Skrot och skräp kan vara en ”guldgruva”

15 februari, 2012

Återvinning: Med stigande råvarupriser har stöld av skrot blivit lukrativt i kriminella kretsar.
Koppar stjäls från återvinningsanläggningar, kyrktak, elnät och telenät.

Kopparstölderna har också blivit ett jätteproblem för järnvägsbolagen i hela Europa.
Nu avslöjar brittisk polis hur de mest förslagna metalligorna opererar med hjälp av Google Earth och Google  Maps.

– Från järnvägsbolagens och byggbolagens hemsidor hämtar ligorna information om var det pågår nybyggen och reparationsarbeten, där det rimligen borde finnas kopparkabel tillgänglig. Sedan går de till Google för att rekognosera.

På Google Maps och Goolgle Earth kan de se var vägar och järnvägar korsar varandra och var det är lätt att komma till.(Läs mer)

Trafikverket i Sverige har vid flera tillfällen under året rapporterat hur koppartjuvar klippt av signalkablar och burit med sig – både när det varit trafik på banan och när banan varit avstängd.
Det handlar om miljontals kronor enbart i materialförluster. Lägg därtill allvarliga trafikstörningar.(Läs mer).

Det har även blivit lönsamt att lagligt återvinna nedgrävda gamla kopparkablar i våra tätorter.

Linköping blir först i världen med att exploatera ”kopparfyndigheterna” under staden. (Läs mer).

Höjda blypriser har också lett till att uttjänta bilbatterier blivit stöldbegärliga.
Miljöfarliga rester av de stulna batterierna brukar hamna ute i naturen.
Lämna därför aldrig era batterier till kringvandrande ”återvinnare” !

Vem kunde tro att gamla däck och plastpåsar skulle kunna bli värdefulla ”oljekällor” ?

Uppfinnaren Anders Olsson har nu utvecklat en katalytisk kracker som gör olja av gamla däck och plastpåsar.

– Vi kan tillverka prima olja med marindieselkvalitet för mindre än 30 dollar per fat – oberoende av vilken råvara vi använder.
Det kan vara bilddäck, plast, oljeskiffer eller förorenad tungolja från ”oljesjöarna” i öknarna i de oljeproducerande länderna, säger Anders Olsson till Ny Teknik.

– Av ett däck på 10 kilo får vi ut 4,5 kilo olja. En fjärdedel blir kolpulver, en tiondel gas, ytterligare en tioden en tiondel stål och resten gas och fiberrester.

Själva processen tar inte mer än femton minuter från det att man stoppar i rivna däck till dess att det kommer ut olja, säger Anders Olsson.

Använder man plast som råvara är utfallet 100 procent olja eftersom de flesta plaster endast består av kolväten.

Anläggningen kan också ta hand om elektronikskrot och få ut både olja, gas och metaller.

– Ur ett ton elektronikskrot ska vi kunna producera 700 kilo olja, 200 kilo koppar, 400 gram silver och 40 gram guld, säger Anders Olsson till Ny Teknik.

Det låter nästan för bra för att vara sant.
Men om Anders Olsson lyckas så är det en välgärning för miljön.

//Elfyma+


Tågeländet fortsätter–politikerna skyller på varandra

2 december, 2010

Tågeländet fortsätter, vad än ansvariga politiker och generaldirektörer säger. Det går inte att prata bort problemen.
Uppdaterad 7/12-10

Det kan handla om tekniska problem/bristande underhåll (signalfel, frusna växlar, naturhinder, vagnfel, vagnbrist etc), eller brist på lokförare.
Problemen förvärras av oklara ansvarsförhållanden efter privatiseringen (Ny Teknik).

Senast var det en kontaktledning som revs ner av en strömavtagare. Resenärerna blev instängda i utkylda vagnar under 7 timmar utan mat och dryck, eftersom den nerrivna kontaktledningen var strömförande.
SJ skyller på Trafikverket (fd Banverket) som numera har ansvaret för infrastrukturen (räls, kontaktledningar och signalsystem).
Trafikverket skyller givetvis på trafikbolagen och strömavtagarna på tågen.

Problemet kan delvis avhjälpas med en svensk uppfinning (som jag med egna ögon sett i funktion).

Sensys skriver på sin hemsida (Länk)
-Ett problem med eldrivna tåg är om kontaktledningen rivs ner när strömavtagaren som överför ström till tåget blir sliten eller skadad. Kolslitbanan kan då fastna i, och riva ner, kontaktledningen så att strömtillförseln upphör.
Reparationskostnaden blir hög och tåglinjen blockeras medan reparationer pågår.
Man bedömer att 30 % av tågförseningarna beror på detta”.

