Ullenhag- SD:s bäste valarbetare ?

7 september, 2013

”Häromdagen lät ”integrationsminister” Ullenhag oss veta att inkommande anhöriginvandrare skulle tvingas flytta dit det finns arbete, skriver Olle Ljungbeck, Gävle.

Ullenhags förslag gäller bara kommande anhöriginvandrare!

Sålunda inte de över hundratusen som nu ansamlats i getton och parallellsamhällen i många av våra städer.

En spridning av dessa människor till ett betydligt större antal orter och samhällen skulle vara den överlägset bästa bedriften han åstadkommit som integrationsminister.

Den skulle märkbart öka integrationen, minska brottsligheten och skapa ökad lojalitet med det svenska samhället.

Men eftersom Ullenhag, regeringen och de politiskt korrekta politikerna aldrig gör rätt vad gäller invandringspolitiken så kommer detta inte att ske.

Därmed förstärker man också invandrarfientligheten och motståndet mot massinvandringen.

Det leder i sin tur till att vi kanske får ett nyetablerat riksdagsparti som överskrider tjugoprocentsnivån, ja kanske tom högre.

För hur skall svenska folket kunna acceptera att medan deras söner och döttrar och andra tvingas, ibland flytta 100 mil för ett jobb, i annat fall ryker arbetslöshetsersättningen.

Då tas det ingen hänsyn till om de har gamla föräldrar som sällan får besök eller andra orsaker som borde ge befrielse från att flytta.

Inte bara vi kritiker mot den förda invandringspolitiken måste också fråga hur man kan ge kommuner över 400000 kr för varje ny invandrare som tas emot.

Detta sett i förhållande till hur vård, skola, omsorg rustas ned.

Men också hur lättvindigt man skär i pensionerna för människor som slitit hela sitt liv.

Att då inte kräva att alla invandrare skall flytta dit det finns arbete är ett hån som bara kan få ett resultat – ett nytt tjugoprocentsparti och ökat motstånd mot invandring, skriver Olle Ljungbeck från Gävle i småländska Höglandsnytt.

/Elfyma+


Somaliska skäggbarn vill ”förändra”

19 augusti, 2013

Nyköping: Under två veckor har ungdomar med utländsk bakgrund gått på sommarskola för att utveckla sin svenska och lära sig mer om svensk kultur.

Det luktar spiskummin och vitlök i köket i Röda villan. Här lagar sex ungdomar somalisk mat. I eftermiddag blir det avslutningsfest för de omkring 20 ungdomar som varit på sommarskolan. Abdirazak Mohammed är glad att han kunnat spendera sina dagar med kompisarna.

Sommarskolan startade som ett samarbete mellan Socialnämnden och Utbildnings, arbetsmarknad och integrationsämnen.

Den finansieras med medel från Migrationsverket (dvs skattebetalarna) och riktar sig till ensamkommande flyktingbarn på Borgmästarskolan och elever på språkintroduktionen på Nyköpings gymnasium.

– De här ungdomarna har drömmar och vill förändra, säger Madeleine Jansson som är ansvarig skolledare för sommarskolan. (SN).

Kommentar:
”Det luktar spiskummin och vitlök i köket i Röda villan. Här lagar sex ungdomar somalisk mat” och lär sig svensk kultur…, och de vill förändra. Förändra vad ?

/Elfyma+


Arbetarklassen förlorar mest på massinvandringen

18 mars, 2013

Integrationsdebatten har en stark tendens att fokusera på invandrarna och deras problem i det svenska samhället trots att helhetsperspektivet rimligtvis är stora förbättringar jämfört med deras situation i hemlandet, skriver docenten i Ekonomi, Jan Tullberg på Newsmill.

Den omfattande invandringen medför avsevärda försämringar för många svenskar, i synnerhet arbetarklassen.

De invandrare som kommer till Sverige – huvudsakligen asylsökanden, med otillräckliga skäl för asyl, och anhöriga till personer som inte heller är flyktingar – anses utgöra en högprioriterad grupp.

Den svenska underklassen bortprioriteras liksom de mest utsatta, de flyktingarna som lever i tredje världen med en assistans från FN som är en bråkdel av vad Sverige lägger ner på sina asylsökande.

