Privatperson JO-anmäler DO

7 mars, 2012

En privatperson JO-anmäler DO sedan en muslimsk kvinna som inte gick en kockutbildning på grund av kravet att äta fläskkött fått 60 000 kronor.

”DO har tvingat Arbetsförmedlingen till en förlikning gällande en kvinna som frivilligt avstod en utbildning.

I utbildningen ingick att laga mat och då ska man givetvis provsmaka det man tillagar. Kvinnans religion förhindrar henne att smaka på mat som innehåller kött från grisdjur.

Arbetsförmedlingen har genom DO:s försorg tvingats betala 60 000 kronor i skadestånd för en utbildning hon självmant avstod ifrån, men som hon sedan ansåg att det var diskriminerande att inte kunna delta i”, skriver anmälaren.

Anmälaren, en man bosatt i Värmland, tycker att DO agerat felaktigt samt varit oaktsam i sin bedömning.

”DO har på ett slapphänt sätt agerat i detta ärende och därigenom slösat med statliga och allmänna medel genom att på intet sätt väga in kvinnans fria vilja och egna ansvar.

Kvinnan har oemotsagd och med aktiv hjälp från DO låtit tillskansa sig en ansenlig ersättning för något som hon frivilligt avstått från.

DO har i samförstånd med kvinnan utövat påtryckning mot en annan statlig institution (AF) och ingått en förlikning i stället för att låta saken gå till domstol, där en mer rättsäker bedömning borde kunna genomföras,” skriver mannen i anmälan till Justitieombudsmannen (JO). (Nt.se).

Det är säkert många som kan instämma i detta.
Även DO ska kunna ställas till svars för sina handlingar.
Eller så är det Diskrimineringslagen som behöver ändras.

Debatter:
# Sakine Madon intervjuar DO:s jurist (Newsmill)
# Diskrimineringslagen ska inte främja bedrägeri (Newsmill)
# DO:s GD Agneta Broberg diskuterar fallet med Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet i Studio Ett.

//Elfyma+


Invandrare utpekade som kriminell ”folkgrupp” ?

21 juni, 2011

Närpolisen i Huddinge skickade ut ett mejl till boende, engagerade i projektet Grannsamverkan, där man varnade för att personer av vissa nationaliteter kan antas begå brott i trakten. En mottagare har anmält förfarandet till Justitieombudsmannen (JO).

I mejlet, daterat den 14 juni 2011, skriver närpolisen bland annat:

”Vi ser en möjlig trend till ökning av inbrotten i distriktet, vill uppmana till förhöjd uppmärksamhet i era bostadsområden!
Efter att maj och början av juni varit lite lugnare på inbrottsfronten så märks nu en tydlig ökning, framför allt i kringliggande distrikt vilket oftast brukar innebära att en ökning är på gång även här i Södertörn.”

Därefter specificeras att personer av tre nationaliteter – en sydamerikansk och två östeuropeiska – enligt Söderortspolisens bostadsgrupp misstänks för inblandning i tillgreppsbrott och bostadsinbrott.

Anmälaren, som i skrivelsen till JO ”ifrågasätter att det är ok att peka ut folkgrupper på detta sätt”, menar i ett mejl till DN.se att förfarandet är ”läskigt”:

”Denna typ av brev ger ju alla Sveriges rasister rätt.
Polisen har ju sagt att invandrare är brottslingar. Har vi otur har detta gått ut till samtliga i söderort som bor i ett område med grannsamverkan”, skriver anmälaren (DN).

Kommentar: Anmälaren (en PK-svensk ?) har utsett sig själv till företädare för ”folkgruppen” invandrare. Denna typ av trams-anmälningar hör hemma i papperskorgen.

//Elfyma+


KU vill ha utredning om JO

15 december, 2009

”I takt med att klagomålsärendena har ökat har tiden till att utreda och bedöma de mest komplicerade och angelägna ärendena minskat. Konstitutionsutskottet, KU, befarar att det finns en risk att allmänhetens förtroende för ämbetet skadas. Utskottet uppmanar därför riksdagsstyrelsen att tillsätta en utredning som ser över instruktionen för JO.  