Med Sensys APMS kan slitaget detekteras och larm sändas till en tågklarerare så att tåget kan stoppas vid nästa station.
Men än så länge är det bara Finland lagt skarpa beställningar.
Sverige testar- men saknar troligen pengar för beställning.

Frusna växlar vintertid ställer också till stora problem för den spårburna trafiken.
Även här har svenska uppfinnare tagit fram tekniska lösningar.

Den pensionerade konstruktören Stig Jonsson säger till Ny Teknik:
-Jag har lösningen på Banverkets (Trafikverkets) växelproblem, som orsakat förseningar och inställda tåg för både SJ och SL.
Efter den här kalla och snöiga vintern kanske de äntligen lyssnar på mig”.

Redan 2005 fick han patent på sin växelkonstruktion där en ”gummiläpp” täcker mellanrummet mellan växeltungan och rälsen och hindrar snö och isklumpar från att korka igen växeln.

Jag uppvaktade då både Banverket i Borlänge och växeltillverkaren Cogifer Nordic i Örebro. Jag har också varit i kontakt med SL i Stockholm, men alla säger att de har andra lösningar”.

Jag antar att de omvärderar sin inställning efter den här hårda vintern”, sade Sten Jonsson i reportaget februari 2010.
Men inget tycks ha hänt sedan dess. Är det pengar eller initiativförmåga som saknas ?

3/12-10: Många tekniska lösningar testas just nu.

Lövhalkan nästa utmaning
Medan byråkratins kvarnar mal har Sten Jonsson startat ett nytt projekt som ska lösa problemet med lövhalkan på spåren.

-I dag kör Banverket med stora RC-lok med åtta borstar på varje sida. Jag har en lösning där det räcker med en borste. Då kan man köra med betydligt mindre rälsfordon”, säger Sten Jonsson.
(Lövhalkan drabbar varje höst även Stockholms tunnelbana utanför tullarna).

4/12-10: Reservdelar till loken har städats bort
7/12-10: Inget ökat anslag till järnvägens underhåll

Kommentar:
Våra svenska uppfinnare kan bidra till en lösning, och samtidigt skapa riktiga jobb med exportpotential.
Men då måste våra politiker ta ett långsiktigt ansvar, utan ideologiska låsningar på sandlådenivå.

De rödgröna prioriterade under sitt styre enorma järnvägssatsningar i Norrland, i stället för att underhålla lönsamma järnvägsnät mellan befolkningscentra med stort resandeunderlag. Det var Miljöpartiet som pressade Göran Persson till dessa satsningar.

Alliansen är inte bättre. De har ägnat sig åt uppstyckning av SJ och privatisering av tågtrafiken av ideologiska skäl, utan omtanke om resenärerna.
Operatörerna slåss idag om de lönsamma rutterna, samtidigt som mindre kommuner tvingas betala för att tågen ska stanna.

Ingen riksdagspolitiker vill ta något ansvar för vad de ställt till med
– de skyller i stället på varandra.

Trafikverket tvingas nu omfördela 500 miljoner till järnvägen.
Vi får se fler potthål i vägarna (som Trafikverket skiter i) och plogningen blir eftersatt.

Det är samhällets ansvar att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner så att folk kan ta sig till sina jobb. Det borde vara prioriterat.

Men alla partier i Riksdagen prioriterar i stället invandringen, biståndet, kulturen och LSS som alltid får de pengar de vill ha..,
Det senaste påfundet är personliga assistenter även för friska människor (coacher, lotsar etc).
Är det bara Sverigedemokraterna som vill ändra prioriteringen ?

//Elfyma+


”Näringsministern ska vara ingenjör”

10 september, 2010

”Det är obegripligt att valdebatten inte handlar mer om innovation och om hur Sverige ska få nya växande företag”. Det säger IVAs vd Björn O Nilsson som efterlyser en ingenjör som näringsminister.

Nu är det mycket valtaktik och tal om hur vi ska fördela resurser, men hur vi skapar nya växande företag så att Sverige kan bli en vinnare i den globala kunskapsekonomin talas det nästan ingenting. Det är för mig obegripligt, säger Björn O Nilsson.

Många andra länder, Björn O Nilsson nämner Nederländerna, Danmark och Finland, har lyft upp innovationsfrågorna på högsta politiskt nivå.

I Sverige finns ett intresse bland politiker, men de förstår inte frågans allvar. På pappret är vi framgångsrika med en hög andel forskning och utveckling, men för att vi ska få fram nya jobb krävs en mer aktiv innovationspolitik, säger Björn O Nilsson.

Han tycker till exempel att Sverige borde satsa mer på till inkubatorer för nya företag och införa skatteincitament för investeringar i fou.

– Det finns i många andra länder men inte i Sverige, säger Björn O Nilsson.

För att innovationsfrågorna ska få ökad tyngd skulle han gärna se en ingenjör som näringsminister.