”Ensamkommande flyktingbarn” får resurser som vida överstiger vad som satsas på fosterhem, åldringsvård mm.

Den rörliga statliga ersättningen på 1 900 kr per dygn överstiger mer än hundrafalt den internationella fattigdomsgränsen (en dollar om dagen vid 1995 års penningvärde). Ja ersättningen motsvarar ungefär vad en svensk familj på fyra personer betalar för ett dygn vid ett all inclusive hotell vid Röda havet.

Skolkostnaderna i Sveriges har redan differentierats så att ”invandrartäta skolor” genomgående får betydligt mer resurser. I vissa fall är lärartätheten den dubbla med en budget upp till 100 % mer per elev.

Invandrarnas låga förvärvsprocent lockar till speciella åtgärder. ”Instegsjobben” riktar sig öppet till invandrare och diskriminerar svenskar.

Välfärdsstatens sista skyddsnät socialhjälpen (nyligen omdöpt till eufemismen ”förvärvsstöd”) har en kraftig invandrarbias.

I dagens Sverige är det normalt i en vanlig kommun att 60 % av förvärvsstödet ges till invandrare som utgör 15 % av kommunens innevånare. Den genomsnittlige invandraren får över sju gånger mer i bidrag än den genomsnittlige svensken.

När etablissemanget överger dem och medelklassen tiger uppfattar många i arbetarklassen att det sociala kontraktet är brutet.

Det finns inte längre ett nationellt projekt där den inhemska befolkningen prioriteras jämfört med utlänningar.

En del nyliberaler kan se detta som en önskvärd utveckling, men den svenska arbetarklassen, liksom den invandrade, lär välja mer kollektivistiska än liberala lösningar.

Endast politiker som önskar ett samhälle med skärpta motsättningar har skäl att vara nöjda. Både en socialdemokratisk välfärdsstat och ett liberalt välfärdssamhälle hotas av den rådande invandringspolitiken, skriver Jan Tullberg.

Inlägget är politisk dynamit och manar till eftertanke. Läs hela inlägget.

//Elfyma+

Relaterat:

Politik handlar om att prioritera rätt


Vem ska vi tro på? Erik Ullenhag eller extremisten Reinfeldt ?

20 december, 2011

Erik Ullenhag bemöter Regeringens hemsida myter som sprids av ”extremister”.

Myt 3: Reinfeldt och Sahlin spred under valrörelsen myten om att Sverige håller på att bli ett muslimskt land.

De påstod att det fanns 400 000 muslimska väljare att ta hänsyn till, ”papperslösa” oräknat.

De vallfärdade till landets moskér, utlovade nya moskébyggen och nya koranskolor (muslimska friskolor) på skattebetalarnas bekostnad för att försäkra sig om imamernas stöd.

Imamerna utlovade 400 000 muslimska röster till det parti som var mest islamistiskt.

Mona Sahlin gick ut med löftet att bygga fler moskér

Reinfeldt kontrade med fler moskér och fler halalslakterier
(Moderaterna blev största parti i muslimtäta Rinkeby).

Även KD:s Göran Hägglund riktade blickarna mot Mecka i kampen om de 400 000 muslimerna som påstods finnas i Sverige.

Banker gick också på ”myten” och skapade shariafonder för att blidka de 400 000 muslimerna.

Det finns bara en tolkning av koranen säger Abdirisak Waberi (M).
ordf Islamiska förbundet, rektor för koranskola och riksdagsman.


Idag påstår Integrationsminister Erik Ullenhag att det är en myt att Sverige är på väg att bli ett muslimskt land.
”De muslimska trossamfunden har sammanlagt runt 110 000 medlemmar, och vi för av integritetsskäl inga register över religiös tillhörighet, kultur eller etnicitet i Sverige”.

Statsministern sprider extremistiska myter om islams utbredning i Sverige om man får tro Erik Ullenhag.
Kan vi ha en ”extremist” som Statsminister ?

Myter kan inte bemötas med myter, säger forskare. (SVT-play)

Lyssna på StudioEtt ikväll kl.17, när en annan ”extremist”, Jimmie Åkesson, debatterar mot Erik Ullenhag och Johannes Åman ledarskribent på DN.(Länk).

Vem ska vi tro på ?

