Reinfeldt-Jag ser hellre att Sverige går under än att jag ändrar mig.

5 juni, 2011

Det är lite så han agerar våran statsminister. För även om majoriteten av hans eget parti är emot honom fortsätter han. Bara han får straffa SD och hjälpa MP i dess kamp för att svenskarna skall stå för varje illegals  alla utgifter. Inte skall lagarna följas inte. Eller hur skall man annars tolka han utspel?

Trots den kraftiga kritiken från Moderaterna och migrationsminister Tobias Billström mot utredningen om sjukvård för papperslösa, så kommer den politiska uppgörelsen mellan regeringen och Miljöpartiet att genomföras, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.
– Vi har att gemensamt vårda den här överenskommelsen, Moderaterna och Miljöpartiet, säger Fredrik Reinfeldt.

I våras gjorde ju regeringen upp med Miljöpartiet om migrationspolitiken och där ingår att sjukvården för papperslösa skall bli mer generös än i dag. Men ännu har man inte enats om vilka grupper det ska gälla.

Regeringens egen utredare föreslog i går att papperslösa, gömda och asylsökande bör få samma vård som alla andra i samhället.
Redan efter några timmar sågade migrationsminister Tobias Billström delar av utredningen. De ekonomiska konsekvenserna är inte utredda tillräckligt, enligt honom. Miljöpartiet och de andra allianspartierna är inte alls kritiska.
Men vad ska man tro då om Billström säger att det här inte är bra, alla kan inte få allt, säger han.

– Utgångspunkten är väl att Tobias Billström gör en bedömning att det här möjligen överskrider det budgetutrymme som har angivits för hela överenskommelsen, men låt oss arbeta igenom det.”

Alla kan inte få allt säger Billström, men det är uppenbart enbart Svenskar som inte kan få något. För är du illegal och gömmer dig har du det mycket lättare. Om det är någon som tror att Reinfeldt är för Sverige så får ni ta och tänka om. Moderaterna jagar cancer sjuka för att ge pengar till illegala.

Varjager