Bilden av det nya Sverige

28 januari, 2009

”Respondenter inom skola, socialtjänst och polis återgav exempel på ungdomar som trots sin födsel och/eller uppväxt i Rosengård aldrig har lämnat sitt bostadsområde och heller aldrig sett Malmös innerstad – 20 minuter därifrån.

Bland annat förekommer grupper av ultraradikala islamistiska medlemmar med hemvist i någon av de källarmoskéer (till skillnad från den officiella muslimska församlingen) som finns i området.

Dessa predikar isolering och agerar åsiktskontrollanter samt upprätthåller en stark hotkultur, där främst kvinnor trakasseras psykiskt och fysiskt.

Nyinflyttade familjer får besök hemma av företrädare för radikala grupper som talar om för dem vilka regler som gäller i Rosengård.

Förhållningsreglerna innebär bland annat att kvinnor som aldrig tidigare burit slöja nu tvingas till det, att flickor och pojkar inte får leka tillsammans och att patriarkala maktstrukturer cementeras.

Vissa av dessa friskolor ger en annan undervisning på arabiska än den som sker på svenska när det gäller värdegrund och demokrati. Därför är det svårt för kommunen att utöva sin tillsyn.

Tvångsgiften av flickor i högstadiet på sommaren mellan klasserna 8 och 9 är ett annat fenomen som kommer fram i vår studie.

Likaså är det problematiskt att många kulturföreningar inte är vad de uppger sig vara. I vissa fall bedriver de i själva verket religiös verksamhet med en radikal hållning. De motsätter sig aktivt all form av integrering i samhället, vilket de även uppmanar sina medlemmar att göra.

Man motsätter sig även demokratiska styrelseformer samtidigt som förtryck av kvinnor/flickor förekommer.”

Saxade bitar från SvD Opinion: Kommuner måste hejda extremism

MAGNUS RANSTORP, forskningschef, FHS/CATS

JOSEFINE DOS SANTOS, forskningsassistent, FHS/CATS

*

Cats betyder Centrum för Assymetriska Hot- och Terrorismstudier och finns på Försvarshögskolan

Om CATS

”Detta centrum är inriktat på studier kring de asymmetriska hoten i informationsåldern.

CATS har i sin utvecklingsprocess fastnat för att det är tre forsknings- och kunskapsområden med vetenskapliga företrädare som har inbördes synergier och som därför bör finnas under det ”asymmetriska paraplyet”:

  • Terrorism Studies (Dr. Magnus Ranstorp)
  • Information Operations Studies (Dr. Dan Kuehl, NDU)
  • Intelligence Studies med Dr. Greg Treverton, RAND, som gästprofessor och Dr. Wilhelm Agrell, Lunds universitet – Sveriges förste professor i underrättelseanalys – som gästprofessor och kvalitativt forskningsstöd. ”

*

Bakgrund till rapporten:

”Dessa frågor måste ställas mot bakgrund av rapporten ”Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö”, med inriktning på situationen i Rosengård, som idag överlämnas till demokratiminister Nyamko Sabuni.

Regeringen uppdrog på senhösten 2007 åt Försvarshögskolan (FHS) och Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) att genomföra en kunskapsöversikt av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och radikalisering.” SvD

Läs också Muslimska friskolans inlägg:

Rosengård hotar demokratin,

Sabuni: Malmös muslimska friskolor demokratiskt olämpliga, där givetvis en vänsterpartist tar dessa skolor i försvar!

och

Islamic Center erkänner islamism hos eleverna,

samt Systemfel: Första muslimska kalifatet

Tack till dessa bloggar för intressant läsning som jag gärna tipsar om! Ni är suveräna!


Mer judehat på svenska bloggar

4 januari, 2009

Eftersom jag också skriver på bloggen Kulturvänster blir Pophöger tycker jag att jag kan ta en kommentar som kom in under Knutes blogginlägg Kultureliten stöder ytterlighetsvänstern.

Kommentaren är ännu ett exempel på muslimskt judehat som verkar komma upp till ytan mer och mer. Förr satt dessa och hatade judar på sina egna slutna forum, nu då medierna i Sverige tydligt stöder muslimerna i Mellanöstern vågar man sig fram, uppenbarligen.

Hur kan judarna vara skyldiga till muslimska gruppers omskärelse på män och på kvinnor? Judar har mig veterligt aldrig praktiserat kvinnlig omskärelse, det är typiskt en typisk afrikansk och muslimsk tradition. (se bloggen Hedersrelaterat våld.)

”jag heter mustafa el hadib och anser att speciellt judiska maktorganisationer förtjänar förakt då de sysslar med omskärelse mot bebisbarn.alla vi menniskor har universella intressen och nöjen och önskemål om ett behagligt liv och att påhittade kulturer och religioner skiljer på folk är ren o skär nazism från den mäktige judens sida.judarna vill aldrig inse att kvinnlig omskärelse till stor del existerar pga att manlig tillåts existera! judarna vegrar inse detta och ta ansvar.istället propagerar judar för denna mänsklighetens barbariska sed.som sagt jag är invandrad sen 15 år och är väldigt konservativ i sexfrågor tycker tex abort e hemskt o homosexualitet är ytterst snuskigt.jag anser att politikerna först o främst ska bekämpa förtryck o våld innan de kämpar för minoritetsgruppers rätt till sexuell utlevelse såsom homosexuella lesbiska mm. ”