  • Imamerna som lovade leverera 400 000 muslimska röster ?
  • Statsminister Reinfeldt som spred ”myten” och knäböjde ?
  • Mona Sahlin som spred ”myten” och närapå konverterade ?
  • Göran Hägglund som spred ”myten” och rullade ut bönemattan ?
  • Jimmie Åkesson (SD) som varnar för islamiseringen ?
  • Eller regeringens ”Bagdad Bob”, Erik Ullenhag ?

//Elfyma+

Relaterat:
13 myter som inte är myter utan verkliga
Ullenhags “nätmyter” är obekväma sanningar


Mångkulturalism hotar samhällsgemenskapen

24 januari, 2011

”Under 2010 och 2011 har tankesmedjan Timbro problematiserat mångkulturalismen och integrationsdebatten.
Timbros rapport, Assimilation eller integration – en utvärdering av svensk integrationsdebatt (Timbro: 2011), visar på att integration och assimilation är sammanlänkade i den svenska politiska diskursen. Således pekar Timbro på det faktum att politiker talar om integration i termer av assimilation, det vill säga att de blivande svenskarna skall anpassa sig till det normsystem som finns i Sverige”, skriver Sverigedemokraternas riksdagsledamot Erik Almqvist på Newsmill.

Skillnaden mellan integration och assimilation är således inte i den svenska politiska diskursen klar även om man kan skönja att ”integration” har med multikulturalism att göra och assimilation har med nationalism att göra.

Att tala om assimilering är inte kontroversiellt i utlandet men det förefaller att vara så i Sverige.
Detta visade bland annat rubrikerna orsakade av Folkpartiets förslag om språktest inför valet 2002.

I USA och Frankrike är dock assimilationspolitik inte något kontroversiellt.  Det är förväntat att de nya amerikanerna och de nya fransmännen lär sig det språk och de normer som återfinns i deras nya hemland.
Även Kanada, som är känt för politiskt multikulturalistiska policys, ställer krav på sina nya medborgare. (Wayland, Shara, 1997).
Tysklands Förbundskansler Angela Merkel fastslog förra året att ”multikulturalismen” som politisk doktrin är över.  De nya tyskarna skall anpassa sig till det ”tyska”.

Vi uppfattar att det finns två sätt att se på begreppet multikulturalism.
Dels kan multikulturalism förstås som beskrivande multikulturalism, det vill säga att samhället är mångkulturellt.
Dels kan multikulturalism förstås som normativ multikulturalism, vilket innebär att invandrare och minoriteter skall uppmuntras att behålla sin kulturella särart och än mer ges specifika särrättigheter.

Sverigedemokraterna erkänner att många samhällen kan beskrivas som mångkulturella. Men det innebär inte att alla kulturella uttryck skall beredas plats för i samhället.

Journalisten Dilsa Demirbag Sten och filosofen Per Bauhn kom härom året ut med boken ”Till Frihetens krav – en kritik av normativ multikulturalism”(2010). Där kritiserade de utifrån en liberal position den normativa multikulturalismen. Demirbag Sten och Bauhn menade att vissa kulturella yttringar helt enkelt är oförenliga med mänskliga rättigheter så som individuell frihet.

Att förespråka assimilering är på intet sätt rasistiskt, snarare är det en förutsättning för ett harmoniskt och fungerande samhälle.
Alla samhällen och alla kulturer verkar för viss socialisering av sina medlemmar – och alla samhällen sätter upp gränser för vad som är moraliskt rätt och vad som är moraliskt fel.

Demirbag Sten och Bauhn som är liberala kritiker av normativ multikulturalism kan inte undgå assimileringsprincipen eftersom man kan hävda att den liberala demokratin är assimilerande då den liberala demokratin förutsätter att människor måste adoptera vissa värden. Värden, så som individuell frihet, som är en förutsättning för den liberala demokratin.

Till och med multikulturalisterna måste acceptera att grupper internt praktiserar assimilering.  Hur vi än vänder och vrider på det kan vi inte undkomma begreppet assimilering även om konceptet artikuleras olika beroende i vilken kontext vi talar om det.

Fredrik Reinfeldt menade i sitt jultal (2010) att ett av de svenska värdena är ”mångfald”.
Sverigedemokraterna menar att det är omöjligt att ”mångfald” kan vara ett grundläggande svenskt värde.