Rätt att delegera beslut Utredningen ska undersöka om rätten att fatta beslut i avvisnings- eller avskrivningsärenden ska kunna delegeras till tjänstemän på expeditionen. Vinsterna av en sådan effektivisering måste dock vägas mot att JO-ämbetet är ett personligt förtroendeämbete, menar KU.”

KU vill att JO:s arbetsformer ses över, Pressmeddelanden Riksdagen

Mvh/:)Smileth


Läsvärt om ‘storbråket’ runt Aftonbladet

28 augusti, 2009

”Öppet brev till Sveriges folk

LIKSOM MÅNGA AV ER har jag nära följt utvecklingen när det gäller historien i den svenska dagstidningen Aftonbladet, som hävdade att israeliska soldater ”skördat” organ av palestinier. Inledningsvis borde det vara fullständigt klart för alla att de befängda påståendena i denna historia är falska och ogrundade, och vad mer är skadliga, provocerande och rent av kränkande.

Naturligtvis är yttrandefriheten demokratins grundval och ni bör med rätta vara stolta över att den är innesluten av den svenska grundlagen. Men inte mindre viktigt vid sidan av är att denna frihet är ansvarig och redovisningsskyldig. Och det är där de mest flagranta problemen finns i denna fråga, vilket kan leda till förlust av större värden såsom ett förminskande av livets okränkbarhet.

De bittra erfarenheterna av vår gemensamma historia lär oss att det är ett kort avstånd mellan ”allt går an” under täckmanteln av ”yttrandefrihet” och aktioner av kränkning och våld.”

”MOSHE KANTOR som är president för European Jewish Congress – en icke-politisk Paris-baserad paraplyorganisation för judiska gemenskaper i Europa – har skrivit ett ÖPPET BREV till Sveriges folk, vilket in extenso återges här nedan.

MXp
Dag Selander”

Klicka på länken och läs hela det öppna brevet och se en Youtubevideo en påstådda organstölden:

AN OPEN LETTER TO THE PEOPLE OF SWEDEN,

MXp

På Newsmill idag skriver ”Jyllands-Postens opinions- och kulturredaktör FLEMMING ROSE, som blev hårt kritiserad i bland annat Aftonbladet för sin publicering av de numera världsberömda Muhammed-teckningarna” en analys av sin syn på Sveriges försvar av yttrandefriheten, som enligt honom är selektiv.

”Under Muhammed-krisen låg svensk press lågt och tenderade att rättfärdiga den muslimska vreden, samtidigt som man såg Jyllands-Postens teckningar som en allvarlig kränkning av den religiösa friheten. I affären med Israel bortser den svenska pressen från den legitima delen i Israels missnöje och ytterst få har fördömt Boströms odokumenterade påståenden.”

Svensk press kan kritisera Israel men inte islam, Newsmill.

”Han gjorde också misstaget att blanda ihop lag och pressetik. Antisemitism, menade Helin, är hets mot folkgrupp och det är ett brott.

Men antisemitism kan vara så mycket mer än så. Bland annat spridandet av fördomar om judar, baserade på rykten och hörsägen. Det är måhända inte kriminellt. Men det är definitivt usel journalistik.

Det borde Helin i sin egenskap av red­aktör för Sveriges största tidning ha förstått.”

Boströmgate: Usel journalistik, helt enkelt

.

Varjager:

Hur ska UD och svenska regeringen ha det?

Sveriges Mellanösterndiplomati


Hur ska UD och svenska regeringen ha det?

25 augusti, 2009

Det hinner bli många turer runt Aftonbladet och den svenska regeringen igen innan denna affär med Israel  är över.

Det verkar taffligt värre!

”På onsdagen i förra veckan blev den svenska ambassaden i Tel Aviv nedringd, och dess mejlbox fylld. Israeliska tidningar hade stort uppslagna artiklar om att svenska Aftonbladet spridit påståenden om att den israeliska armén 1992 skulle ha stulit kroppsdelar från dödade palestinier.”

”Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin har anmält utrikesminister Carl Bildt till riksdagens konstitutionsutskott, KU, för hans sätt att hantera affären. Enligt Ahlin är det märkligt att en rutinerad diplomat som Borsiin Bonnier på eget initiativ går ut med ett pressmeddelande som strider mot svensk tryckfrihet.