– En justitieminister förväntas ha juridisk förankring och finansministern bör ha erfarenhet av ekonomi. På samma sätt skulle jag gärna se en tradition att näringsministern är ingenjör.

Om några dagar reser han till Kina, ett land där det är vanligt bland politiska ledare att ha en bakgrund som ingenjör.

I Kina består halva regeringen av ingenjörer. Presidenten är själv ingenjör talar mycket om innovation och teknik. Landet är inget demokratiskt föredöme, man jag fängslas av de enorma framsteg som Kina gör, säger Björn O Nilsson.   (Ny Teknik)

Mycket snack men lite ”verkstad” i Sverige
Alliansen framhåller vikten av innovation för Sveriges internationella konkurrenskraft och vill att: ”Innovationsinsatserna förstärks.
De rödgröna skriver att det behövs ”fler innovationer” och vill inrätta ”innovationsprogram för en konkurrenskraftig industri och kunskapsintensiv tjänstesektor”.

Kommentar:
I Sverige är det suspekt att vara innovatör och entreprenör.
I Sverige ska man skriva böcker som ingen vill läsa, eller spela teaterpjäser som ingen vill se, för att hyllas som hjälte.
Maoisten Jan Myrdal tillhör de mest omhuldade inom detta kulturkotteri.

Även på SVT är det de marxistiska kulturnissarna som dominerar och bestämmer programutbudet.
De har nu fått igenom sitt krav på att lägga ner Draknästet -det enda programmet som handlade om innovationer och entreprenörer. ”Det finns andra programtitlar som känns aktuellare att göra, och de är delvis hemliga ännu” säger Peter Nyrén på SVT.(Läs mer).

Är det någon som fortfarande inte förstår varför Sverige håller på att bli förbisprunget av länder där innovatörer och entreprenörer hyllas som hjältar ?

//Elfyma+

Realaterat:


Draknästet bra för Sverige !

19 mars, 2010

Uppdatering 25/3-10

Allt är inte politiskt korrekt och förutsägbart på SVT även om man kan tro det.
Draknästet är ett välkommet avbrott i public serviceföretagens påträngande marknadsföring av författare, skådespelare och artister som på bästa sändningstid får promota (göra reklam för) för sina alster.
I Draknästet får svenska entreprenörer för första gången chansen att visa upp sig och sina affärsideér för potensiella finansiärer och partners.
Programformen skapades i Japan redan i mitten av 00-talet och nådde inte Sverige förrän 2009 då en svensk version visades första gången. Om det hade varit en ny TV-såpa, eller något nytt sätt att slabba med mat så hade programkonceptet givetvis anammats betydligt snabbare av kultursnobbarna på SVT. Men bättre sent än aldrig.

Varför visa upp sina bästa ideér offentligt ?
Man kan ha olika uppfattningar om programformen. Kritikerna menar att ingen är väl så dum att han/hon avslöjar sina bästa affärsideér i TV, innan produkterna/tjänsterna lanserats på marknaden. Försprånget på marknaden kan ju vara skillnaden mellan framgång och fiasko. Erfarenheten visar också att patent- och mönsterskydd ofta är bortkastade pengar om innovatören inte har råd att försvara sin rätt i domstol. Om det handlar om verkligt briljanta affärsideér/produkter så är det djungelns lag som gäller (störst vinner). Läs om Håkan Lans så förstår ni vad som gäller.

Jag kan därför se en poäng i att offentligt liera sig med erfarna aktörer med ekonomiska muskler. Dessa aktörer kan förutom kapital tillföra värdefull kompetens och kontakter. De kan också fungera som ”hajpulver” mot oseriösa konkurrenter.

Bli inspirerad – eller avskräckt
Ser också en poäng i att visa upp både förnuftiga och rent stupida affärsideér i Draknästet. Förutom underhållningsvärdet så är det lärorikt och inspirerande.  Många framgångsrika affärsideér ( t ex IKEA) grundas faktiskt på tidigare misslyckanden. Den framgångsrike entreprenören lär sig av sina misstag och kommer igen, andra blir knäckta för livet.

Jag hoppas att Draknästet kan inspirera många till entreprenörskap, inte minst ungdomar.
De som inte passar som entreprenörer blir förhoppningsvis avskräckta i tid och inser sina begränsningar.

Draknästet visas varje onsdag kl. 20 på SVT2 och på SVT-Play med start 17/3.

Programledaren Ebba Blitz är riktigt bra. Hon har studerat ekonomi och entreprenörskap bl.a i Silicon Valley. Och det syns att hon gillar sitt jobb.
De fem Drakarna/Riskkapitalisterna imponerar också. Frågorna tyder på att de har insikter inom många områden. De två nya drakarna har gett programmet ett lyft.

//Elfyma+