Den konservativa kanadensiska författaren och journalisten Mark Steyn menar att om vårt högsta värde är mångfald innebär det att vårt högsta värde är att vi inte har något högsta värde. (Steyn, Mark. 2006) .  Att vara för mångkulturalism är liktydigt med att ta en position för nihilism hävdar Steyn.

SD är inte ett nihilistiskt parti utan ett nationalistiskt med en stark tror på naturrättsliga principer.
Vi menar att man måste skilja mellan immigration och mångkulturalism vilket är två skilda politiska diskurser.

SD är inte av princip emot immigration. Vi välkomnar invandrare till Sverige men vill vara tydliga med att de invandrare som kommer hit för att stanna också måste vara villiga att bli en del av vårt samhälle.
Det innebär att de blivande svenskarna måste adoptera vissa centrala bitar av vad det innebär att vara svensk. Dels vårt språk men även det vi uppfattar som svenska värderingar.

Vad är då svenska värderingar?
För att ta ett exempel så har Sverige en lång tradition av ett starkt djurskydd.
I Sverige är inte blodsporter tillåtna eftersom Sverige menar att det är ett uttryck för djurplågeri. Detta är så gott som alla riksdagspartier överrens om.
Trots detta menar våra politiska motståndare att skäktning skall legaliseras med motiveringen att det är en integrerad del i islam. Man tar alltså en multikulturalistisk position.

I vissa delar av världen är blodsporter en integrerad del av kulturen så som i Spanien, där tjurfäktning är en viktig kulturell sport.
Det är inte orimligt att det finns spanska invandrare i Sverige som anser att tjurfäktning är en viktig del av deras kulturarv.
Är det då rimligt att legalisera tjurfäktning i Sverige bara för att tjurfäktning är ett kulturellt uttryck i en etnisk grupp i Sverige?
Vart går gränsen? Skall vi avskaffa demokratin bara för att islamister anser att den bör upphävas och ersättas med teokrati?

Sverigedemokraterna är villiga att dra politiska gränser för vad som är moraliskt riktigt och vad som är moraliskt fel.  Vi vänder oss således emot blodsporter av denna typ i Sverige och mot den tilltagande islamismen – eftersom vi tror på någonting.
Våra politiska motståndare är oftast motvilliga att dra politiska gränser annat än gränser som inskränker på yttrandefrihet i syfte att skydda barbariska kulturella seder.

Mariam Osman Sherifay (S) skriver den 19 oktober 2009 att hon polisanmälde Aftonbladet för att de publicerat Sverigedemokraternas debattartikel (Aftonbladet: 2009-10-19) om det mångkulturella samhället eftersom Åkesson kritiserar ritualslakt och omskärelse av pojkar.
Osman Sherifay praktiserar multikulturalismens särskiljande logik där svenska värderingar skall åsidosättas för att ge utrymme för vissa invandrargruppers kulturella uttryck.

Detta går inte bara stick i stäv mot mänskliga rättigheter då vissa kulturella uttryck klart bryter mot dem men även mot alla människors lika värde då svenskarna förlorar kontrollen över sitt sätt att leva och således sin egen framtid, avlutar Erik Almqvist.

(Inlägget återges i sin helhet pga censurrisken).

//Elfyma+


Debatt om integrationen i Aktuellt

13 oktober, 2010

Nyblivne integrationsministern Erik Ullenhag (FP) och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson möttes i den allra första integrationsdebatten i Aktuellt.

Jag tycker ärligt talat vi har lagt för mycket tid på att diskutera Sverigedemokraterna. Regeringens ansvar är att invandrare snabbt kommer i arbete och lär sig svenska och det är det jag tänker fokusera på nu”, säger Erik Ullenhag.
Enligt Ullenhag skulle Sverige ha varit fattigare utan invandrare och välfärden hade stått inför större problem.
”Det är viktigt att Sverige fortsätter att vara ett öppet land mot omvärlden. Det är en del av den svenska traditionen”, säger Erik Ullenhag.

”Förnekar problem”
”Från regeringens sida gör man ett stort misstag när man förnekar de stora problem som massinvandringen har skapat”, säger Jimmie Åkesson.
Jimmie Åkesson menar att den svenska invandringspolitiken är extrem jämfört med till exempel Danmark och Finland.
”Vi ställer alldeles för låga krav på de som kommer till vårt land. Den absolut viktigaste integrationspolitiska åtgärden är att begränsa invandringen”, säger Jimmie Åkesson.

