Hur politiskt neutrala är våra lärare egentligen? Inte alls i verkligheten.

14 maj, 2016

I min värld så vet jag att lärarna kritiserar och ljuger om SD i var enda lektion. Men det är klart, flum skolan har ju skapats av vänster/grön röra.

”En av orsakerna till frågorna var att barn hade berättat om lärare som sagt att Sverigedemokraterna inte var bra och skrev därför två interpellationer om saken – en till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och en till grundskolenämnden.
Hon fick svar på torsdagens fullmäktigemöte.

Samtliga talare var överens om att lärare inte ska komma med åsikter när det gäller enskilda politiska partier. Men de ska heller inte vara helt ”neutrala”.

Olle Kvarnryd (V):

– Skolan är inte en neutral plats. Enligt skollagen ska skolan bland annat ta ställning för jämställdhet och allas lika värde och vara emot diskriminering och främlingsfientlighet.

Flera höll med honom.

Johannes Wretljung Persson (MP):

– Skolan ska visa värdet av kulturell mångfald.”

Nu vill jag att dessa 2 politiker skall visa oss värdet av den kulturella mångfald de hyllar. Är det våra pensionärer som rånas och mördas? Är det vårt lands döttrar som våldtas av mångfalden. Vad är det de anser som är värdet? Eller är det återigen hyckland ”idioter”.

Varjager


Pga att Svenska folkdet röstade in SD i Riksdagen har regeringen krävt ökad indoktrinering.

6 maj, 2011

Det är ju enligt våran regering enbart Svenskar som är barbariska . Så nu kraftsamlar Ryggradslöse och hans svenskfientliga gäng mot Svenska skolbarn. Det är konstigt att när deras politik som gett Sverige en massinvandring misslyckas, ja då skall man förbjuda demokratin och möjligheterna att göra sin röst hörd.

”Efter Sverigedemokraternas framgångar skärper nu rege­ringen kampen mot främlingsfientlighet(mot demokratin). En särskild utredare får i dag i uppdrag att ta ett ”samlat grepp” om frågan, och skolan pekas ut som en central arena.
Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) är bekymrad över att de intoleranta attityderna ökar.

–Det här visar ju att vi har ett rejält arbete att göra. Varje ny generation behöver vinnas för tolerans och idén om alla människors lika värde.

Behovet av en kraftsamling är stort, poängterar ansvarig minister.
–Judar och muslimer som vi pratar med vittnar om att de känner en rädsla för att bära religiösa symboler, och vi har främlingsfientliga händelser, säger Erik Ullenhag.(Judarna hotas av muslimerna. tex Malmö.)

Han tar de uppmärksammade trakasserierna mot en somalisk kvinna i Tomelilla och deltagarna på en lägerskola för judiska barn och ungdomar i Höllviken som exempel. (Ingen stans nämner de trakasserierna av svenska flickor som gruppvåldtas,inget om morden på svenska pensionärer.)
Regeringens utredare, som ska redovisa sitt slutbetänkande i oktober nästa år, ska ta itu med en rad uppgifter. Det handlar om att:

•Sammanställa all befintlig kunskap om främlingsfientliga och intoleranta attityder i samhället.

•Ta reda på varför främlingsfientliga attityder uppstår.

•Kartlägga det arbete som redan bedrivs mot främlingsfientlighet, och ”i den mån det är möjligt, analysera arbetets effekter”.

•Identifiera brister i dagens arbete, och hitta lösningar.

•Föreslå vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas.

Sverigedemokraternas stora framgångar i det senaste valet är, enligt vad SvD erfar, en direkt orsak till att regeringen nu vill skärpa kampen mot främlingsfientlighet.
”Det här är riktat mot SD”, bekräftar en regeringskälla för SvD.
–I några länder har man inte tagit debatten för öppenhet, och faktiskt fått ett hårdare samhälle. Jag tycker till exempel att den danska debatten har hamnat fel.”

Jag är övertygad om att Reinfeldt kommer att försöka förbjuda SD. Det är hans enda chans att stoppa sanningen från att komma fram. Snart skall ni se att ”bloggar” kommer att censureras. För sanningen är uppenbarligen inte bra för ”folket” enligt Reinfeldt och hans gelikar.

Varjager