Judiska barn skyddas i Danmark

10 januari, 2009

”I Danmark har skoladministratörer kommit fram till att de inte vill ha judiska barn i sina skolor..

Enligt skolfolk, brottsbekämpande myndigheter och socialarbetare, har den pågående konflikten i Gaza lett till ökade spänningar mellan judar och araber – särskilt palestinierna – i Danmark.

Och även om några rektorer på vissa skolor försöker hantera situationen, säger de flesta av dem på skolor med en hög andel barn med arabisk härkomst att de försöker förhindra judiska föräldrar från anmäler sina barn där.
Rektorn vid Humlehave School i Odense har offentligt medgett att han skulle vägra judiska föräldrar att placera sina barn på hans skola.”

Läs hela blogginlägget Skolbarn i Danmark, på Every Kinda People

Länk till dansk artikel: Schools caught up in Palestinian conflict

Det råder ingen större tolerans för judar i de skolor i det demokratiska Danmark, men som har muslimsk ledning:

”Islamismen sprider sig ner i skolåldrarna i sitt starkaste fäste i danska staden Odense..”

Judar avråds från muslimska skolor, Muslimska friskolan

*

Sharians implementering i Vollmose, Odense, Danmark, Islam och islamistövervakaren. En liten saxning från ett läsvärt blogginlägg:

”Det förefaller som sharian i vissa ”muslimska” områden i Danmark nu i allt högre grad tränger undan danmarks sekulära lagar. Till och med polisen går nu ut och varnar för utvecklingen med parallella rättssystem. I Vollsmose i Odense dras flertalet av alla polisanmälningar tillbaka för att istället hamna hos lokala imamer som utdömer lämpliga straff enligt sharian.”


”Folkhemsislamism”

15 december, 2008

Jag hittade två inlägg på bloggen Sapere Aude, som Lennart Eriksson driver. Denna bloggen gillade inte hans arbetsgivare Migrationsverket, utan man sparkade honom. Han tog strid och vann den nu i höstas! Grattis Lennart, det är härliga nyheter att förmedla i vintermörkret så här års!

Alla hans blogginlägg är mycket läsvärda, särskilt om man funderar över Israel och islamismen i Mellanöstern, men just dessa två vill jag verkligen puffa för.

Vad skall bort: Islamismen eller den västerländska civilisationen?

”Mattias Gardell använder sig i den obehagliga boken Bin Ladin i våra hjärtan av begreppet “folkhemsislamism”. Med det menar han den påstådda tendensen hos t. ex. det Muslimska Brödraskapet i Egypten att bygga den islamiska staten “organiskt”, “underifrån” och utan våld (s. 144).”

Är du en dhimmi?

”Alltså: De som blivit judar efter Kristi ankomst är inte att anse som bokens folk. Inte heller är de som blivit kristna efter Mohammeds ankomst att anse som bokens folk.

Vid sådant förhållande är inte alls många kristna eller judar att anse som sådana dhimmis som kan få leva vidare som exempelvis kristna eller judar under en islamisk regering – för hur många av oss kan spåra våra anor till tiden före 600-talet eller år noll?

Vad skall då hända med alla oss icke-dhimmis? Det är ju endast bokens folk som kan vara dhimmis …

Valet är, i alla fall enligt de flesta islamister, ett ultimatum, nämligen följande: Underkasta dig islam eller dö”