Byta fokus
I december tar regeringen initiativ till den största integrationspolitiska reformen på 25 år, berättar Erik Ullenhag.
”Den som kommer som flykting eller invandrare ska få komma till arbetsförmedlingen istället för till socialkontoret. Vi ska inte ställa frågan: ”Vad ska du ha hjälp med?” utan ”vad kan du bidra med?”. Fokus ska ligga på jobb och det svenska språket”, säger han.

”Samma visa varje år”
Han kritiserar Sverigedemokraternas politik som enligt honom gör det dyrare att anställa invandrare och skär ner på svenskundervisningen, något som retade Jimmie Åkesson.
”Det här är ingenting nytt. Jag har hört samma visa i femton år efter varje val. Erik Ullehag säger att vi vill göra det dyrare att anställa svenskar – men det är de som gör det dyrare att anställa svenskar genom att man betalar invandrares löner och sociala avgifter”, säger Jimmie Åkesson.

”Vi kan inte ta emot alla hotade människor. Vi bör sätta in hjälp på plats, där kan vi hjälpa många fler än vi kan i Sverige”, säger Jimmie Åkesson.
Sverigedemokraterna vill minska asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent (Läs mer). Debatten på YouTube.

Kommentar:
Det aviseades att bloggar skulle få länka till inslaget artikeln på sedvanligt sätt, men det var innan SVT:s censur slog till och stoppade öppenheten.
Och vi skulle få chatta med kombattanterna efter debatten.
Men min fråga försvann på vägen – gissa varför ?.

Min fråga var:
Vad ska de nya invandrarna arbeta med ? Alla kan ju inte ”stryka skjortor åt varandra” med statliga bidrag (i praktiken bidragsjobb).

Industrin flyttar utomlands, Kina har blivit världens verkstad. Och de satsar mer än vi på forskning och teknik.
Kvarvarande industrijobb i Sverige kräver utbildning.  Det är inte som på 50-60talet då invandrare kunde få jobb utan att ens kunna svenska.
Svenska datatekniker/programmerare konkurreras redan idag ut av indiska och kinesiska tekniker/företag med lägre löner. Har en son som råkat ut för detta.

Nu på söndag ställs frågan  ”Vad ska vi leva av när jobben flyttat ?, i SVT:s Inrikesmagasin- Den stora utmaningen (SVT2 kl 20)

Relaterat:

/Elfyma+


Integrationsdebatten som skakar Europa

12 september, 2010

Tyskland skakas av en het integrationsdebatt som ekar genom Europa. Nästan var femte väljare i Tyskland skulle idag rösta på ett parti lett av Thilo Sarrazin som hävdar att landets kollektiva intelligens sjunker i takt med invandringen – främst från muslimska länder.

För det etablerade Tyskland har den 65-årige före detta finanssenatorn i Berlin och avgående medlemmen i ledningen för tyska centralbanken Bundesbank blivit ett rött skynke.
”Han skadar Tysklands anseende”, kritiserade häromdagen förbundskansler Angela Merkel och brännmärkte Sarrazins omstridda teser som ”absurda” och nedsättande för enskilda folkgrupper.

Helt annan är stämningen ute i landet. I bokaffärerna är Sarrazins bok redan slutsåld. ”Tyskland avskaffar sig självt” – enligt författaren på grund av den misslyckade integrationen och invandrarnas höga födelsetal – toppar försäljningslistan på tyska Amazon och ligger på plats ett på Spiegels läsarlista.

Biljetter till Sarrazins uppläsningar går inte att längre att få, trots att arrangörerna överallt byter till större lokaler. Samtidigt förbereder sig polisen på demonstrationer av vänstergrupper och invandrarorganisationer och har gett Sarrazin personskydd efter mordhot på webben.

I Tysklands största tidning Bild, som är känd för att ha sina känslospröt djupt nere i den tyska folksjälen, rasar debatten om Sarrazin under rubriken ”Inget talförbud”. Sarrazin framstår här som en obekväm sanningssägare som den politiska eliten försöker sätter munkavle på.

