Massa islamister i MP, de förespråkar fri invandring av muslimer.

23 april, 2016

Är det inte ett ljus som gått upp för PK-isterna nu? Islamist efter islamist avslöjas i MP och de är det partiet som hårdast drivit frågan med fri invandring av muslimer till Sverige. De har skrivit debatt artikel efter debatt artikel om att vi svenskar skall anpassa oss. Lyser ljuset klart nu för resterande i 7 klövern? Jag tror inte de. För då måste de inse att de blivit lurade igen.

Varjager


Statsunderstödd infiltration

18 februari, 2009

I tidningarna igår skrev man om en journalist som infiltrerat SDU för att få reda på sanningen, en sanning som SR uppenbarligen menar att de inte kan få utan att wallraffa.

”Ledaren för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Erik Almqvist, är polisanmäld för att tillsammans med tre andra partikamrater påstås ha stängt in en kvinnlig reporter från Sveriges Radio i en hytt på en Estlandsfärja och tagit hennes handväska och videokamera. – Jag var livrädd, jag trodde jag skulle få stryk, säger den wallraffande reportern Caroline Stenman till DN.se.”

SR-reporter flydde från SD-ledarna, DN

Tidningarna har en länk till SR där man presenterar händelseförloppet med den ljudupptagning som gjordes under det brott som anses ha begåtts från SDU:s sida. Tyvärr har jag själv inte kunnat lyssna på den, men som jag kunnat läsa mig till så har brottet mest bestått i att reportern blivit rädd då hon avslöjades och då började stöka runt och bete sig märkligt, samt att hon sprang ut från hytten där hon hade befunnit sig med de nu anmälda SD-ledarna.

.

Erik Almqvist från SDU skriver på SD-kuriren under rubriken Sverigedemokratisk Ungdom drabbat av statsunderstödd infiltration, jag har saxat slutet:

”Att det är statlig media som ligger bakom spionaget mot sverigedemokratiska ungdomars privatliv är förstås särskilt allvarligt och måste ses som ett starkt skäl för att ifrågasätta statlig medias påstådda oberoende. Oss veterligen har statlig media aldrig förut utövat denna typ av spionage och infiltration mot något annat parti eller politiskt ungdomsförbund. Att man nu väljer att utsätta ett av de minsta oppositionspartierna, som dessutom åtskilliga gånger har konstaterats särbehandlas negativt av media och inte får samma chans att försvara sig som andra partier, för närmast tankarna till Vitryssland eller motsvarande länder där medias uppgift är att gynna de styrande partiernas intressen.

Mot bakgrund av de uppgifter som idag framkommit har Sverigedemokratisk ungdom beslutat att vidta rättsliga åtgärder mot såväl infiltratören som mot dennes uppdragsgivare – Sveriges Radio. Detta med hänvisning till bland annat Europakonventionens artikel 8 om rätten till privat- och familjeliv.

Jag har idag blivit kontaktad av flera mycket oroliga och rädda ungdomar, som nyligen blivit medlemmar i förbundet, som haft en relation till den statsanställde bedragaren och som nu mår otroligt dåligt över utsikten att ofrivilligt få sitt privatliv och sitt politiska ställningstagande offentligt uthängt och detta av en person som de betraktat som en vän. Att statsmedia är inblandad i denna ljusskygga verksamhet, kan knappast beskrivas som något annat än ett hån mot licensbetalarna och statliga politiska trakasserier av värsta sort, säger SDU:s förbundsordförande Erik Almqvist.

För vidare information:

Erik Almqvist
Förbundsordförande SDU
Tel: 0731- 504 504”

Jag känner mig också bedrövad att unga människor utsätts för vuxenvärldens obegripliga sensationsmakeri. Vad är det SR tror att de ska få fram genom att i smyg spela in SDU? De menar också att deras reportage är kränkande för SDU och det får mig att undra vad man egentligen varit ute efter? Hur kan partipolitiken plötsligt bli kränkande för det parti som för fram den? Eller har man gått bakom ryggen på de unga och utsatt dem för något de inte kunnat hantera och det nu ska anses som en kränkning?

Som Erik Almqvist skriver:

”Om detta skall anses som ett godtagbart och lagenligt arbetssätt för svenska journalister, så kommer det att få allvarliga konsekvenser för ungdomars vilja att engagera sig politiskt liksom för de politiska partiernas öppenhet.”

Förhoppningsvis kommer SR och reportern få stora problem i samband med detta. Journalistiken är så rutten och låg idag att man tappar förtroendet för den. Det lilla jag faktiskt hade kvar.