaffa den. sk 14-dagarsregeln vid sjukskrivning, som främst slår mot kvinnor i fertil ålder och personer med nedsatt hälsa.

Om syftet är att skapa incitament att arbeta i stället för att leva på bidrag, så är det bättre att ändra på bidragssystemen, än att sänka skatten ytterligare för dem som arbetar. Den som tjänade drygt 100000kr betalade redan 2009 endast 14% i skatt !  Jag har därför svårt att tro att det är skatten som avhåller folk från att arbeta mer. Den som inte tror mig kan räkna ut sin skatt själv !

Varför låginkomsttagare inte arbetar beror på att bidragen minskar mer än vad inkomsten ökar.
För den som har många barn skulle det inte löna sig att arbeta mer ens om skatten var 0 kr, eftersom dagisavgifter och andra avgifter är inkomstrelaterade. Att kombinera svartarbete med bidrag är fortsatt lockande då upptäckstrisken är låg och påföljden ringa (man behöver bara betala tillbaka vad man lurat till sig). Skattefusket bestraffas betydligt hårdare.
Att lura till sig andras pengar borde bestraffas hårdare än försök att behålla de pengar man själv arbetat ihop.
Nu börjar även ansedda ekonomer ifrågasätta Anders Borg:s jobbskatteavdrag (Affärsvärlden)..

De rödgröna med Mona Sahlin i spetsen är tyvärr inte bättre än Alliansen. Monas sinne för ekonomi ligger på dagisnivå.
Det behövs nya partier i Riksdagen som kan förändra maktbalansen.

Tidigare inlägg:
Mörkt för pensionärer i de korrektas Sverige.
Försäkringskassan läcker som ett såll !
Ekonomi (arkiv)

//Elfyma+