Det ligger en hund begraven här. Först gjorde hon allting rätt och bad om instruktioner från Stockholm. Sedan är det plötsligt hennes eget initiativ. Jag vill veta vad hon fick för instruktioner från Stockholm efter sina första mejl.”


Och en granskning av artikeln i Aftonbladet efter anmälan kommer att ske av JK och JO har fått en anmälan om ambassadörens uttalande.

”Vi ska granska ärendet. De flesta anmälningar som kommer in mot artiklar i tidningar går ganska fort för oss att avfärda. Jag vet inte riktigt hur det kommer att gå i det här fallet, men det ska väl funderas i kring det i alla fall. Huruvida det ska remitteras eller om det går till beslut omedelbart vet jag inte, eftersom jag själv är på semester just nu, säger Lambertz till TT.”

Publicering och UD-kommentar utreds, SvD

.

Sveriges Mellanösterndiplomati, Varjager


Kränkta kriminella muslimer får inte stöd av JO

21 april, 2009

”Kriminalvården genomförde en utredning av det inträffade. Där framkom att ingen av de anklagade ur personalen kändes vid några rasistiska kommentarer. Däremot så hade en av de anklagade varit med och avbrutit fredagsbönen. Orsaken till detta var att arbetstiden hade sammanfallit med bönetiden i och med byte från vintertid till sommartid. JO anser att intagna vid anstalt inte kan vägra att delta i arbete för att ägna sig åt religionsutövning. Det innebär att JO beslutat att inte riktar kritik mot Kriminalvården.”

Fängelserutiner går före religionsutövning, Nerikes Allehanda

Tipstack till Per Nuder!


Stat och religion hör inte ihop, tycker också JO?

21 augusti, 2008

Det var en intressant nyhet att stat och religion inte hör ihop. Det handlar då givetvis om kristendomen. Och den har smugit sig in på våra svenska gator, och så får inte ske, tycker anmälaren som sänt denna anmälan till JO efter Aftonbladets ”stora avslöjande om smygkristendomen”:

”Det var Aftonbladets webb-tv som avslöjade att företaget som tillverkar plastlådorna som man trycker på för att få grön gubbe hade kristen agenda. Företagets VD Jan Lund sa till Aftonbladet att den pekande handen som syns på apparaterna innebär att ”den enda väg som leder till himlen går genom gud och Jesus”.
JO granskar hemligt kristet budskap, Dagens Juridik.

En uppdatering, JO lär få lite huvudbry:

”När SvD.se ringer upp Jan Lund på Prisma teknik vidhåller han dock att handsymbolen syftar på Gud. Jag vill inte ta ifrån Kenneth Österlin honom hans del i processen, men det är ofattbart att han påstår att han designat handen. Det stämmer helt enkelt inte.
Kenneth Österlin står fast vid att den pekfingersymbol som han skapade för Prisma teknik räkning inte har någon andlig betydelse. I det ursprungliga designmaterialet hade jag en som hand pekar upp mot knappen, men jag har däremot inte ritat tryckoriginalet. Pekfingret som finns på signallådorna i dag ser lite annorlunda ut. Men båda är pekfingerhänder, säger Kenneth Österlin.”
Pekfingerknappen ingen gudssymbol, SvD.


JO: Inkompetens hindrar brottsuppklarning (GP)

24 juni, 2008

Ja nu börjar man ju undrar om Polisen prioriterar rätt. Ur GP saxar vi.

”Chefs-JO Mats Melin riktar skarp kritik mot polis och åklagarväsende. Vardagsbrott förblir olösta på grund av felprioriteringar och bristande kompetens.
– Situationen är oacceptabel, säger han till TT.Justitieombudsmannens utredning visar att det främst är vardagsbrott som blir lidande av att arbetet inte sköts som det ska av åklagare och polis. Anmälningar om misshandel, bedrägerier och stöld blir liggande tills preskriptionstiden gått ut – i flera fall trots att en misstänkt gärningsman pekats ut.”

Men är det misstanke om HMF ja då blir då blir det inte liggande utan då kommer hela PK gängen springande! Men drabbar det medelsvensson, ja då spelar det ingen roll.