Ord som dessa måste det vara tillåtet att uttala, manar tidningen och nämner som exempel: ”Inte vi som måste anpassa oss till utlänningarna utan tvärtom” och ”Allt för många utländska ungdomar är kriminella.” (SvD)

Kommentar:
Sverige är snart ensamma om sin syn på invandring och integration.

//Elfyma+


”Vi lever i ett sverigedemokratiskt land !”

24 januari, 2010

Vi lever redan i ett sverigedemokratiskt land, påstår Martin Ezpeleta i en krönika i Aftonbladet.
Krönikan är vass med mustiga liknelser som tilltalar ”verklighetens” folk . Men hans påstående saknar än så länge stöd i verkligheten.

ME skriver : ”När sex somaliska flickor och en mamma dog i en brand i Rinkeby i somras skickade regeringen integrationsministern Nyamko Sabuni till begravningen. För regeringen är sju döda, svarta kvinnor i Rinkeby en integrationsfråga. Tror ni att regeringen hade skickat Nyamko om de döda varit helsvenskar?”
Denna iakttagelse (om en sent påkommen) är ovanligt skarpsynt  för att komma från en PK-journalist, det är bara ett 100-tal inlägg med samma andemening som har publicerats i de sverigevänliga bloggarna tidigare.

ME skriver vidare: Att höra mediechefer oroa sig för Sverigedemokraternas frammarsch, är som att se en ammande mor klaga på att ungen växer till sig. Och även om medieeliten är oense om hur de ska tackla sverigedemokraterna, verkar de däremot dela ointresset att granska och belysa den svenska integrationspolitiken”.
Den misslyckade integrationspolitiken har debatteras livligt i de sverigevänliga bloggarna under flera år. Den enda nyheten i detta inlägg är liknelsen med den ammande modern.

ME tillägger: ”Svensk integrationspolitik är ett luftslott som saknar den viktigaste grundstenen: Människors rätt att behandlas lika, oavsett etnisk tillhörighet eller religion.”
Instämmer till fullo. Majoritetsbefolkningen (etniska svenskar) får inte diskrimineras- de ska ha samma rättigheter som invandrare. Det ska kosta mera att misshandla och våldta en svensk kvinna än att hindra en zigenare från att stjäla i en butik. Avskaffa Diskrimineringslagen och DO.

ME avslutar med: ”Vi måste inse att det största problemet inte är Sverigedemokraterna, utan att vi redan lever i ett sverigedemokratiskt land”.

Vilket land lever Martin Ezpelata i ?

//Elfyma+


Invandrartätheten ökar

23 september, 2009

SvD har en riktigt ‘fyndig’ ingress idag till en artikel om våra invandrartäta områden, som bara blir mer invandrartäta.

Och svenskar lämnar dem.

”Om målet för integrationspolitiken är ett blandat samhälle så har den misslyckats.”

”I alla landets invandrartätaste stadsdelar har andelen invånare med utländsk bakgrund ökat de senaste tio åren, enligt SCB.

För de 38 stadsdelarna, från Rosengård i söder till Hertsön i Luleå i norr, har kommunerna tecknat ett särskilt utvecklingsavtal med regeringen. Syftet med avtalet är att förbättra samordningen mellan staten och kommunerna och öka samarbetet mellan myndigheter och den privata och ideella sektorn i stadsdelarna.

För att kunna följa upp utvecklingen har regeringen också gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att särskilt undersöka utvecklingen i de 38 områdena och den första statistiken presenterades i dag. Den ger inget särskilt positiv bild av det senaste decenniets integrationspolitik.”

I mars i år ville minister Sabuni riva hus, men inte kanske nu längre:

”Riv i miljonprogrammen för integrationens skull”, DN Opinion

Nu är det arbete som gäller:

”Den ökande invandrarkoncentrationen i stadsdelarna säger inget om integrationspolitiken varit misslyckad eller inte, enligt integrationsminister Nyamko Sabuni.”

Invandrartäta områden blir tätare, SvD

.

Svenskar tvingades fly från dessa områden, SpikHarry

Varjager:

Rosengårds utanförskap

Svenskarna är inte integrerade med Rosengårdsborna

Välkommen till Malmö för att se hur bra det är i Rosengård!

Mvh/:)Smileth